Občianske združenie SPOSA

Poslanie občianskeho združenia SPOSA
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Bratislava – (bližšie informácie: SPOSA Bratislava na kontaktnom čísle 0915 703 709 alebo mailom:
sposa@changenet.sk) (ďalej SPOSA) je rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a  dospelých, postihnutých
autistickým syndrómom. Cieľom združenia SPOSA je presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktoré budú zlepšovať podmienky a kvalitu
života autizmom postihnutých osôb a ich rodín. (cit. Stanovy SPOSA)
Naše združenie bolo založené v roku 1994 a dnes má celoslovenskú pôsobnosť.
SPOSA Bratislava je riadnym a stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe so sídlom v Bruseli v Belgicku.
SPOSA združuje 22 regionálnych organizačných jednotiek.

V Banskej Bystrici je zastúpená SPOSA – Mária Helexová, Jakubská cesta 36, Banská Bystrica
tel.: 0911 360 641, e-mail: helexova@gmail.com, FB Autizmus Sposabb, FB Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA BB.

SPOSA je ako už bolo horeuvedené rodičovská organizácia, ktorú zastupujú samotní rodičia detí a dospelých osôb s autizmom. Vedia najlepšie
pomenovať potreby nielen svojich blízkych, ale aj problematiku v chode a existencii celej rodiny, ako nevyhnutnej súčasti, ktorá je
potrebná pre vývoj a budúcnosť osôb s poruchou autistického spektra. Rodičia sú prvými a stálymi spoločníkmi, ktorí najvhodnejšie a empaticky
vedia precítiť a pomáhať svojim deťom. Sú rodičmi, lekármi, zdravotníkmi, opatrovateľmi, učiteľmi, psychológmi, sociálnymi pracovníkmi,
dobrovoľníkmi, v podstate všetkým, čo žiaľ Slovenská spoločnosť, v ktorej sa autizmus vyskytuje už viac ako tri desaťročia, tvrdohlavo
odmieta. Týmto sa snažím poprosiť všetkých v spomenutých profesiách, aby sa snažili s nami, ako najlepším znalcami tejto problematiky
komunikovať skôr, ako sa s našimi deťmi stretnú v praxi. Nie sme tí, ktorí vás otravujú, ale ponúkame vám spoluprácu, aby sa veci zlepšili
k obojstrannej spokojnosti.

Helexová Mária