Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Iveta Burianeková

Vedeli ste, že môžete získať zdvíhacie zariadenie úplne zadarmo? Poradím Vám ako na to.

Zdravie je veľmi krehké. Niekedy stačí sekunda a zmení sa život v celej rodine.
Keď sa mi pred 18 rokmi narodila Katka, a mala vážne zdravotné problémy, lekár mi povedal: „Pani, pripravte sa na to, že kde je chorý člen v rodine, tam je chorá celá rodina.“ V tom momente som to nechápala. Až po čase som si uvedomila, akú veľkú pravdu som od neho počula.

Pacient po autonehode, alebo po mozgovej príhode ostane ležať na lôžku a príbuzní nevedia čo majú skôr robiť, či sa starať o ležiaceho člena rodiny alebo rozmýšľať nad tým ako hľadať pomoc. Sú bezmocní a nemajú silu všetko zvládať. Viem, poznám to veľmi dobre. Veľa krát som potrebovala, aby ma niekto nakopol, povzbudil, pomohol….

Katka mi ukázala smer, pomohla otvoriť dvere k tomu, aby som pomáhala ľuďom, ktorí majú vážne zdravotné problémy.


 

SPIG

 

CHCETE ZVLÁDNUŤ VAŠE SCHODY?
ĽAHKO A BEZPEČNE DO VANE?

 

 

S nami môžete mať stoličkový výťah, schodolez či plošinu ZADARMO!!!

Ste ŤZP?
Môžete získať štátny príspevok až do 95% z ceny až do 11 617,88€
Doplatok do 10% vám pomôže uhradiť naše občianske združenie Inak obdarení – KLUB SPIG

Na základe vlastnej skúsenosti môžem odporučiť stropné zdvíhacie zariadenie. Veľkou výhodou je to, že stropný zdvihák je namontovaný do pevného stropu alebo bočných, aj sadrokartónových stien a preto nezavadzia. Existujú vaky na vertikalizáciu, toaletný vak a kúpací vak s oporou hlavy.
Na posteli som Katku dala do kúpacieho vaku a previezla do kúpeľne, a vo vani rýchlo osprchovala a vôbec som si chrbticu nenamáhala. Taktiež, keď Katka nechcela ležať, dala som ju vo vaku do kuchyne, a vo visiacej polohe sledovala čo robím. Keď bola v zmenenej polohe, rýchlejšie sa jej uvoľňovali hlieny a ľahšie sa jej potom dýchalo. Viac tu. 

Firma Spig nám veľmi pomohla pri zdolaní schodov na poschodie. Máme úzke schodište a vyrobili nám šikmú schodiskovú plošinu na mieru. Katku v kočiari som dala na plošinu a vyviezli sme sa na poschodie. Poradili sme si aj v zákrute.


Ako som sa dostala k týmto pomôckam?
V prvom rade som si bola vyzdvihnúť tlačivá z ÚPSVaR:
• žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu,
• lekársky nález, ktorý som dala vyplniť obvodnému lekárovi. On priložil najnovšie lekárske nálezy od odborných lekárov (neurológ, gastroenterológ, pneumológ,…)
V  žiadosti som čo najpresnejšie uviedla dôvod (nevyhnutnosť) potreby danej pomôcky, ako zjednoduší život v rodine. Ďalej som doložila:
• potvrdenie o  príjme fyzickej osoby s  ŤZP, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok (poberatelia dôchodku doložia potvrdenie /výpis/ so Sociálnej poisťovne o  celkovej výške vyplatených dávok dôchodkového poistenia za  predchádzajúci kalendárny rok.
• vyhlásenie o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo fyzickej osoby s ŤZP na  účely poskytovania peňažných príspevkov na  kompenzáciu.

Všetko som odovzdala na UPSVaR a čakala na vyjadrenie o schválení žiadosti. UPSVaR má 60–90 dní na  odpoveď. Mne prišla kladná odpoveď s výzvou na doplnenie dokladov s dátumom doloženia.
Vo firme SPIG nám vystavili predfaktúru aj cenovú ponuku, odovzdala som to na ÚPSVaR a čakala na rozhodnutie.
Komplexný posudok a rozhodnutie o schválení príspevku na zdvíhacieho zariadenia s uvedenou výškou príspevku mi bolo doručené. Následne po pripísaní peňazí na účet som komunikovala s firmou SPIG a prišli mi namontovať zdvíhacie zariadenie.
Nakoniec som na UPSVaR odovzdala faktúru a potvrdenie o zaplatení (výpis z účtu).

 

V prípade doplatku sa netreba ničoho báť.
OZ Inak obdarení Vám doplatok zaplatí a Vy už len zanesiete potvrdenie o úhrade na UPSVaR.

 

Zdvíhacie zariadenie máte úplne ZADARMO.