Spoločnosť Coloplast

Spoločnosť Coloplast vyvíja produkty a služby, ktoré uľahčujú život ľuďom s veľmi osobnými a citlivými zdravotnými stavmi. Vďaka úzkej spolupráci s používateľmi našich produktov, vytvárame zdravotné pomôcky, ktoré citlivo reagujú na ich špecifické potreby.

Nazývame to intímna zdravotná starostlivosť.

História spoločnosti Coloplast sa začala písať v roku 1954. Elise Sörensenová bola zdravotná sestra. Jej sestra Thora práve absolvovala stomický zákrok a mala obavy vychádzať medzi ľudí, pretože sa bála úniku výlučkov zo stómie. Pri počúvaní rozprávania svojej sestry o problémoch Elise dostala nápad na prvé lepiace stomické vrecko na svete. Stavebný inžinier a výrobca plastov Aage Louis-Hansen spolu so ženou Johanne Louis-Hansenovou, vyškolenou zdravotnou sestrou, vyrobili podľa Elisinho nápadu stomické vrecko. Práve toto stomické vrecko pomohlo Thore i tisíckam iných viesť život, po akom túžia. Jednoduché ale veľmi prínosné riešenie.

V súčasnosti sa spoločnosť Coloplast venuje starostlivosti o ľudí so stómiou, o ľudí s neurogénnymi poruchami močenia, liečbe chronických rán a starostlivosti o kožu. Značky mnohých našich produktov ako napríklad Biatain, SpeediCath, SenSura a Brava sa stali synonymom zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni. Sme medzinárodnou spoločnosťou a zamestnávame viac ako 11 000 ľudí.

 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Apríl – Máj – Jún 2018

Apríl - Máj - Jún - 2018

Informačný portál Inak obdarení čítajte tu.