Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív November 2014 Monika Ponická Pozitívne myslenie

Sezónnosť

Každý celok v tomto svete sa skladá z častí, každé obdobie z etáp, každý rok z ročných období. Aj rok vo firme má svoje obdobia. Tak ako je v živote pre nás bežná jar, leto jeseň aj zima, tak je vo firme bežné, že má svoje obdobia v roku. Je obdobie, kedy treba viac siať a sadiť, lebo chceme viac žať a  oberať, aby sme prežili celý rok, aj zimu.

Preto ak poznáme predpokladané cykly vo firme, vieme, ako sa na ne pripraviť. Tak ako hospodár vytriedi dobré semená a  sadenice, tak my si volíme dobrý marketing. Keď hospodár sleduje nebo a počasie a zisťuje kedy bude siať, tak my sledujeme signály trhu a zmien a zameriavame marketing, reklamu, návštevy klientov či iné akcie, aby sme vedeli v pravý včas „zasiať“ dostatok. Potom hospodár chodí na  pole, polieva, trhá burinu, hnojí, okopáva a stará sa o budúcu úrodu. My budúcich klientov informujeme, voláme, pomáhame, doplňujeme, upresňujeme… Potom príde sezóna a  my musíme byť pripravení včas a vo veľkom množstve oberať. Ak nestihneme, veľa námahy sa pokazí, ak sme málo siali, alebo neodhadli „počasie“, možno budeme v  zime „hladní“. Ideálne je veľa úrody a včas pozbierať a dobre uskladniť na  zimu. Pritom musí ostať aj na  ďalšie „sadenie“, aby sa cyklus mohol opakovať a rásť v množstve aj kvalite. V ideálnom prípade dobrej firmy tieto obdobia nie sú citeľné.

Firma je nastavená tak, že znalosťou týchto období v pravý čas viac „zaseje“, aby mimo sezóny nepocítila úbytok a mala na ďalšiu činnosť aj rozvoj. O tento stav sa snažíme asi všetci. Možno niektorí z vás tieto obdobia vôbec nepociťujú a to je skvelé. Ja z vlastnej skúsenosti viem, že ak som neodhadla skutočne dostatočný počet faktorov ovplyvňujúcich predaj, bolo to cítiť. Zmeny v zákonoch, nové technológie, nové konkurencie. Nejde o to báť sa toho, ale vedieť reálne o týchto skutočnostiach a vedieť na ne reagovať. Keď totiž nastane tlak takejto situácie, je rizikom len zvyšovať obrátky. Vtedy sa môže stať, že človek na  úkor zvyšovania obrátok zanedbá reálny pohľad na vec a nevníma svet okolo, len svoj problém a jeho riešenie nastavuje podľa doteraz zaužívaného. Ale práve vtedy je dôležité mať skutočne dobrý prehľad a pravdivé informácie, lebo je pravdepodobné, že treba zmeniť viac vecí, nielen zvýšiť obrátky. Je dobré nechať zaviať svieži vietor zmien v rôznych obdobiach.

Zmeny sú v živote bežné a ak ich odmietame, možno sme zamrzli v minulosti a nechceme vidieť dobro, ktoré môže zmena priniesť, ale vidíme hrozbu, že zmenou o niečo prídeme. Zmeny sú ale potrebné, nikdy sa nedá vkročiť do tej istej rieky, je dobré vnímať ten stav, ktorý je teraz, v prítomnosti. Máme síce poučenia z minulosti, ale použiť ich potrebujeme pre prítomný okamih. Vo všetkých oblastiach života sa obdobia striedajú. Aj v rodine je obdobie, kedy je potrebné viac dávať: svoj čas, pozornosť, trpezlivosť, empatiu, radu… Je to „sadenie“ budúcnosti. Všetko, čo sme dali, sa nám v čase vráti, v dobrom, aj v zlom. Dávať svoj čas a záujem deťom, partnerom je veľmi potrebné. Keď príde čas, že potrebujeme zabrať v práci a  doma sme menej, oni čerpajú práve z  toho, čo sme im venovali. A ak sme im svoju pozornosť nedávali, nemajú z čoho čerpať a je pravdepodobné, že nebudú trpezliví a spokojní. Nebudú mať totiž príklad, že obdobia sa striedajú a  že znovu za čas s nimi budete dostatočne dlho, blízko, naozaj pre nich. V každom období sa dajú nájsť aj pozitívne pohľady a  vec aj negatívne. Aby totiž niečo nové mohlo prísť, musíme tomu urobiť miesto, to staré musíme pustiť preč.

