Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Jún 2015 Autizmus

Muzikoterapia SPOSA BB a OZ Nožička

V Banskej Bystrici sa v centre pre deti s viacnásobným postihnutím uskutočnila muzikoterapia, na ktorej sa zúčastnilo 13 detí s mamičkami. Celú terapiu viedli príjemné mladé kočky Zuzka a Marta. Pôvodne, keď sme sa pred pár týždňami stretli po prvýkrát, sme chceli deti rozdeliť na deti s autizmom a deti s inými znevýhodneniami, aby sa vzájomne nerušili.

Napodiv už prvá terapia dopadla celkom nad očakávania. Deti sa vzájomne rešpektovali. A piatková terapia sa niesla v dobrej nálade. Deti si zaspievali (tie, ktoré vedia rozprávať), aj maminky sa zapojili, zahrali si spoločne na hudobné nástroje a pri spievaní sa aj zahrali pri pohybových hrách. Bolo to obohacujúce.

 

Medzi deťmi a terapeutkami sa vytvorili pekné vzťahy, pôsobili na deti veľmi príjemne a vyžarovali zo seba pokoj, ktorí drobci pekne navnímavali. Maťko a Marko sa zhostili elektronického klavíra, potom sa pridalo aj dievčatko. Maťko však vytrvalo neskôr asistoval aj tete Marte. Aj pre mňa, ako mamu, bolo potešujúce vidieť Maťka v takom zanietení.
Je málo vecí, ktoré ho zaujmú, okrem jeho lasičky. Aj doma má klavírik, na ktorom rád hrá. Keď sme sa vrátili z muzikoterapie, novinkou pre nás s manželom bolo, že sa začal bezstarostne hrať na dvore pri vani s dažďovou vodou.
Na pripomienku, že by mohol poliať ríbezle, si zobral krhličku a začal vodičku neobratne naberať z vane a polievať, čo videl. Obaja s mužom sme ticho sledovali, ako sa z toho teší. Bol síce mokrý, ale šťastný, prezliekol sa, fungoval v pokoji až do večera.

 

 

V podstate v ten deň až do večera nekričal, čo bolo prekvapivé. Myslím si, že deti s autizmom a viacnásobným znevýhodnením potrebujú mnohé terapie, ktoré im napomôžu k rozvoju tých schopností, ktoré im idú a cez ne reštartujú tie, ktoré ešte nedokážu rozvíjať.
Terapie sú nevyhnutnosťou v živote akéhokoľvek človeka, ale vlastne každej živej bytosti.

Dnešná doba je veľmi izolovaná od citového života, ľudia sú bez koreňov, generačné rozdeľovanie a neustále delenie a skupinkovanie z ľudí urobili hlboko ranené bytosti, ktoré volajú o pomoc. Ale ak sa naučíme pomenovať problémy, dopracujeme sa aj k liečivým riešeniam, kľúč k šťastiu a pokoju je v nás.

 

 

Muzikoterapia
Muzikoterapeutický proces má hlavne terapeutickú liečebnú funkciu, preto ho radíme medzi expresívne terapie. Prináša so sebou priestor na neverbálnu komunikáciu, takže nevyslovené hovorené slovo nie je prekážkou. Hudba otvára široké možnosti sebavyjadrenia, intuitívne hudobne tvorenie, kreslenie pocitov nenásilným spôsobom hry na jednoduchých hudobných nástrojoch. Poskytuje hlboký zážitok relaxácie, čo napomáha k celkovému uvoľneniu spazmov v tele, upokojeniu mysle a emócií.

MH

Archív článkov nájdete tu.

Informačný portál Inak obdarení vám prináša zaujímavé čítanie.

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie