Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Január-Február-Marec 2019

Tábor sebaobhajoby

Sebapoznanie, sebaobhájenie svojich predstáv o živote, praktické zručnosti a duch radosti – to všetko zastrešoval Tábor sebaobhajoby, ktorého už tretí ročník zorganizovalo Centrum sociálnych služieb TAU z Turia.
Tento raz v Rajeckej doline v rázovitej obci Čičmany v penzióne Dom sv. Bystríka. V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa zúčastnili podujatia 4 zariadenia – DSS a ZPS Zákamenné, CSS Straník a DSS Synnómia a CSS TAU. Celkovo sa Tábora sebaobhajoby zúčastnilo 15 klientov. 4 klienti spolu s 2 zamestnancami každého zariadenia spoločne pracovali na zadaných úlohách ako podmienkou účasti.

CSS TAU ako organizátor sa snažilo vystavať program Tábora sebaobhajoby tak, aby spájal teoretické poznatky a praktické zručnosti v jeden celok. Preto, okrem pripravenej vlastnej prezentácie, sebaobhajcovia mali možnosť ukázať svoje schopnosti v praktických aktivitách ako spoločná príprava koláča či vlastnoručne vyrobený darček, ktorý vložili do tomboly. Tým došlo k napĺňaniu myšlienky sebaobhajoby, ktorou je podľa Medvecovej (2004) smerovanie k posilneniu právomocí človeka s postihnutím, podporovať ho vo vlastnej aktivite a v preberaní zodpovednosti a to nie len za kľúčové životné rozhodnutia, ale i tie každodenné záležitosti. Podujatie slávnostne otvorila pani riaditeľka CSS TAU Ing. Elena Bohdalová príhovorom a spoločným prípitkom. Po úvodnom slove nasledovalo občerstvenie, kde sme sa mali možnosť neformálne zoznámiť.

Prednáška ,,Kto je sebaobhajca?“ priblížila, že sebaobhajovanie sa snaží dokázať, že každý človek bez rozdielu je rovnocenným partnerom a neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti a snaží sa žiť plnohodnotným životom. Hlavným bodom dopoludňajšieho programu boli prezentácie jednotlivých sebaobhajcov v programe power point, na ktorých tvorbe priamo sa podieľali jednotliví účastníci. Predstavili v nich nie len seba, svoju životnú cestu, ale i to, čo chcú v živote dosiahnuť a kto a akým spôsobom im má pomôcť v naplnení cieľa. Po spoločnom obede program pokračoval maľovaním tričiek, kde si klienti mohli rozvíjať svoje tvorivé a kreatívne hodnoty. Počas celého priebehu tábora účastníci mali možnosť nahliadnuť do svojich životných fotoalbumov, ktoré začali vytvárať už na 1. ročníku Tábora sebaobhajoby a vymeniť si tak svoje zážitky a skúsenosti. Túžba človeka po plnohodnotnom naplnení vlastných túžob či užitočnosti pre svet je vpísaná do srdca každého jedného z nás.

Mnoho z účastníkov prinieslo na prezentáciách túžbu osamostatniť sa a mať vlastné bývanie. Jedným z predpokladom pre splnenie tohto sna sú aj zručnosti v domácnosti a tak popoludnie, po spoločnej káve, bolo venované kulinárskym činnostiam v skupinkách podľa vylosovanej aktivity – príprava gulášu, príprava občerstvenia na večernú diskotéku a zhotovenie výzdoby. O tom, že sa aj tento bod programu vydaril na jednotku, svedčila radostná a priateľská atmosféra, ktorá jednotlivých sebaobhajcov zomkla pri rôznorodých aktivitách ešte viac k sebe. Večerná diskotéka bola radostnou bodkou za prvým dňom Tábora sebaobhajoby. Jej vrcholom bolo vyhodnotenie súťaže o najlepší koláč. I keď dobrovoľníci spomedzi účastníkov poctivo spočítali jednotlivé hlasy v urne, ocenenie – vstup do kúpeľov Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach – získali všetci, pretože každá skupina účastníkov priniesla chutný koláčik a úspešne odprezentovala jeho spoločnú prípravu.
Druhý deň po raňajkách program pokračoval prehliadkou objektov čičmianskych domov Považského múzea, kde sa sebaobhjacovia bližšie oboznámili s históriou a kultúrou obce. Nasledovala interaktívna prednáška o ľudských právach a práca v skupinkách na túto tému. Každý sebaobhajca zbieral počas celého tábora za vykonané úlohy lístky do záverečnej tomboly, kde si ich mohol na kolese šťastia vymeniť za hodnotné ceny, ktoré vyčarovali na tvárach radosť a vďaku.