Dobré veci zvyčajne plynú synchrónne, akoby sami od seba. Nevzniká tam tlak na zmenu, lebo dobré veci berieme úplne prirodzene, čas ich preveril a sú nám zvyčajne samozrejmosťou. To čo treba zmeniť sa obvykle hlási samé. Nepohodou, narastajúcim tlakom, niečo nejde ako má a dáva to o sebe vedieť. Je zbytočné sa na  to hnevať. Život predsa prežívame vždy trochu inak. Každá situácia, aj zdanlivo tá istá, má vždy iný tón, inú farbu, vidíme ju v inom svetle, do inej hĺbky. Tieto zmeny sú našou dobrou školou a vždy sa dá v zmene nájsť dobro, závisí to od nášho uhla pohľadu a  toho, či sa chceme pohnúť, alebo chceme zotrvať v minulosti. Vždy, keď človek dosiahne vrchol niečoho, je potrebná zmena. Z kopca sa dá buď ísť dolu, ak zmenu nechceme a vrátiť sa do minulosti. Alebo môžeme ísť ďalej, na  ďalší vrchol, nový, nepreskúmaný a získať nový rozhľad. Napríklad ak viete, že vaša terajšia práca tiež nebude večná a viete, že raz príde zmena, už vopred viete aj to, čo iné by ste chceli robiť a sledujete informácie, užitočné a potrebné, aby ste v pohode kráčali ďalej aj po zmene.

Viete už, čo by ste chceli dosiahnuť tento rok? Aký krok musíte dosiahnuť každý mesiac, týždeň, či deň, aby ste to dosiahli? Sledujete, či to napĺňate? Je to jednoduché, možno stačí 1- 2 hodiny času si to vypracovať a priebežne sledovať. Stojí to za to. A v tom všetkom nezabudnite na  svojich blízkych a ani na seba a svoj rozvoj. Tiež si to zahrňte do plánu a vytvoríte si podmienky pre pohodové vzťahy v každej oblasti. Svojej vízi, plánu sa venujte s  láskou denne, stane sa vašou súčasťou a zmena – rast bude radostnejší, lebo budete presne vedieť a cítiť, ako vám to ide a budete aj vedieť, čo urobiť, aby to išlo lepšie. Ak tomu dáte úprimnú a stálu pozornosť, proste to pôjde. Nejde to vtedy, ak to človek robí „povinne“ ale necíti skutočnú potrebu rastu – zmeny. Chce radšej ostať tam, kde je. Potom je dobré popremýšľať, prečo to nechce. Možno to nie je jeho cieľ a v skutku ho nechce. Možno niečo v  cieli je nejasné a  z  toho má strach. A možno je tam niekde niečo, čo nie je „čisté“ a to mu bráni, nechce byť „zlý“. Je dôležité skutočne byť stotožnený s tým, čo chcem a prečo to chcem. Striedanie týchto etáp môže byť prirodzené a bezbolestné, keď o tom človek vie a nemá z toho strach. Vtedy žije tak trochu v budúcnosti a zisťuje, pozoruje správne signály a je na ne pripravený, vie vopred čo má urobiť, lebo s tým rátal. Praje Vám teda obdobia plné krásnych zmien, nových obzorov, naplnených cieľov a snov po ktorých túžite.

S Láskou Monika Ponická

Viac článkov od Moniky čítajte tu.

Čomu sa venuje Monika?

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie