Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív December 2016 Margarétka Terapie - vyskúšali sme

Tvoríme nie len pre radosť, ale aj pre úžitok

V dennom stacionári MARGARÉTKA pre osoby so zdravotným a telesným postihnutím, sa denne realizuje množstvo tvorivých aktivít a činností. Každodenné tvorivé činnosti a  aktivity pomáhajú v  udržiavaní a v rozvoji fyzických, psychických a pracovných schopností klientov.

S podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sme sa mohli zamerať aj na také aktivity a činnosti, ktoré nebudú slúžiť len na skrášlenie priestorov, či potešenie umeleckého ducha. Zamerali sme sa aj na tvorenie výrobkov, ktoré nám môžu byť užitočné pri každodenných bežných činnostiach. Zároveň tieto výsledné produkty môžu byť aj výborným darčekom, pre svojich blízkych, či kamarátov.
V projekte s rovnomenným názvom (Tvoríme nie len pre radosť, ale aj pre úžitok) sme reparovali a premieňali starý nábytok na nový, vyrábali sme levanduľové vrecúška do skrine, háčkované podsedáky na stoličky a stále i vyrábame mnoho ďalších užitočných, ale aj krásnych produktov. Samotná tvorivá činnosť a  práca majú v živote každého z  nás nezameniteľnú hodnotu. Účelom projektu, ktorý realizujeme vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja je, aby klienti pochopili, že práca a tvorivé činnosti, ktoré vykonávajú majú zmysel. Nie je to len práca za ktorú dostanú pochvalu, ale samotný výsledok práce plní svoju funkciu a môže nám všetkým slúžiť. Zároveň samotná pracovná činnosť pozitívne vplýva na zvýšenie sebahodnotenia klientov, teda zvýšenie obrazu o  svojich hodnotách v konkrétnej oblasti, čo následne napomáha k vlastnej sebarealizácii, ktorá ich núti hľadať možnosti ako prežiť svoj život čo najkvalitnejšie.

Mgr. Lucia Jokalová, sociálna pracovníčka, denný stacionár Margarétka

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie