Vianoce a autizmus

Vianoce sú symbolom rodiny. V  príehu matky Márie, ktorá niesla pod svojím srdcom najväčší dar lásky Boha pre človeka, je ukryté podobenstvo pre nás rodičov „inak obdarených detí“, ako prijať obrovské ťažkosti života, s vierou, nádejou a láskou. S našimi deťmi prechádzame podobnú cestu, ako náš vzor najsilnejšej ženy z pomedzi žien, ktorá prijala život pod svojim srdcom, pre človeka za nepochopiteľných okolností.

Musela odísť z bezpečia svojho domova, spolu so svojim mužom Jozefom, ktorý tiež musel prejsť cestou prijatia tejto zvláštnej okolnosti. Museli odísť do Betlehema, kde sa pre matku očakávajúcu príchod najväčšieho daru pre človeka, nenašlo miesto v ľudských príbytkoch. Miesto dôstojné pre budúceho kráľa. Lež zvieratá a pastieri v maštaliach za mestom, boli prví svedkovia, ktorí uzreli zázrak skutočného života.

Žiaľ ani v tejto chvíli rodina tak skúšaná nenašla pokoj a  pred zlobou židovského kráľa Hedrodesa, musela utiecť pred smrťou, ktorá hrozila malému dieťatku. Ale všetko s láskou a pokorou prijali. Pre nás rodiny, ktoré máme deti s autizmom je táto pravda o  živote a  ťažkostiach neprijatia v spoločnosti dennou realitou. Rodičia upadajú do  zažitých a  zatiaľ fungujúcich mechanizmov, ktoré ich skúšajú v neľahkom osude.

Často aj naše deti prichádzajú na svet za  „neľahkých“ okolností. Píšem to takto, lebo každý rodič vo svojom vnútri odpoveď pozná, alebo aspoň tuší. Je o  jeho odvahe pomenovať si tieto veci a prijať ich. Tak ako svätá rodina musela prijať odvrhnutie, pohŕdavé pohľady ľudí vtedajšej spoločnosti a samotu, tak aj rodiny navštívené autizmom, sú mnohokrát tejto skutočnosti vystavené. Oni sa nevzdali, prijímali pomoc malých a utekali pred silou veľkých. Naučili sa byť silní a odhodlaní. Naučili sa prijímať. Toto slovo opakujem preto, aby sme sa aj my rodičia naučili prijímať pomoc od iných, keď na to príde čas.

Boh si vybral rodiča a  dal mu svoje dieťa, aj v  našich životoch sme dostali prostredníctvom našich detí zmysel života. Chrániť a prijímať tento dar. Bez nášho silného a odvážneho postoja to však nepôjde. Každý má na výber, aj Jozef mohol odísť a  zostal, aj Mária mohla odmietnuť a prijala. Vôľu Boha. Je to o hodnotách, ktorým človek verí a veril. Vnútorný boj je o tom, aby zocelil ducha.

A  preto Vám drahí rodičia detí s  autizmom prajem, aby Ste vytrvali a nevzdávali sa, lebo naše deti sú obdarovaním pre nás i spoločnosť. Prišli ako zmena, ktorej sa už nikto neubráni. Sú dôsledné a  intenzívne v tlaku na nás i spoločnosť. Otvorme svoje oči, uši a hlavne srdcia, aby sme im to uľahčili. Prajem Vám všetkým pokojné a šťastné sviatky, veľa Božej lásky a rodinnej pohody.

Mária Helexová