Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Janka Truhlíková Prekopová Pozitívne myslenie

Vianočný dotyk lásky

Vianoce – to je pre mňa čas obdarovávania, spomienok na krásne chvíle, podaní rúk, potlačených nedorozumení. Láska, je to, čo v tuhej zime roztápa ľady okolo sŕdc, jej teplo zohrieva naše rodiny, púta k sebe priateľov. Naše domovy sú naplnené vôňou ihličia, koláčov, rozžiarených sviečok, plné slávnostnej atmosféry a očakávania.

Je to čas radosti, ale aj pokory. V týchto okamihoch by sme mali dať voľnosť svojim citom, vnímať romantiku zasneženej prírody,krásu tancujúcich vločiek za oknom ale aj šibalské plamienky z praskajucého dreva. Za každým oknom sa ukrýva jeden ľudský osud, ktorý túži po kúsku šťastia, láske či úprimnom slove. Písal sa rok 2000  a za jedným oknom som stála ja ,osudom skúšaná mladá žena, ktorej sa až príliš otvorila zlovestná Pandorina skrinka chorôb a nešťastia a obdarila ma ťažkým telesným postihnutím.

Osud  mi poslal do cesty Petra,zdravého mladého muža a ja som pocítila lásku, ktorá bola vzájomná. Bol štedrý večer,stála som pri okne a pozorovala ako tíško sneží. Vtedy v diaľke som uvidela Peťa, ako zabambúšený kráča k našej bráne a rukách drží medovníkové srdce. V srdci som pocítila obrovskú radosť a pre mňa mali práve tieto Vianoce neopakovateľné čaro. On sa stal mojimi rukami,nohami, a sme spolu doteraz už ako manželia. Hoci mám postihnutie, moje srdce je naplnené láskou a svoje manželstvo si budujem každý deň. Veď pre lásku nie je dôležité, aby sa k sebe ľudia hodili, ale aby boli spolu šťastní.

Vianoce sú časom, keď sa otvárajú srdcia, tak tam tie city vpustime. Láska, je to hlavné. Všetko ostatné je iba lacná pozlátka vo svete bohatstva i chudoby. Tak si želám nech ňou nešetrime a rozdávajme ju plnými priehrštiami nielen počas sviatkov, ale ponechajme si jej aj na dni budúcoročné.

Prajem Vám, aby ste sviatočné dni a chvíle prežili v kruhu tých, ktorých máte radi, a ktorým na vás záleží.

Prajem Vám, aby ste si našli čas na prejavenie lásky, porozumenia, ochotu pomôcť i úprimný záujem o odpustenie.

Prajem Vám   aby ste darčeky vyberali starostlivo a balili ich so všetkou vrúcnosťou, čo v sebe máte, lebo nie je dôležitá ich cena, ale to či sú darované zo srdca.

Prajem Vám   nech sú pre vás VIANOCE všetkým tým, čím majú byť- trochou tepla v zime, útulý domov, smiech, objatia,, bozky, šťastné spomienky, rozžiarené očká detí, priatelia, pokoj………………

                                                                                   Janka  Truhlíková Prekopová