Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Apríl 2015 Balzam pre dušu Pozitívne myslenie

Ohlas na články v INAK OBDARENÍ

Sú veci medzi nebom a zemou, ktoré nevieme vysvetliť, lebo prinášajú do nášho života mozaiku šťastných, radostných, ale i  smutných a útrpných udalostí, determinujúc tým naše prežívanie – šťastie, či úsmev na  tvári, ale i slzy beznádeje. Som ženou, už v  zrelom veku, mám 54, ale hoci nemám telesný hendikep, len problémy s chrbticou a kolenom, siahla som počas liečenia v Kováčovej po  časopisoch INAK OBDARENÍ a  neľutujem, že som sa začítala. Sama možno „blúdim“ vo svojom živote, lebo som stratila zamestnanie a zároveň sa u  mňa vyhrotili niektoré zdravotné problé- my, preto sa len málo smejem a už vôbec sa necítim šťastná. Tu v Kováčovej, práve z článkov v časopisoch INAK OBDARENÍ som ale pochopila, že radosť zo života možno mať stále a v každom veku, že mne je vlastne dobre, nepoviem, že fajn, ale dobre, mám rodinu, mám deti, manžela, možno nie celkom dobré zdravie, ale mala by som mať pred sebou veľký cieľ, aj to, čo hapruje, nejako získať – zamestnanie, či zlepšenie zdravotného stavu, aby som pri každom kroku nepociťovala len bolesť na niektorom mieste a nejedla kopu liekov. Bolo to pre mňa ako precitnutie zo zacykleného kolobehu negatívnych myšlienok. Ale nie o tom som chcela písať. Počas mesačného pobytu v kúpeľoch sa mi dostali do  rúk nielen aktuálne čísla mesačníka INAK OBDARENÍ, ale i  tie staršie a  svoj dojem z ich príspevkov môžem zhrnúť len do veľkého ĎAKUJEM.

Ďakujem, že mi bolo dopriate článkami pani Svátekovej, ale i Burianekovej, otvoriť si oči a  zamyslieť sa nad tým, že všetko, naozaj takmer všetko vo svojom živote máme vo svojich rukách – že sa nesmieme uzatvárať do žiaľu a skepsy, stále sa skrývať len za  výhovorky, za  formulky, ako sa to nedá, prečo musíme hodiny robiť to i ono a na seba nemáme čas a hlavne, že môžeme zavŕšiť celé naše nové správanie tým, že budeme mať radi seba samých, bez ohľadu na naše nedostatky. Naozaj sa hlboko skláňam nad odhodlaním pani Svátekovej vyboxovať si miesto pod slnkom, dokázala ozaj veľa a  môže byť veľkým vzorom všetkým, ktorí sa chcú vzdať, alebo sa už vzdali a rezignovali. Prajem jej, ale i celej redakcii, veľa úspechov, veľa elánu a životnej energie.
S úctou Ing. Jana Šuleková

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie