Prvá pomoc pri náhlom stave

Mdloba, kolaps odpadnutie
Cievna mozgová príhoda

Každý z nás sa trocha obáva, že bude musieť poskytnúť prvú pomoc niekomu blízkemu. Ten pocit neistoty „zvládnem to ?
Nie som lekár, neublížim ?“ je hnacím motorom všetkých tých, ktorí sa prihlasujú na kurzy prvej pomoci.
Povedzme si pár zásad, ktoré keď si zapamätáme, budeme istejší a náš strach bude menší alebo celkom zmizne.

V prípade náhleho stavu sa riaďme presným postupom, ktorý odporúčajú odborníci.

Najdôležitejšie je zachovať pokoj a zvážiť situáciu. Je to dôležité preto, aby sme neohrozili sami seba, nedostali sa do nebezpečnej situácie a mohli pomôcť postihnutému. Treba vnímať možné riziká ako je unikajúci plyn, elektrický prúd, nepodceňovať požiar a výpary benzínu, či iných prchavých látok. A to najdôležitejšie: urobte to, na čo stačia Vaše sily, schopnosti a možnosti. Tak bude Vaša pomoc naozaj pomocou poskytnutou v pravý čas a správne.

1. Zhodnoťte situáciu, aby Váš postup bol rýchly, rozvážny  a premyslený.
2. Zabezpečte, aby ste Vy ani zachraňovaný neboli v ohrození.
3. Zvážte, akú pomoc viete a potrebujete poskytnúť, a koho treba privolať. Zistite, či blízko Vás nie je lekár, sestra alebo iný zdravotnícky pracovník. Ak nie je a ste vyškolený v poskytovaní prvej pomoci alebo viete, čo je treba urobiť, povedzte to ostatným a preberte vedenie.
4. Vytvorte bezpečné prostredie. Dbajte aj na vlastnú bezpečnosť, urobte jednoduché úkony ako vypnutie zapaľovania auta, postavte trojuholník na cestu, ak ide o dopravnú nehodu. Ak hrozbu nemôžete odstrániť, snažte sa s postihnutou osobou vzdialiť od nebezpečného miesta. To sú úkony, ktoré Vám radi vysvetlia a prakticky predvedú na kurze prvej pomoci Slovenského Červeného kríža podrobnejšie. Ak máte na kurz chuť ihneď www.krajinazachrancov.sk. Staňte sa aj Vy členmi skupiny, ktorá poskytovať prvú pomoc ovláda.
5. Ak je priestor bezpečný, zhodnoťte stav postihnutého.

je pri vedomí ? Oslovte postihnutú osobu a sledujte, či reaguje
dýcha? Pozrite sa na hrudník osoby, aby ste zistili, či sa dvíha a klesá, prípadne osoba prehĺta, vydáva zvuky
krváca po úraze ? veľká strata krvi ohrozuje náš život
ak nedýcha, pravdepodobne nepracuje srdce a treba ihneď začať s resuscitáciou ( záklon hlavy a striedavo stláčanie hrudníka a dýchanie z úst do úst v pomere 30:2 ). Resuscitáciu si vysvetlíme v osobitne venovanej časti.
Ak musíte resuscitovať postihnutého, volajte  číslo 155 alebo 112. Ak si nie ste istý, či zvládnete resuscitáciu sám, odborníci na týchto linkách Vám radi cez telefón budú radiť a pomáhať až do príchodu záchrannej služby. Neváhajte a konajte !
Ak je postihnutý pri vedomí a odpovedá  predpokladáme, že dýcha a krvný obeh je funkčný. Skontrolujeme, či po úraze nekrváca.
Podrobnejšie sa na jednotlivé náhle stavy pozrieme podrobnejšie tak, aby ste mali všetky dôležité informácie a po prečítaní článku vedeli ako pomôcť. Pozrime sa najprv na tie, ktoré Vás najviac zaujímajú a s ktorými sa môžete stretnúť.

Čo treba urobiť ?

Volajte 155, 112, je nevyhnutné postihnutého čo najskôr dopraviť do zdravotníckeho zariadenia

Spracovala: Silvia Erdélyiová
Zdroj: odborná literatúra doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.