Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Júl - August 2014

PRVÁ POMOC – Úpal

S prichádzajúcim letom pribúda viacej slnečných horúcich dní. Práve tieto dni nám neprinášajú len pobyt pri vode, relax a radosť zo slniečka, ale aj mnoho zdravotných problémov spôsobených pobytom na  priamom slnku a  vysokou teplotou vzduchu.
Medzi najčastejšie nebezpečenstvá patrí úpal. Úpal vznika vtedy, keď sa v tele nakumuluje veľké množstvo tepla. 

Dochádza k oslabeniu funkcie potných žliaz, ktoré nedokážu prirodzene prostredníctvom potu odovzdať dostatok tepla okoliu. Takto výrazne stúpa telesná teplota, až tak, že môže dôjsť k poškodeniu orgánov a buniek. Typickým príznakom je malátnosť, bolesti hlavy, vracanie, zmätenosť, zvýšená telesná teplota, až horúčka.

Postihnutého treba premiestniť na chladnejšie, tienisté miesto, uložiť ho tak, aby hlava bola vo zvýšenej polohe. Teba mu podávať dostatočné množstvo tekutín, predovšetkým vodu, resp. čaj. Nikdy nie kávu, alebo alkoholické nápoje. V  závažnejších prípadoch môžeme postihnutého osprchovať vlažnou vodou, alebo mu na končatiny prikladať studené obklady. V  každom prípade je dôležité, aby postihnutý vyhľadal lekársku pomoc, pre vylúčenie možných komplikácií a odporúčanie ďalšej liečby.

Z hľadiska prevencie je dôležité dodržiavanie základných zásad pobytu na slnku
– dodržiavať pitný režim, primeraná prikrývka hlavy pri nadmernom UV žiarení, vyhľadávať skôr tienisté miesta.
Zvlášť pozorný by mali byť pacienti liečený na srdcovo-cievne a metabolické ochorenia a samozrejme deti.

Zdroj: internet

 

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie