Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Október 2014 Margarétka Predstavujeme Stacionár

Stacionár Margarétka

V súčasnosti existuje mnoho ,,hniezdočiek“ určených pre ľudí ktorí vnímajú tento svet inak. Jedným z nich je aj denný stacionár Margarétka v Banskej Štiavnici, slúžiaci na tento účel. Jeho rôznorodosť predstavujú najmä klienti s rozličnými diagnózami. Keďže nikto nevie aké je to dívať sa na  okolité dianie očami chorého človeka, či sa už jedná o  schizofrenika, autistu alebo jedinca postihnutého Downovým syndrómom, nemôžeme takýchto ľudí posudzovať ako knihu podľa obalu alebo ich nechať ,,odstrčených“ na  pokraji spoločnosti a  považovať ich za  ,,vyvrheľov“.

V  úvode spomenuté občianske združenie sa snaží robiť všetko preto, aby tomu tak nebolo. Za úmyslom tohto článku sa neskrýva niečia snaha zdvihnúť si prestíž alebo upozorniť na seba a pripadať si zaujímavý, ale pripomenúť že k ľudskej prirodzenosti má bezvýhradne patriť snaha o  pochopenie inakosti ľudí, medzi ktorých patria aj osoby spomenuté v  nasledujúcich riadkoch.


Ťažko povedať odkiaľ začať, pretože toto ,,zariadenie“ zahŕňa všetky vyššie uvedené diagnózy. Medzi popredné miesta by sme mohli zaradiť deti trpiace neojedinelým duševným postihnutím nazývaným ,,Downov syndróm“. Jedným z  nich je aj náš Jožko, ktorý je vzhľadom na  svoju poruchu výnimočný svojím intelektom, čo sa najväčšmi prejavuje v jeho umeleckých dielach. Nemenej zaujímavá je aj jeho charizma, o čom svedčí jeho schopnosť získať si kamaráta na ,,každom rohu“.V dnešnej dobe sa často stretávame so stygmatizáciou zo strany ,,zdravých ľudí“, prejavujúcou sa ich bezohľadnosťou a absolútnym nezáujmom. O Jožkovi môžeme s istotou povedať ,že je to niekto s kým sa po bližšom zoznámení jednoducho nedá nevytvoriť vzťah. Ako sa ľudovo hovorí – Všetci máme svoje ,,muchy“, avšak nikdy sa z jeho úst nesypali slová, ktorými by chcel niekoho úmyselne uraziť alebo zo zákernosti ublížiť, práve naopak, jeho reakcie, ktoré on na rozdiel od normálneho človeka nemôže vždy v sebe potlačiť, sú len dôkazom jeho ,,krehkosti“. Spomedzi našich zákazníkov s  neobyčajnými schopnosťami teraz uvedieme Miloša, ktorý spadá pod ďalšiu kategóriu – autizmus.Napriek mnohým negatívam spôsobených touto poruchou sa v určitom slova zmysle dá niečo takéto pokladať za ,,dar“, čo v Milošovom prípade určite platí. Na margo toho vieme uviesť nemálo príkladov, trebárs ,,fotografická pamäť“, znalosti v histórii alebo talent prejavujúci sa v hraní šachu. V priebehu niekoľkých týždňov dokázal v praxi nabrať vcelku bohaté skúsenosti postačujúce na to aby sa zúčastnil turnaja, kde sa mu podarilo umiestniť medzi poprednými miestami. Tieto ,,črty“ sú teda odpoveďou na to, či si takýto človek zaslúži ostať nepovšimnutý, čo teda rozhodne nie.
No a teraz prichádza na rad schizofrénia – nemenej známa duševná choroba, ktorou trpí mnoho ľudí, o ktorej sa dá povedať, že to nie je niečo, čo sa u každého prejavuje rovnako. V spoločnosti o nej kolujú nepravdivé predsudky spájajúce ju so psychopatizmom a s inými nebezpečnými vecami. Opak je však pravdou. Margarétku pravidelne navštevuje zopár takýchto osôb, zasiahnutých takouto diagnózou. Vždy si musíme uvedomiť a  pripomínať, že príroda nie je ku každému štedrá a  milosrdná. Na druhej strane sú schizofrénni jedinci v niektorých veciach obdarený viac ako ,,zdraví ľudia“.Ako príklad uvedieme našu ,,Milku“. Je to totiž dievča čo sa navzdory svojím zdravotným problémom snaží viac-menej svojpomocne vyliečiť. Jej nadanie sa prejavuje predovšetkým v písaní básní a skladaní veršov. Berúc do úvahy krátky čas za ktorý dokáže povymýšľať zaujímavé poetické práce, si dovolíme tvrdiť že sa jedná o niečo jedinečné. Nuž, dalo by sa veľmi veľa písať aj o ďalších našich klientoch, predsa sa však musíme dopracovať k záveru a dať bodku za týmito vetami, pretože rozsiahlejšie písanie o nich by zabralo značne väčší počet strán.

Maťo B. klient DS – Margarétka

 

 

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie