Príspevok na kúpu auta – vlastná skúsenosť

Rozhodli sme sa požiadať UPSVaR o príspevok na kúpu auta. Keďže sme splnili podmienku, že treba dva krát v týždni navštevovať školské zariadenie so žiadosťou nebol problém. vyplnili sme tlačivo, rozpísali na čo potrebujeme auto.
K žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na  kúpu osobného motorového vozidla som potrebovala lekársky nález od obvodného lekára a doloženie lekárskych správ od odborných lekárov. Taktiež potvrdenie o návšteve školy (čo je veľmi dôležité), potvrdenie o príjme, vyhlásenie o majetku fyzickej osoby.
Na základe doloženia lekárskych správ posudkový lekár vyhotovil komplexný posudok a navrhol kompenzovať formou: peňažným príspevkom na kúpu osobného motorového vozidla. Z  UPSVaR mi prišla výzva na doplnenie dokladov. Mala som mesiac na to, aby som našla auto, ktoré bude vyhovovať naším potrebám. Vybrali sme si nové auto a na UPSVaR sme doložili predfaktúru.
Keď mi prišlo rozhodnutie o schválení sumy, tak som šla na  UPSVaR, vzdala som sa odvolania proti rozhodnutiu a  peniažky mi poslali na účet. Hneď som vyplatila faktúru, a o pár dní sme si mohli ísť pre auto. V predajni mi dali faktúru, kde bolo napísané, že bola vyplatená celá suma.

Auto som bola prihlásiť na OR PZ, kde som potrebovala doložiť rozhodnutie z UPSVaR, na ktorom bola pečiatka, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Na  polícii mi dali technický preukaz s evidenčným číslom.
Na  UPSVaR som zaniesla: faktúru na  ktorej bolo napísané, že som vyplatila celú sumu na účet predajne, prefotený technický preukaz a potvrdenie o zrealizovaní platby.

Iveta Burianeková

 

 

Archív článkov August 2016 nájdete tu.

 

Čítajte informačný portál Inak obdarení.