Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Aktivity a podujatia Archív August - September 2017 Autizmus

SPOSA BB a júnové aktivity

Vzdelávanie 
V júni v termíne od 8.5., 13.5. a 15.5. sa maminy detí s autizmom zúčastnili veľmi dobrého semináru s názvom „Urob si svoj projekt“, kde lektorka zúčastnených naučila, ako skoncipovať vlastný projekt . Z nášho združenia sme sa semináru zúčastnili tri. V rámci troch dní sme stretli veľa nových zaujímavých ľudí a spoznali možnosti, ako v budúcnosti prepojiť naše aktivity. Naučila nás urobiť swot analýzu a vypracovať projekt presne podľa osnovy. Dozvedeli sme sa o zaujímavých stránkach, ktoré obsahujú aktuálne výzvy k podaniu projektov. Zaujímavou formou lektorka previedla zúčastnených jednoduchými projektmi, žiadosťami o dotácie a europrojektmi. Odprezentovaním výstupov, ktoré boli výsledkom každého dňa vzdelávania sa všetci naučili prekonať trému a presadiť svoj názor. Prínosné bolo, že sa ľudia učili pracovať v tíme, a každý mal svoj osobný uhol pohľadu, čo obohatilo aj projekt, ktorý neskôr pretavili do reálnej podoby.

Podporné a tvorivé skupiny 

Od minulého roka v priestore Komunitného centra Fončorda, máme vyhradené stredy doobedia na rodičovské podporné skupiny. V júni sme ich mali celkovo tri. Okrem riešenia problémov, ktorých stále nie je málo, máme v priebehu predpoludnia novú inovatívnu aktivitu, ktorá vznikla ako ponuka mladej aktivačnej pracovníčky v KCF Alenky (tanečnice brušných tancov). Učíme sa hýbať partiami tela, ktoré sú zatuhnuté dlhoročnými stereotypnými pohybmi. Prínosom je, že nadobúdame schopnosti uvoľniť a odreagovať sa, čo nám po hodinke cvičenia pomáha aj pri sústredení sa pri ďalších aktivitách, ktoré v druhej časti stretnutí realizujeme. Na poslednom stretnutí v júni vznikol projekt, ktorý sme podali a teraz čakáme, či nás vyberú.

MDD v centre pre deti s viacnásobným postihnutím Nožička
OZ Nožička v spolupráci s OZ SPOSA BB, BCF a Kompas centrom rozvoja, pripravili pre deti 16.6.2017 peknú oslavu dňa detí. Pôvodne sa mala konať v komunitnej záhrade za bývalou ZŠ Tatranská formou opekačky, ale nepriaznivé počasie to zmenilo. Napriek tomu nikomu nič nechýbalo. Maminy a  partneri priniesli dobroty, muzikoterapeutka potešila deti. V apríli sme svojpomocne zakúpili nový koberec do menšej miestnosti vedľa telocvične OZ Nožička, priniesli staršie skrinky a urobili poriadok. Teraz táto miestnosť slúži aj ako čakáreň, kým v telocvični prebieha terapia, ale v čase MDD, terapia bola práve v nej a oslava v telocvični. Nikto nikoho nerušil a všetko prebiehalo v úplnom pokoji. Aj naše deti s autizmom sa pokojne hrali a napodiv aj rodičia si v kľude debatovali a tešili sa zo spoločne prežitých chvíľ.

Prezentácia o vesmíre v ŠZŠ na Ďumbierskej 

V pondelok 19. júna nám mladý muž s AS Miňo Bahúl, prišiel predstaviť pútavú prezentáciu o vesmíre. Deti zo školy potichu a so záujmom sledovali profesionálnu prednášku. Miňo suverénne vysvetľoval žiakom hraný film poskladaný z dokumentov a vlastných digitálnych animácií. Za skvelú prednášku ďakujeme. Kino V KCF

Premietanie filmu o živote s autizmom „Tak ďaleko, tak blízko“ 
V piatok 23.6.2017 SPOSA BB pripravila premietanie filmu o živote s autizmom „Tak ďaleko, tak blízko.“ Rodiny prišli aj s deťmi, ktoré spoločne sledovali film, niektoré sa hrali na tulivakoch. Zúčastnených téma zaujala, hlavne skutočnosť, že zariadenia pre osoby s autizmom na Slovensku nie sú a to, čo dnes funguje, založili rodičia detí s autizmom. Skutočne je dôležité, aby rodičia cez možnosti vzdelávania a rozširovania vlastných obzorov, aj napriek nepriazni dnešnej Slovenskej legislatívy, hľadali cesty k zmene. Chcem touto cestou poďakovať aj rodičom zo SPOSA BB, ktorí sa učia, pomáhajú a spolutvoria všetko, čo sme doteraz vytvorili. Všetci sme sa museli naučiť nájsť čas, ktorý nemáme a uskutočniť veci, ktoré iní považujú za nerealizovateľné.
Mária Helexová