Záverom celého Tábora sebaobhajoby bolo odovzdanie Certifikátu sebaobhajcu za aktívnu účasť na podujatí. Centrum sociálnych služieb TAU z Turia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vidí potenciál v ľuďoch s postihnutím. Veríme, že veľká pozitívna spätná väzba od jednotlivých sebaobhajcov ako i pracovníkov z jednotlivých zariadení priniesla zanietenie k rozvoju a budovaniu ešte väčšej samostatnosti pre týchto ľudí.

Tešíme sa na ďalší ročník! Centrum sociálnych služieb TAU touto cestou ďakuje za sponzoring firme Hartmann, ktorá finančne podporila podujatie a rovnako veľká vďaka patrí Domu sv. Bystríka za ubytovanie a organizačnú pomoc.

Mgr. Oľga Klimeková, psychologička CSS TAU

Rozhovory s jednotlivými účastníčkami Tábora sebaobhajoby:

Ľubka N.

Čo pre teba znamená tábor sebaobhajoby?
Pre mňa Tábor sebaobhajoby znamenal hlavne to, že som sa mohla prezentovať, a že som mohla ukázať, čo som za uplynulé 2 roky od posledného Tábora sebaobhajoby dokázala a kam som sa posunula.

Čo sa ti na Tábore sebaobhajoby páčilo?
Mne sa páčila na Tábore sebaobhajoby príprava na guláš a diskotéka s čokoládovou fontánou, ale najviac maľovanie tričiek.

Ako si sa pripravovala na tábor sebaobhajoby?
Moja príprava na Tábor sebaobhajoby prebiehala tak, že za pomoci psychologičky Olinky som si pripravila prezentáciu a chodievala som na sedenia, kde sme sa venovali prezentácii na tábor sebaobhajoby. Nasledovalo 1. kolo prezentovania u nás v zariadení CSS TAU, do ktorého som sa zapojila spolu s ďalšími 14 klientkami.

Kam si sa posunula od prvého tábora sebaobhajoby?
Posunula som sa tak, že som prešla do podpory samostatného bývania, kde som už 1 rok aj 9 mesiacov. A ešte som sa posunula, že tu do CSS TAU chodí už aj môj priateľ, ktorého môžem chodievať navštevovať vždy v stredu a v nedeľu. Naučila som sa samostatne cestovať domov – autobusom alebo vlakom.

Kam by si sa v živote chcela posunúť ďalej?
Chcela by som bývať s mojim priateľom, naučiť sa hospodáriť s peniazmi. Tiež chcem lepšie vedieť variť a starať sa o domácnosť.

Zuzka Ď.

Čo pre teba znamená tábor sebaobhajoby?
Potešilo ma, že som bola na tábor vybratá spomedzi 15 klientok CSS TAU, ktoré sa tiež zúčastnili kola sebaobhajoby u nás v zariadení. Bol to pre mňa posun – najskôr som mala obavy, čo sa bude diať, lebo som sa Tábora sebaobhajoby zúčastnila prvý raz.

