Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív September 2014 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Oslobodenie od úhrady za diaľničnú známku

ZÁKON z 27. novembra 2013 o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v § 7 hovorí o oslobodení od úhrady diaľničnej známky toto:
Od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu a to podľa §17 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
V praxi to bude znamenať, že všetky osoby s ŤZP, ktoré sú držiteľmi parkovacieho preukazu od 1.1.2015 nemusia mať diaľničné známky a sú oslobodené od úhrady a budú sa preukazovať práve platným parkovacím preukazom.
POZOR! Tento zákon nadobúda účinnosť až 1. januára 2015!

Do konca roka 2014 preto stále platí toto:
Zdravotne ťažko postihnutí a diaľničné nálepky
Oslobodenie od platenia nálepky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje len na  osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým na  motorové vozidlo bol poskytnutý peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla podľa § 8 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uplatnenie výnimky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest vozidlom bez úhrady je prísne viazané na prepravovanú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá musí byť prítomná vo vozidle a musí sa preukázať rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny o priznaní peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.

Pokiaľ postihnutá osoba nie je vo vozidle prítomná, výnimka platí pre vozidlo len v prípade ak je na spiatočnej ceste po vykonaní prepravy postihnutej osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo podobného zariadenia. Vodič tohto vozidla sa musí preukázať potvrdením o prijatí pacienta do zdravotníckeho alebo podobného zariadenia, alebo dokladom o poskytovaní sociálnych služieb občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadení sociálnych služieb.
CSŽ n.o.

 

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie