Občianske združenie Prístav nádeje

Občianske združenie Prístav nádeje primárne pomáha ľuďom s telesným hendikepom, no ich rady sa časom rozšírili i na pomoc osobám s akýmkoľvek zdravotným postihnutím a ľuďom v núdzi. Napriek tomu, že od februára 2015 neprevádzkujú chránenú dielňu, ročne zrealizujú približne 15 menších projektov a zväčša raz ročne projekt s celoslovenskou pôsobnosťou.

V roku 2013 sa Prístavu nádeje podarilo otvoriť problematiku integrácie osôb prostredníctvom módnej prehliadky spoločenských šiat s názvom „Žijeme spolu“ realizovanú a prezentovanú ľuďmi na invalidných vozíkoch, na Slovensku prvú tohto druhu.

Koncom októbra 2015, pri príležitosti Európskeho dňa občianskeho práva, sa ako prví ocitli v slovenskej knihe rekordov v počte ľudí hrajúcich stolné a živé Človeče, nehnevaj sa a to pre ľudí so zdravotným postihnutím, kde o integrácii mohli opätovne hovoriť inovatívnejším spôsobom, prostredníctvom hry. V každom prípade cieľom väčšiny aktivít je, aby zdravotne postihnuté osoby nezostávali doma či v ústavných zariadeniach len preto, že nemajú vytvorené a prispôsobené podmienky na spoločenské vyžitie alebo pracovné zaradenie. Dôkazom toho bol i vyššie spomínaný projekt zrealizovaný pod názvom „Charity day – deň neobmedzených možností.“
„Vychádzali sme z  toho, že tvorivosť dáva životu zmysel, lieči človeka z chorôb modernej civilizácie, je to spôsob sebarealizácie, je najväčšou hodnotou pre každého jednotlivca i pre spoločnosť. Preto v tomto zmysle možno povedať, že hra je univerzálnym modelom pre deti, dospelých, pre deti nadané, problémové i  tie so zdravotným postihnutím,“ 
hovorí predsedníčka OZ Prístav nádeje, Marcela Václavková Konrádová.

Koncom roka Prístav nádeje v spolupráci s inými organizáciami, napríklad s Komunitným centrom Fončorda, s organizáciou SPOSA Banská Bystrica či Občianskym združením Nožička, ale i v spolupráci so Vzdelávacím centrom Múzea SNP poskytlo pomoc mnohým osobám. Obdarovali 10 rodín v sociálnej a v hmotnej núdzi balíčkami štedrosti, pričom jeden balík mal viac ako 18 kilogramov potravín dlhodobej spotreby, ako sú zemiaky, cestoviny, cukor, mlieko, olej, ryža, strukoviny a podobne.

Pre deti s viacnásobným zdravotným postihnutím a  pre deti v núdzi pripravili projekt „Handicap pod Mikulášskou čapicou“, deti obdarovali bohatými mikulášskymi balíčkami. Vyvrcholením minuloročných projektov občianskeho združenia Prístav nádeje bola vianočná kapustnica pre ľudí v núdzi, osoby a rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii (bezdomovci, seniori, rodičia na  MD, osamelí ľudia…) a intaktnú spoločnosť, ktorá sympatizuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Na kapustnici si pochutilo približne 60 ľudí a išlo o nádherné stretnutie plné emócií.

Podľa Prístavákov si každý zaslúži druhú šancu, a  aj preto neraz slabým podávajú pomocnú ruku.
„Nikdy totiž nevieme, kedy sa ocitneme na druhej strane my. Z našich doterajších skúsenosti si dovolíme konštatovať, že tento druh pomoci je najefektívnejší, nakoľko ide o priamu pomoc a adresnú pomoc osobám či rodinám, ktoré si inak, aj napriek veľkej snahe, pomôcť nevedia či nedokážu,“ vyslovila Václavková Konrádová.

Ako vidieť už z takto krátkeho prierezu aktivít Prístavu nádeje, združenie pomáha hľadať spôsoby znovuzačlenenia sa ľudí do  bežného, každodenného života a zlepšuje ich kvalitu života. „Už počas uplynulých rokov sme sa presvedčili, že aj malé projekty majú svoje opodstatnenie a  dokážu pomôcť mnohým jednotlivcom či rodinám a  dokážu im veľakrát dodať druhý dych,“ dodáva Václavková Konrádová, ktorá v uplynulom období získala ocenenie Filantrop napriek hendikepu za rok 2014, Cenu primátora Banskej Bystrice (2013), bola nominantkou na Inšpirujúcu ženu (2013), získala ocenenie Srdce na dlani (2013) za venovanie času, schopností a energie v prospech iných ľudí a svojej komunity v Banskobystrickom samosprávnom kraji v kategórii Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity (2013).

V súťaži E – ženy 2013 v kategórii žien, ktoré podnikajú offline a majú firemnú webovú stránku, získala 1. miesto a špeciálnu cenu Gabiky Revickej a Moniky Jakubeczovej za mimoriadne inšpiratívny príbeh a silu osobnosti (2014). Jej najväčším zadosťučinením je pomoc, ktorú poskytuje osobám so zdravotným postihnutím, ich uplatnenie sa v  práci, ich osobnostný rozvoj a prínos pre spoločnosť.
Viac na www.pristav-nadeje.eu alebo www.facebook.sk/pristavnadeje

 

Články z februárového čísla nájdete tu.


Čítajte aj informačný portál Inak obdarení