Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Júl 2016 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal vykonávať svoju činnosť

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal 1. marca 2016 vykonávať svoju činnosť. Na komisára má právo obrátiť sa ktokoľvek vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím.

Podnet je potrebné adresovať na Úrad Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Račianska ulica 153, 83 154 Bratislava. Osoby ho môžu podávať prostredníctvom webového portálu, emailom na adresu sekretariat@komisar.sk alebo poštou na adresu sídla úradu.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím „Za prioritu našej práce považujem odstraňovanie predsudkov spoločnosti, nedostatočnej empatie s problémami ľudí so zdravotným postihnutím a  neochoty riešiť životné podmienky ľudí so zdravotným postihnutím tak, aby sa čo najviac priblížili životným podmienkam ľuďom bez zdravotného postihnutia.“ 
JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

Kontakt
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím adresa:
Račianska 153, 831 54 Bratislava,
tel.: 00421 911 269 021
e-mail: sekretariat@komisar.sk

Usmernenia:
Prístup do budovy je bezbariérový s vyhradeným parkovaním pred budovou. Návštevy môžu tiež parkovať v garážovom dome na 1. poschodí nachádzajúcom sa za budovou úradu. Parkovanie je zdarma. Úrad sa nachádza na 4. poschodí. Na prízemí budovy sa ujme osoby so sťaženou orientáciou informačná služba, ktorá návštevu odprevadí až do  kancelárie úradu. V priestoroch vstupnej časti budovy na prízemí sa nachádza bezbariérová toaleta.

Úradné hodiny: 
Pondelok 8:00 – 18:00
Utorok 7:30 – 17:00
Streda 8:00 – 18:00
Štvrtok 7:30 – 17:00
Piatok 7:30 – 15:00

Ako sa na úrad dostanete? 
Autobusom: vystúpite na Autobusovej stanici Mlynské Nivy, nastúpite na trolejbus č. 210 a na Račianskom mýte prestúpite na električku č. 3, 5, 6 smer Rača, vystúpite na zastávke Malé Krasňany.
Vlakom: vystúpite na železničnej stanici Bratislava-Vinohrady, ďalej pokračujete električkou č.3, č.5, č.6 smer Krasňany, vystúpite na zastávke Malé Krasňany. Ak vystúpite na Hlavnej stanici, nastúpte na autobus č. 74, č. 61 alebo trolejbus č. 210 a vystúpte na Račianskom mýte. Na Račianskom mýte prestúpite na električku č.3, č.5, č.6 smer Krasňany, vystúpite na zastávke Malé Krasňany. Oproti zastávke Malé Krasňany je budova Reding Tower 2 (sú to dve sklenené 6 poschodové budovy. Úrad sídli v budove bližšie k vozovni električiek).

Trasy liniek smer do úradu:
Električka č.3 smer zo Starého mesta do Rače 

Kamenné nám., Mariánska, Americké nám., Blumentál, Račianske mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Nám. Biely kríž, ŽST Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé Krasňany.
Električka č.5 smer z Dúbravky do Rače 
Pri kríži, OD Saratov, Drobného, Alexyho, Švantnerova, Damborské- ho, Horné Krčace, Dolné Krčace, Karlova Ves, Borská, MiÚ Karlova Ves, Nad lúčkami, Segnerova, Jurigovo nám., Molecova, Botanická záhrada, Lafranconi, Park kultúry, Kapucínska, Poštová-Martinus, Vysoká, Blumentál, Račianske mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Nám. Biely kríž, ŽST Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé Krasňany.
Električka č.6 smer z Karlovej Vsi do Rače 
Karlova Ves, Borská, MiÚ Karlova Ves, Nad lúčkami, Segnerova, Jurigovo nám., Molecova, Botanická záhrada, Lafranconi, Park kultúry, Chatam Sófer, Most SNP, Jesenského, Námestie SNP, Poštová-Martinus, Vysoká, Blumentál, Račianske mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Nám. Biely kríž, ŽST Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé Krasňany.
Autobus č.75 Smer z Krasňan do ŽST Vinohrady 
Čiližská, Žitavská, Dudvážska, Hronská, Komárovská, Priekopnícka, Cintorín Vrakuňa, Ondrejovova, Brodná, Nevädzová-OC Retro, Herlianska-OC Retro, Nemocnica Ružinov, Bajkalská, Nová doba, Pionierska, Mladá garda, ŽST Vinohrady. Prestup smer Rača na električku č.3, č.5.

 

Archív článkov z časopisu Júl 2016

 

Články z časopisu môžete čítať na našom informačnom portáli.
close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie