Občianske združenie NOŽIČKA

Veľkou a  nakoniec aj víťaznou skúškou vôle a  trpezlivosti ako rodičia sme prešli. Pred ôsmimi rokmi sa nám narodila dcérka Viktorka, ktorá trpí diagnózou DMO. Choroba vlastného dieťaťa nás nezlomila, ale naopak, naštartovala k myšlienke, ako pomôcť sebe aj druhým rodičom s  podobným osudom. A preto sme rozhodli založiť občianske združenie Nožička.

Sme občianske združenie, v ktorom sú členmi rodičia ťažko zdravotne postihnutých detí z Banskej Bystrice. Po absolvovaní množstva terapií a  rehabilitačných pobytov, sme došli k  záveru, že jednoznačne najviac prínosné pre naše deti je pravidelné cvičenie, a to nás doviedlo k myšlienke zrealizovať vlastnú telocvičňu. 1. októbra 2011 sme prvýkrát vkročili do novovybudovanej miestnosti v sídle Občianskeho združenia, ktoré oficiálne začalo fungovať v tento deň.

Úprava priestorov telocvične bola čiastočne hradená z vlastných prostriedkov rodičov a čiastočne financovaná sponzormi (masážny stôl – firma Zelys, koberec – firma Koratex , stierkovanie – firma pána Petríka, rehabilitačné pomôcky na cvičenia – rodičia). Keďže členov a záujemcov pribúdalo, museli sme sa poobzerať po niečom väčšom. Mesto Banská Bystrica nám vyšlo v ústrety a poskytlo bezbariérové priestory prispôsobené de- ťom na  vozíku a  kočíkoch. Okrem zriadenia telocvične pravidelne organizujeme rôzne akcie ako sú Medzinárodný deň detí, Mikuláš, Karneval, prezentácie výrobkov pre zdravotne postihnuté deti, stretnutia s Michalom Handzušom a  ďalšími ľuďmi. Našim cieľom je poskytovať deťom s DMO a viacnásobným postihom pravidelné masáže, cvičenia s  fyzioterapeutkou, metódu MFK, cvičenia na  Motomede, vertikalizovanie, hipoterapiu.

Preto sa snažíme financie na terapie získavať cez granty a oslovovať sponzorov a dobrých ľudí. Naše rodiny spojil podobný osud a snaha neupadnúť do  pasivity, ale hľadať možnosti pre zlepšenie zdravotného stavu svojich detí. Úskalia, ktoré musí prekonávať rodina so zdravotne postihnutým dieťaťom sú zdravým ľudom cudzie. Preto si myslíme, že niet nad naše vlastné skúsenosti v súvislosti so starostlivosťou a napĺňaním potrieb detí.

Občianske združenie Nožička
Odbojárov 24
974 11 Banská Bystrica
tel.: 0915 830 706
e-mail: oznozička@azet.sk

 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Jún 2014
Archív článkov Jún 2014

 

Informačný portál Inak obdarení