Občianske združenie Ostrov

Nikto nie je ostrov, sú medzi nami a potrebujú nás . . . Je citát zo známeho Simmelovho románu Nikto nie je ostrov. Celý román sa nesie v duchu nevypovedanej otázky, ako by sa mala moderná spoločnosť správať k mentálne postihnutým. Je to aj takým mottom občianskeho združenia

Celá myšlienka pri vzniku občianskeho združenia Ostrov sa niesla v duchu pomoci ťažko zdravotne postihnutým. Tak ako sa hovorí v citáte – potrebujú nás, sme pociťovali aj my. Väčšina ľudí s postihnutím po skončení školskej dochádzky zostávala doma bez zamestnania. Podali sme pomocnú ruku a vzniklo občianske združenie Ostrov s cieľom integrácie do bežnej spoločnosti. Zo začiatku to boli hlavne ľudia s  mentálnym postihom, v súčasnosti sú to všetky postihy a aj civilizačné ochorenia.

Občianske združenie Ostrov nie je veľké počtom členov, lebo si chce udržať rodinný typ zariadenia, ale veľké svojou ústretovosťou, svojou otvorenosťou, svojim empatickým prístupom k svojim členom. Práca v školstve a nové zákony umožnili integráciu žiakov s rôznym postihom a vyvstávala otázka, čo s ľuďmi po  skončení školskej dochádzky, kde sa uplatnia. Na začiatku bolo pár nadšencov, ktorí založili občianske združenie. Začínali nepravidelnými stretnutiami, bez peňazí, s malým počtom. Vždy však chceli pracovať v tradičných remeslách a tomu boli venované aj projekty, vďaka ktorým získavali nejakú tú finančnú podporu. Na verejnosti sa prezentovali svojimi výrobkami a  tak sa dostali do povedomia verejnosti a pribúdali nám členovia a občianske združenie sa začalo rozrastať.V rámci svojej činnosti realizujú tvorivé dielne, pravidelné aktivity zamerané hlavne na ručné práce – využívajú všetky techniky a  prácu so všetkými materiálmi, vzdelávacie aktivity, poradenstvo, terapie. Veľkou udalosťou sa začína každý rok v občianskom združení spoluprácou pri organizovaní benefičného koncertu Objatie tónov. Koncert je jedným z množstva, ktoré organizuje po celom Slovensku Občianske združenie Milan Štefánik. Možno sa niekto opýta v čom je vzdelávanie alebo práca s ťažko zdravotne postihnutými iná, ako s ľuďmi bez postihnutia. Veľa ľudí naozaj nevie, ako pristupovať k ľuďom s postihom. Nepotrebujú nijaký zvláštny prístup. Každý chce, aby sa k nemu správali tak, ako by boli bez postihnutia, ako k rovnocenným partnerom. Nepotrebujú ľútosť, nemusíme mať strach, že povieme niečo, čo sa nepatrí. Potrebujú porozumenie, ale to potrebuje každý z  nás. V  jednom je to ale predsa iné. Sú oveľa úprimnejší.Naozaj potrebujú nás. Potrebujú nás celého. Práca s  postihnutými sa nedá robiť na  menej ako 100%. Dokážu vycítiť, či ste k nim úprimní, či to, čo robíte alebo hovoríte je od  srdca. Nedajú sa oklamať, vycítia každú faloš. Naozaj potrebujú celého človeka. Na druhej strane dokážu dať zo seba tiež veľa. Oplácajú Vám úprimnosť úprimnosťou. Neberú ohľad a hlavne mentálne postihnutí na  akom poste sa nachádzate, čo majú na srdci vám aj úprimne povedia. Často, keď sa Vám zdá, že Váš problém je príliš veľký, neriešiteľný, dokážu jediným úprimným slovom povzbudiť. Taktiež pri pohľade na  niektoré osudy sú problémy bežného človeka malicherné.


A načo môžu byť pyšní? 

Úspechy:
• Úspech môžu merať počtom členov, ktorých rady sa rozrastajú.
• Úspech môžu merať aktivitami – podarilo sa založiť chránené dielne, – zriadili neziskovú organizáciu ostrov, v rámci ktorej sú zaradení do siete poskytovateľov sociálnych služieb.
• Úspech sa dá merať cez zisky. – nedá sa hovoriť o ziskoch finančných. Ziskom sú ľudia, pre ktorých bolo občianske združenie zriadené vďaka ich úprimnosti, ich vďake a láske, ktorú vám dokážu prejaviť. Ziskom sú ľudia, ktorí nám nejakým spôsobom pomáhajú – či už sponzorskými príspevkami finančnými, materiálnymi, alebo odbornými radami.Lenka Udvardy Liptáková
Foto: Katarína Orešanská a OZ Ostrov
Kontaktná adresa: Ostrov, občianske združenie Ostrov,
Horša 26
934 01 Levice
www.ostrovoz.sk
ostrov@ostrovoz.sk