Čo sa ti na Tábore sebaobhajoby páčilo?
Celý program bol super, hlavne prezentácie všetkých nás, ktorí sme sa zúčastnili. Páčilo sa mi, že sme si naša skupina vylosovali praktickú aktivitu – varenie gulášu. Bolo veľmi dobré, že sme sa spoznávali navzájom napr. cez rozhovory, pri maľovaní tričiek a komunikáciou pri pestrých aktivitách.

Ako si sa pripravovala na tábor sebaobhajoby?
Dávala som si dokopy, spolu so sociálnou pracovníčkou, odpovede na otázky o mne, o mojom živote a mojich plánoch do budúcnosti. Som hrdá na seba, že som prezentáciu napísala na počítači sama. Potom sme mali kolo sebaobhajoby u nás v zariadení, na ktorom som bola vybratá do Tábora sebaobhajoby v Čičmanoch.

Kam by si sa v živote chcela posunúť ďalej?
Dosiahla som to, že v rámci CSS TAU som postupne prešla cez domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania do podpory samostatného bývania pre nás ,,DOMČEK“, kde si samé varíme, nakupujeme, žehlíme… robíme všetky domáce práce. Tak isto sa venujeme záhrade, samé si kosíme trávu atď. V marci tohto roku som začala pracovať ako vrátnik v CSS TAU v Turí. Som spokojná, spoznávam nových ľudí, ale učí ma to väčšej zodpovednosti. V budúcnosti by som sa chcela osamostatniť a žiť na byte. Myslím si, že to dokážem, stoja pri mne ľudia, ktorí sú ochotní mi v tom pomôcť.

Romanka Z.

Čo pre teba znamená tábor sebaobhajoby?
Na tábore sebaobhajoby som už tretíkrát. Ma to povzbudilo, posunulo ma to ďalej.

Čo sa ti na Tábore sebaobhajoby páčilo?
Diskotéka, koláče, ubytovanie.

Ako si sa pripravovala na tábor sebaobhajoby?
S Alickou ( pozn. sociálna pracovníčka) som robila prezentáciu, potom som sa učila o nej vravieť, to čo som napísala.

Kam si sa posunula od prvého tábora sebaobhajoby?
Zmenilo sa, že už nebývam na izbe, ale v zariadení podporovaného bývania. Stále rada chodím do školy, kde sa venujem hre na heligónku. Rada chodím na dovolenky. Zmenilo sa aj to, že som začala chodiť do roboty u nás v zariadení, kde umývam riady.

Kam by si sa v živote chcela posunúť ďalej?
Chcela by som sa naučiť variť – napr. koláče, langoše a polievky.

Janička J.

Čo pre teba znamená tábor sebaobhajoby?
Pre mňa znamenal to, že som tam uvidela kamarátov, že sme mohli robiť všelijaké aktivity – čítanie svojej sebaobhajoby, opekanie, varenie gulášu, diskotéka a tombola.

Čo sa ti na Tábore sebaobhajoby páčilo?
Že tam bol môj kamarát, mohli sme spolu srandovať a tancovať. Páčila sa mi tombola.

Ako si sa pripravovala na tábor sebaobhajoby?
Alica (sociálna pracovníčka) písala na počítači, čo som jej vravela, ako to má písať, čo tam dáme.

Kam si sa posunula od prvého tábora sebaobhajoby?
Posunula som sa do samostatného bytu, kde si môžeme samé variť, upratovať a môžem sa aj sama starať o kvety. Zlepšila som sa vo varení a začala som pracovať u nás v CSS TAU ako pomocná sila v kuchyni.

Kam by si sa v živote chcela posunúť ďalej?
Rada vyšívam, rada varím. Chcem sa zdokonaliť v tom, aby som menej kričala v práci.

Články v čísle Január-Február-Marec 2019 čítajte tu. 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Január-Február-Marec 2019

Články z časopisu Inak obdarení čítajte na informačnom portáli s rovnakým názvom.