Organizácie SPOSA na Slovensku

SPOSA – ŽILINA
Zuzana Beňová
Do Stošky 8
010 04 ŽILINA – Bánová
tel.: 0908 924 940,
0948 444153
www.sposazr.sk

SPOSA – PARTIZÁNSKE
Mgr. Anna Borátková
ul. Generála Svobodu 1271
958 01 PARTIZÁNSKE
tel.: 0903 405 737
e-mail: sposape@zoznam.sk

SPOSA – NM
Roman Uhrecký
pri ŠZŠ na ul. Kollára 3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 0905 323126
e-mail: uhrecky@zoznam.sk

Klub rodičov aut. detí (KRAD)
Ing. Ivan Berta
Kollárova 4
949 01 NITRA
tel.: 0907 756 370
e-mail: kradnr@gmail.com www.autisti.sk

SPOSA – TRNAVA
Soňa Fülopová
Hlavná 17
917 00 TRNAVA
tel.: 0905 281545
e-mail: sposa.t@gmail.com
www.sposa-t.sk

SPOSA – MARTIN
Edita Šufliarska
Hollého 87
036 01 MARTIN

SPOSA – LEVOČA
Spojená špeciálne základná škola internátna Jána Vojtašáka
Predseda: Janka Dolanská
Kláštorská 24/a
054 32 LEVOČA
e-mail: sposalev@post.sk

SPOSA – KOMÁRNO
Alena Kajanová
Vodná 12/23
945 01 KOMÁRNO
tel.: 035/7731408
e-mail: a.kajanova@orangemail.sk

SPOSA – KOŠICE
Mgr. Anna Uchnárová
Jasuschova 24
040 11 KOŠICE
Anke D: 055/6451289
tel.: 0905 294 937

SPOSA – Považská Bystrica
Mgr. Martina Rojková
Hliny 1303/126
017 01 Považská Bystrica
tel.: 0944 508337
e-mail: sposapb@gmail.com

SPOSKA Žilina
Ing. Ivana Adamicová
Hlavátková 16
010 01 Žilina 1
tel.: 0903 153789
e-mail: ivana.adamicova@gmail.com

SPOSA – Banská Bystrica
Predseda: Mária Helexová
Tajomník: PaedDr. Martin Golema
Kollárova č. 42
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
e-mail: helexova@gmail.com www.sposabanskabystrica.eu

SPOSA – TRENČÍN
Renáta Holbová
Strojárov 750/4
018 41 DUBNICA n.VÁHOM
tel: 0908 222 818
e-mail: rena.h@azet.sk

SPOSA – ŠAĽA
Annamária Hakszerová
Jánošíkova 36
927 01 Šaľa
tel.: 0907 751795
e-mail: hakszerova@zoznam.sk

SPOSA – SENICA
Ivana Karvašová
Kunov 164
905 01 SENICA

SPOSA – Nové Zámky
Ing. Erika Andová
Zdravotnícka 5
940 51 NOVÉ ZÁMKY
tel.: 035/641 6157, 0907 629224
e-mail: sposanz@azet.sk www.autizmusnovezamky.sk

SPOSA – Dunajská Streda
Rényska 8
929 01 Dunajská Streda

SPOSA – PRIEVIDZA
Gabriela Mokrá
Malá Čausa 261
971 01 Prievidza
e-mail: sposa.prievidza@gmail.com

SPOSA – Žiar nad Hronom
Mgr. Eva Polakovičová
Tajovského 32/25
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 0905 381534
e-mail: sposa.zh@gmail.com

ŽIVOT S AUTIZMOM – LTK
Riaditeľ: JUDr. Ivan Štubňa
976 02 Motyčky 16
tel.: 0948 711 737
e-mail: zsa.ltk@gmail.com

SPOSA – Turiec
MUDr. Iveta Bujňáková
B. Němcovej 2
036 01 Martin
tel.: 0907 669218
e-mail: sposaturiec@gmail.com

SPOSA – Ružomberok
Bibiana Ondrejková
Na ohrady 107/43
034 01 Liptovská Štiavnica
tel.: 0915 808 945
e-mail: sposark@gmail.com