Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Január 2016 Občianske združenia a nadácie Predstavujeme

Občianske združenie BCF

OZ BCF vzniklo v roku 2014 a jeho základným poslaním je podpora, rozvoj a vytváranie podmienok športovej činnosti, ktoré prispievajú ku kladnému vzťahu občanov, predovšetkým detí a mládeže, formovaniu ich osobnosti, rozvíjaniu kladných morálnych a vôľových vlastností a upevňovaniu ich fyzického a duševného zdravia.

Tento rok sa OZ BCF stalo hlavným sponzorom Žiackej chodeckej ligy v atletickej chôdzi. OZ BCF nechýbalo ani pri organizovaní rozsahom najväčšieho futbalového podujatia na Slovensku BCF CUP 2015, ktorého cieľom bolo podporiť obecné futbalové kluby.

ZÁLEŽI NÁM NA TÝCH, KTORÍ POTREBUJÚ POMOC
Osobitne dôležitou skupinou je podpora hendikepovaných osôb. Dôkazom zmysluplnosti tejto činnosti je aj ocenenie „Srdce na  dlani“, ktoré získala Erika Karová, predsedníčka OZ BCF v kategórii Firemný dobrovoľník roka, za rok 2014.
OZ BCF aktívne organizuje zbierky šatstva a  hračiek, podporuje akcie ako Zóna bez peňazí, bolo súčasťou aj podujatí Lego spája (dvojdňové stretnutie rodín detí s autizmom), karneval či beh hendikepovaných detí z o.z. Nožička, Charity Day (Deň neobmedzených možností a podpora ľudí nielen s  hendikepom). Večer seniorov či Športiáda seniorov sú dôkazom, že im nie sú ľahostajní ani tí skôr narodení. Členovia oz medzi ľudmi rozdiely nerobia. Práve naopak, uvedomujú si, že títo ľudia potrebujú omnoho viac pozornosti. Preto sa rozhodli pomáhať a vnášať im do života trochu svetla. Nezabúdajú ani na ľudí na dospelej onkológii.

POKRAČUJEME V ORGANIZOVANÍ A PODPORE KULTÚRNYCH PODUJATÍ
Aj tento rok sme po druhýkrát pomáhali pri organizovaní najväč- šieho podujatia pre rodiny s deťmi v Banskobystrickom kraji – Hurá prázdniny. Pomohli sme aj pri podujatí Slovensko potrebuje dobrých otcov (celoslovenská kampaň na podporu otcov), pri organizovaní MDD pre deti s viacnásobných postihom tela, Mikuláša a komunitných Vianoc. Spolupracujeme s viacerými občianskymi združeniami a navzájom si pomáhame, čo je veľmi dôležité. Pomáha pri aktivitách ako brigády, sťahovanie, podujatia organizované KC Fončorda v  Banskej Bystrici.
Tento rok sme sa zapojili aj do projektu Farebná ulička či čistenie Laskomerskej doliny.

BCF vzniklo v roku 2014 a jeho základným poslaním je podpora, rozvoj a vytváranie podmienok športovej činnosti, ktoré prispievajú ku kladnému vzťahu občanov, predovšetkým detí a  mládeže, formovaniu ich osobnosti, rozvíjaniu kladných morálnych a  vôľových vlastností a  upevňovaniu ich fyzického a duševného zdravia.
Tento rok sa OZ BCF stalo hlavným sponzorom Žiackej chodeckej ligy v atletickej chôdzi. OZ BCF nechýbalo ani pri organizovaní rozsahom najväčšieho futbalového podujatia na Slovensku BCF CUP 2015, ktorého cieľom bolo podporiť obecné futbalové kluby.

BCF o.z. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 42393418 V zastúpení: Erika Karová – predsedníčka OZ
Kontakt: +421 917 521 121
E-mail: ozbcf@pobox.sk
Bankové spojenie: SLSP a.s. Číslo účtu: IBAN: 4209000000005067590423
close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie