Vianoce sú krásne

Vianoce sú krásne, už sú tu zas.
Privítajme Ježiška, prebuďme túžby v nás.
Radosť, lásku rozdávajme naokolo
všetkým, s  ktorými nám celý rok dobre bolo.

Stromček svieti, ligoce sa a naše srdcia v láske smejú sa.
Čo nám viac treba? Majme radi všetkých a aj seba.
Zdravie si vážme a buďme veselí,
lásku rozdávajme a cíťme sa potrební.

Nájdime silu a energiu v nás
a všetko ostatné nám ukáže čas.
Nebojme sa vykročiť do  neznáma,
veď sa nám prihodí len krása nečakaná.

Krok za  krokom kráčajme
a  nové výzvy privítajme.
Možnosti sa zjavia nečakane
a skúsenosti nás posúvajú neústavne.

 

Archív článkov December 2015

 

Informačný portál Inak obdarení prináša množstvo zaujímavých informácií.