Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Február - Marec 2018 Vedeli ste, že ...

Špeciálne sedadlo do auta pre osoby so zdravotným postihnutím

Pre osoby so zdravotným postihnutím a ľudí so zranením je sedenie v aute alebo nastupovanie a vystupovanie z  neho často nepríjemné.
Študenti Strojníckej fakulty STU skúmali ako týmto ľuďom uľahčiť šoférovanie a cestovanie v automobile.
Ich inovácia priniesla veľké úspechy v odbornej sfére a  na viacerých konferenciách. Vytvorili koncept „Smart sedadla“, pre malé mestské vozidlá, aké dnes na trhu nenájdete.

• Na trhu, existuje množstvo úprav automobilov, ktoré zabezpečujú možnosť šoférovania alebo uľahčovania prístupu. Takmer vždy sa ale jedná o  prídavné zariadenia, ktoré sa do automobilov montujú dodatočne. Inteligentné sedadlo sa napája na riadiacu jednotku.
• „Smart sedadlo“ je preto primárne určené na montáž priamo výrobcom automobilov, čím k  riešeniu potrieb imobilných pasažierov pristupujeme oveľa principiálnejšie.
Prerobenie automobilu na ručné riadenie alebo montáž vysúvacieho sedadla je vždy jednorazová záležitosť. Vo väčšine prípadov je automobil nastavený a upravený pre konkrétneho človeka a to vo forme fixnej pozície sedadla alebo ovládacích prvkov. Výroba dostupných, prispôsobených áut už priamo u výrobcov vo veľkej sériovej výrobe dokáže zabezpečiť komfortnejšie riešenia pre oveľa väčšie množstvo ľudí a za nižšie náklady. Veľkým prínosom pre ľudí, ktorí potrebujú využívať takéto vozidlo je aj minimalizovanie akýchkoľvek legislatívnych úkonov.
Pre vysokú bezpečnosť sa sedadlo po zasunutí do auta a  zatvorení dverí zamyká špeciálnymi zámkami priamo do karosérie vozidla. Odomkne sa až keď sa dvere znovu otvoria.
• Zlepšeniu komfortu vodičov sa venoval špeciálny výskum, v ktorom sa pod vedením pána doktoranda Richarda Hasu merali vibrácie, ktoré pôsobia na ľudské telo počas jazdy.
• Meralo sa na viacerých povrchoch vozovky a vyberalo sa z materiálov, ktoré môžu tieto vibrácie najlepšie zmierniť. Organizmus seniorov alebo zranených ľudí citlivejšie reaguje na niektoré vibrácie vznikajúce pri jazde autom. Tieto vibrácie môžu byť pre bežného človeka nebadateľné, pričom iným môžu spôsobovať bolesti a nevoľnosť.
Sedadlo sa ľahko vysúva vďaka špeciálnemu mechanizmu, ktorý vynašiel a  skonštruoval dnes už doktorand na Strojníckej fakulte STU Ing. Michael Paštéka.
• Špeciálny dizajn sedadla bol navrhnutý v  spolupráci s  pánom Mgr. art. Martinom Balážom, ArtD., pedagógom z  Ústavu dizajnu Fakulty architektúry STU.
• Dizajn sedadla navrhli tak, aby sa do sedadla mohli vkladať vhodné penové materiály podľa toho, aké zdravotné obmedzenie trápi vodiča a  zároveň aby vyhovoval dizajnovým požiadavkám moderných automobilov. Výsledný produkt bude teda atraktívny a zároveň funkčný.
„Našim cieľom bolo vytvoriť „neviditeľný“ mechanizmus sedadla, ktorý by bol priamo ponúkaný ako možná výbava pri kúpe auta. Teda sedadlo bez potreby montovania, plne integrované do vozidla, prepojené s  elektronikou a nastaviteľné pre akéhokoľvek vodiča. Navyše, nechceli sme zostať len pri simuláciách, ale sedadlo sme aj reálne vyrobili, čo bolo z edukatívneho hľadiska dôležité. Museli sme myslieť na to, aby bol každý detail naozaj vyrobiteľný,“ vysvetľuje autor prototypu Michael Paštéka zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Autor M. Paštéka predstavuje sedadlo na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu.
Je potrebné spomenúť aj náročnosť na vývoj, s ktorou sa bolo treba vysporiadať. Výsuvný mechanizmus, ktorý musí byť schopný vysunúť sedadlo s  nosnosťou 150 kilogramov aj cez dvere malého mestského auta.

Používať sedadlo zatiaľ nie je možné. Ale už existuje prototyp a sedadlo sa jedného dňa bude vyrábať priamo v automobilkách.
Dúfajme, že sa projekt podarí dotiahnuť do úspešného konca u výrobcov, bude to veľký úspech a pomoc pre všetkých.
Inteligentné sedadlo vyhralo súťaž a podporu Nadácie VW Slovakia, odnieslo si aj cenu Zväzu automobilového priemyslu SR za najlepšiu diplomovú prácu v roku 2016, získalo druhé miesto na konferencií TechInnoDay 2017 a aj Čestné uznanie Medzinárodného veľtrhu v Nitre.
Aj tento projekt je ukážkou spolupráce študentov z  rôznych fakúlt STU s firmami. Študenti osobitne ďakujú firmám VW Slovakia a.s., Technouniversum s.r.o. a  Poly s.r.o. za podporu a spoluprácu.

Zdroj: rozhovor s Michael Paštéka

www.stuba.sk