Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív September 2016 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

V peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa chystá zmena

Podľa informácií z ústredia práce, sociálnych vecí a  rodiny, na Slovensku žije takmer pol milióna ľudí s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo na pripomienkovanie novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, kde navrhuje zmeny najmä v peňažnom príspevku na opatrovaní.

Cieľom zmien je podľa ministerstva potreba zvýšiť peňažný príspevok poberateľov príspevku na opatrovanie v produktívnom veku, ktorí sa starajú o rodinného príslušníka s ťažkým zdravotným postihnutím. Zvýšenie príjmu by sa malo dotknúť vyše 33-tisíc poberateľov peňažného príspevku na  opatrovanie z celkového počtu takmer 55-tisíc poberateľov tohto príspevku. Príspevok sa poskytuje priamo opatrovateľovi a nie osobe s ŤZP.

Malo by dôjsť k trom hlavným zmenám.
Prvou navrhovanou zmenou je zvýšenie výšky peňažného príspevku na opatrovanie v závislosti od počtu opatrovaných a rozsahu opatrovania zo súčasných 220,52 na 247,65 €.
Druhou zmenou je zároveň zvýšenie ochrany príjmu opatrovanej osoby s  ŤZP, ktorú opatruje opatrovateľ v produktívnom veku zo súčasných 1,4-násobku sumy životného minima (277,326 eura) na  1,7-násobok (336,753 €). Ak sa o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím stará opatrovateľ v produktívnom veku, pri výške príspevku sa berie do úvahy aj príjem opatrovanej osoby. Ak je takou osobou nezaopatrené dieťa, ochrana príjmu je vo výške 3-násobku sumy životného minima. U rodičov, ktorí sa starajú o nezaopatrené dieťa, je ochrana príjmu v sume 594,27 €.
Treťou zo zmien je zrušenie obmedzenia doby, počas ktorej štát platí dôchodkové poistenie za opatrovateľa. Súčasné najvyššie časové lehoty dvanásť alebo osemnásť rokov padajú. Opatrovatelia budú poistencami štátu dovtedy, kým ich rodinný príslušní s ŤZP bude potrebovať pomoc.
Novela zákona má byť platná od  1.1.2017, po schválení návrhov poslancami NR SR.

Ľudmila Gričová

 

Archív článkov September 2016
Archív September 2016

 

Inak obdarení
              Čítajte portál Inak obdarení

 

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie