Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív November 2014 Janka Truhlíková Prekopová

XII. celoslovenská abilympiáda 2014

10. – 12. 10. 2014 sa v Bratislave konal  XII. ročník celoslovenskej abilympiády, ktorú sa podarilo zorganizovať aj vďaka štedrej finančnej pomoci týchto podporovateľov: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Johnson&Johnson, Stredoslovenská energetika, a.s.

Pýtate sa, čo vlastne tá abilympiáda je? Abilympiáda je súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí. V zahraničí aj u nás sa pre oficiálny názov tejto prestížnej akcie používa anglické slovo ABILYMPICS – v poslovenčenej podobe ABILYMPIÁDA. Tento názov vznikol zložením slov Olympics of Abilities, teda olympiáda schopností.

Usporiadateľom prvých desiatich celoslovenských abilympiád v rokoch 1994 – 2010 bol Zväz telesne postihnutej mládeže (ZTPM) a Ideálna mládežnícka aktivita (IMA). Víťazi týchto súťaží sa zúčastnili na celosvetových abilympiádach v roku 1995 v Austrálii, v roku 2000 v Českej republike, v roku 2003 v Indii, v roku 2007 v Japonsku a v roku 2011 v juhokórejskom Soule.

Usporiadateľom jedenástej celoslovenskej abilympiády v roku 2013 bola už Slovenská abilympijská asociácia (SAA), ktorá združuje Zväz telesne postihnutej mládeže (ZTPM), Ideálnu mládežnícku aktivitu (IMA) a ďaľšie organizácie podporujúce „Abilympijské hnutie“.

XII. celoslovenská abilympiáda 2014
V porovnaní s minulými ročníkmi súťaže bolo v tomto ročníku niekoľko zmien. Konanie súťaže sa presunulo do priestorov hotela SoreaRegia v Bratislave. Tento rok  súťažilo 150  súťažiacich z celého Slovenska v 24 súťažných disciplínach. Môžu súťažiť rôzne postihnutí ľudia (zrakovo, sluchovo, telesne, mentálne alebo vnútorne). Neberie sa ohľad na druh a stupeň postihnutia – záleží len na odvedenej práci. Abilympiáda je olympiáda pracovných schopností a zručnosti rôzne postihnutých ľudí a všade na svete sa usporiadatelia snažia ukázať aj možným zamestnávateľom aj širokej verejnosti, že naše výsledky môžu byť zaujímavé a že sme často rovnocennou konkurenciou ľuďom bez postihnutia.

V piatok 10.10.2014 vo vstupnej hale hotela prebiehala prezentácia, registrácia, ubytovanie účastníkov a večer prebehlo Otvorenie XII. celoslovenskej abilympiády s bohatým kultúrnym programom. Stretli a zvítali sa tu starí známi, ale začali vznikať aj nové priateľstva. V týchto chvíľach som si uvedomila aké to je keď sa dotknem srdca svojho priateľa v celej jeho šírke a hĺbke.

Spoznávam, čo si myslí a čo cíti. Vidím, čo naňho pôsobí a čo ho ťaží. Zriekam sa posudzovania a hodnotenia – jednoducho sa len pozerám a prijímam všetko tak, ako to je. Kto spoznal priateľa v celej jeho hĺbke, ten sa bude pozerať inakšie aj na ostatných ľudí. A nebude ich súdiť. Ľudia bez priateľov omnoho ťažšie prekonávajú rany osudu a krízy. Kto v takýchto chvíľach stojí pevne po boku, preukazuje sa ako priateľ a práve aj to je posolstvom abilympiády.

XII. celoslovenská abilympiáda 2014
Večer sa v hlavnej kongresovej miestnosti konal slávnostný záver abilympiády kde sa odovzdávali ocenenia a účastníkov bavila hudobná skupina SENZUS. Odmenou pre víťazov  v jednotlivých kategóriách boli hodnotné vecné ceny a miestenka na celosvetovú abilympiádu vo Francúzsku. Tento ročník Abilympiády mal aj jubilejný charakter, keďže organizátori oslavovali 20 rokov, odkedy sa na Slovensku uskutočnila prvá slovenská abilympiáda a tak čerešničkou na torte bola chutná torta.

Počas soboty 11.10.2014 prebehli dve vlny súťaží,1. počas dopoludnia a 2.popoludní. Najväčší záujem súťažiaci prejavili o vyšívanie plným stehom, servítkovú techniku, aranžovanie kvetov, paličkovanie, košikárstvo, modelovanie z hliny, výrobu svadobného predmetu, ozdobovanie medovníkov a studenú kuchyňu. Mňa zaujala výroba svadobného predmetu, kde cieľom bolo predvedenie profesionálnej zručnosti a fantázie pri zhotovovaní spomienkového darčeka pre svadobných hostí ľubovoľnou technikou z akéhokoľvek materiálu:
a)menovku k svadobnému stolu,
b)spomienkový darček pre svadobných hostí.

XII. celoslovenská abilympiáda 2014

A ako druhú súťažnú disciplínu som si vybrala studenú kuchyňu. V 1. časti bolo zadanie :príprava kanapiek („jednohubiek“)-max.3 druhov zo surovín dodaných organizátorom. A v 2. časti – príprava studeného zeleninového šalátu zo surovín dodaných organizátorom, pričom súťažiaci si mohol priniesť zálievku alebo dressing. Popustila som uzdu svojej fantázii a odmenou mi boli dve 1.miesta v súťažnej disciplíne výrobu svadobného predmetu a aj v disciplíne studená kuchyňa.

Každý človek nosí v sebe Pandorinu skrinku nešťastia, chorôb a smútku. Zároveň má každý vo svojom vnútri ukrytý aj bájný roh šťastia a radosti. Podľa akého kľúča sa otvára skrinka a zaznieva roh? Na svete je veľa ľudí, ku ktorým sa matka príroda zachovala kruto, ktorí žijú s pečaťami nešťastných náhod, ktorým sa až priveľmi otvorila zlovestná Pandorina skrinka.XII. celoslovenská abilympiáda 2014

Aj mi postihnutí žijeme medzi Vami, s nezlomnou vôľou nájsť si svoje uplatnenie a aspoň kúsok obyčajného ľudského šťastia. Naše cesty sa rôzne pretínajú .Práve možno aj abilympiádou  chceme všetkým dokázať, že telesne postihnutí nepotrebujú prázdne ľutovanie, nejde nám o sentimentálne obrázky z nášho života, len preto, že nám osud nežičil. Chceme, aby sa konečne prelomili bariéry ľahostajnosti a bezcitnosti, a  čo môžeme dokázať, ak dostaneme šancu.
Janka Truhlíková Prekopová

 

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie