Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Február 2017 Organizacie Predstavujeme

Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže Levice

Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže je občianske združenie, ktoré pôsobí v  levickom okrese a združuje rodičov cca 120 detí a  mládež s rôznym telesným postihnutím, na vozíčkoch, s rôznymi telesnými deformáciami, ale aj deti s Downovým syndrómom, alebo inak mentálne postihnuté, onkologických pacientov, alergikov a astmatikov.

Náplňou činnosti organizácie je:
• poskytovať sociálne poradenstvo pre rodičov a zároveň dať priestor na vzájomné vymieňanie si skúseností medzi sebou,
• organizovanie ozdravných pobytov pre postihnuté deti a  mládež aj s rodinami doma i v zahraničí
• organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí,
• odstraňovanie bariér architektonických i v medziľudských vzťahoch.

V roku 2012 bola zvolená Rada ZO, ktorá pripravovala po dobu 4 rokov podujatia pre postihnuté deti, mládež, ale aj rodičov zdravotne postihnutých detí. Nebudeme uvádzať všetky, mnohé sa každoročne opakujú, ako napr. Benefičný koncert Objatie tónov – týmto podujatím každoročne štartujeme podujatia, Ples zdravotne postihnutých, filmové predstavenia, Mikulášske stretnutia, Benefičný koncert OC SZTP Levice.
Okrem týchto podujatí sme v  rokoch 2012- 2014 počas jarných prázdnin pripravovali Detský karneval, v  r. 2015 to bola Diskotéka spojená s  vypúšťaním Lampiónov šťastia, v  roku 2016 Prázdninová diskotéka. Je nám všetkým veľmi dobre známe, že naše deti veľmi radi tancujú a zabávajú sa, takže o tieto podujatia je pekný záujem. Hosťami Prázdninovej diskotéky boli aj deti z DSS Prameň nádeje v Leviciach (Detského centra) a mládež z o. z. Ostrov. MDD sme oslavovali výletmi do ZOO v Zlíne, Budapešti, Bojniciach a Bratislave.

Svet zvierat dokáže i deti s ťažkým mentálnym postihnutím zaujať, preto do plánu práce každoročne zaraďujeme aj stretnutia detí so zvieratmi. Už pravidelne sa zúčastňujeme podujatia s názvom Hontianske inšpirácie. Je to medzinárodné sympózium slovenských i zahraničných maliarov a sochárov, ktoré každoročne vrcholí výstavou výtvarných a sochárskych diel a jej vernisážou. Účastníkmi sympózia boli aj naši členovia: A. Kissová a súrodenci Popovi. Mali možnosť celý týždeň tvoriť po boku známych umelcov a vystavovať svoje maľby spolu s nimi. Neodmysliteľným podujatím organizovaním našou organizáciou sú ozdravné a  rehabilitačné pobyty.

Každé leto poriadame striedavo pobyt pri mori v zahraničí a rekondično- integračný pobyt na Slovensku. Súčasťou rehabilitačných a  ozdravných pobytov bol v  r. 2012 pobyt pri mori v  Grécku, v  r. 2013 pobyt v Hokovciach, v r. 2014 pobyt pri mori v Taliansku a v roku 2015 rehabilitačný pobyt v  Hokovciach a  v roku 2016 opäť pobyt pri mori v Taliansku.

O regeneráciu zdravotného stavu našich členov sa snažíme aj čiastočným prispievaním na individuálne rehabilitačné cvičenia – napr. na hipoterapiu a  parawesternové jazdenie. Jeden z našich členov – Graňo Filip sa v roku 2015 stal víťazom na Špeciálnej olympiáde v  Los Angeles v parawesternovom jazdení a v  jeho šľapajach pokračuje stále viac detí s postihnutím aj z našej organizácie. Cvičia hipoterapiu, trénujú westernové jazdenie a chodia na súťaže, odkiaľ si tiež prinášajú ocenenia.

Cestovanie a krátke výlety sú medzi našimi členmi veľmi obľúbené. V roku 2013 sme boli na 2 dni v Prahe na podujatí Deň plný zábavy, v roku 2015 na poznávacom zájazde v Paríži a v roku 2016 mal veľký úspech dvojdňový výlet do Tatier a na Pieniny. Splav po Dunajci a výlet lanovkou na tatranský Hrebienok mali veľký úspech.

Súčasťou kultúrno-spoločenských podujatí sú aj pravidelné návštevy filmových predstavení, no okrem nich sme boli aj na divadelných predstaveniach: v roku 2014 na rozprávkovej komédii Z rozprávky do rozprávky alebo Prasiatko s.r.o. – to bolo v apríli a v máji sme boli v DAB v Nitre na divadle Mátohy. Veľmi zaujímavým podujatím boli v  roku 2012 rýchlostné preteky áut, prevažne vytuningovaných s názvom Race&Tuning Day na letisku v Tekovskom Hrádku. V roku 2013 sme boli na exkurzii v AE Mochovce, v roku 2014 sme zorganizovali v spolupráci so SČK v Leviciach Kurz prvej pomoci pre rodičov postihnutých detí. V roku 2015 sme ponúkli aj návštevu Arboreta v Tesárskych Mlyňanoch a návštevu Soľnej jaskyne v Starom Tekove. V októbri 2015 sme prvý krát zorganizovali Tekvicovú párty spojenú s vyrezávaním a zdobením tekvíc.

Na pozvanie o. z. Svet mobility sme sa zúčastnili veľmi pekného podujatia v  Kováčovej v  LD Marína, kde sme mohli vidieť prezentáciu zdravotných pomôcok a deti sa mohli zabaviť v tvorivých dielňach. Nesmieme zabudnúť ešte na jedno podujatie. V lete 2015 sme boli spoluorganizátormi celoslovenského stretnutia telesne postihnutých, ktoré pozostávalo zo športových hier, prezentácie zdravotných pomôcok, odborného semináru, fakultatívnych podujatí – ako napr. prehliadka Levického múzea, synagógy a mesta Levice. Kultúrnymi sprievodnými podujatiami bolo divadelné predstavenie s názvom Šťastný lós a druhý večer tanečná zábava spojená so slávnostným odovzdávaním zväzových vyznamenaní. To je celý prierez podujatí, ktoré sa uskutočnili v minulom štvorročnom volebnom období a ktorým sme sa Vám chceli predstaviť.

Bližšie informácie máte možnosť získať na našej webovej stránke www.postihnutedetilevice.wbl.sk, na facebooku: Postihnuté deti Levice a kontaktovať nás môžete na adrese: sztplv@gmail.com.

Šidlová Zlatica, predsedníčka základnej organizácie

Sídlo: Sládkovičova 2 934 01 Levice
Kontakty: 036/6227308, 0911932010
e-mail: sztplv@gmail.com
e-mail: sidlovazlatica@gmail.com
www.postihnutedetilevice.wbl.sk
fb: Postihnuté deti Levice

č. účtu: SK9109000000000028626072

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie