Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Apríl 2016 My ženy na vozíčku Skutočné príbehy

Silvia Petruchová

Predstavujem vám Silviu Petruchovú, prvú ženu na  vozíku, ktorá bude v parlamente zastupovať a riešiť aj problémy ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Prijala pozvanie na  rozhovor a  stretli sme sa hneď po voľbách na  chvíľu, aby sme sa porozprávali o veciach, ktoré trápia ľudí s postihnutím a ktoré by sa mali riešiť zmenou v nových zákonoch.

Môžete sa čitateľom Inak obdarení trochu predstaviť? 
Mám 39 rokov a celý život sa snažím nájsť si v tejto spoločnosti plnohodnotné uplatnenie. Aj sa mi to darí, i keď to niekedy stojí veľa námahy. Počas môjho života som stratila strašne veľa času hľadaním bezbariérového prostredia. Chcela by som prispieť k tomu, aby sa to iným stávalo čo najmenej. Používam prevažne elektrický vozík, pretože ma robí samostatnou. Dlhé roky sa venujem hlavne účtovníctvu, no popritom som riešila napr. chránené pracoviská. Športujem: hrám bocciu a pretekám v presnej orientácii.

Čo vás viedlo prijať ponuku OĽANO a vstúpiť na politickú scénu? 
Predovšetkým to, že problémy zdravotne postihnutých sa neriešia dostatočne. Chcela by som byť spojovací prvok medzi ľuďmi so zdravotným postihnutím a parlamentom.

S akým programom ste oslovili ľudí pred voľbami a čo chcete riešiť, resp. presadzovať ako poslankyňa NR SR?
Kľúčových bodov je niekoľko. Určite je to príjem a  sociálne zabezpečenie opatrovateľov a  osobných asistentov. Je to práca, ktorá by bola dobrá pre mnohých uchádzačov o zamestnanie, ale zatiaľ takýto človek nemá žiadne istoty a len veľmi oklieštené sociálne zabezpečenie, pretože chýba poistenie v nezamestnanosti či nemocenské poistenie. Ďalšou témou sú pracovné možnosti ľudí so zdravotným postihnutím, napr. cez lepšie podmienky chránených dielní a  tiež odstránenie príjmových limitov na kompenzačné príspevky. Samostatnou oblasťou je dlhodobá starostlivosť o ľudí chorých a starých. Tiež by som chcela hľadať možnosti pre podporované bývanie, aby čo najviac ľudí so ZP sa učilo, resp. malo príležitosť ukázať, že dokážu byť samostatní. Nemenej dôležité miesto v mojom programe má univerzálny dizajn.

Ktorý problém vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím je podľa vás najpálčivejší, ktorí treba zákonom urýchlene riešiť v parlamente? Problémom sú nízke príjmy niektorých konkrétnych skupín, napr. opatrovateľov. Toto však nebude jednoduchá úloha, pretože bude treba hľadať predovšetkým zdroje.

Ako vnímate postavenie žien na  vozíku a inak zdravotne postihnutých žien v našej spoločnosti, myslíte si, že sa im venuje dostatočná pozornosť?
Ako žena na vozíku si myslím, že sa o nás hovorí málo. Nikto nepozná naše problémy, aj preto, že sami o nich málo hovoríme. Verím, že sa nám spoločne podarí naštartovať nejaké pozitívne zmeny v spomenutých oblastiach v  prospech ľudí so zdravotným postihnutím. Chcela by som predovšetkým spájať všetkých, ktorým život týchto ľudí nie je ľahostajní. Mali by sme byť jednotní. Ďakujem za rozhovor,

Ľ. Gričová