Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív September 2014 Terapie - vyskúšali sme

Metóda MFK

MFK je unikátna fyzioterapeutická metóda prepájajúca vedomosti a  zručnosti fyzioterapeutov s  najmodernejším počítačovým softvérom.
Pre fyzioterapeuta sa v metóde MFK stáva počítač neoddeliteľnou súčasťou jeho práce. Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný nájsť rýchlejším a efektívnejším spôsobom najoptimálnejší spôsob terapie.

Počítač však neslúži len ako diagnostické zariadenie, ale aj ako navigátor ďalšieho postupu liečby.


Liečba v súlade s technikou
Podľa autorky systému MFK Martiny Končalové princíp využitia metódy spočíva v diagnostických a  liečebných znalostiach vychádzajúcich z  ortopédie, fyzioterapie, neurológie, psychosomatiky, akupunktúry aj reflexológie. Na základe zistených, diagnostikovaných a vyhodnotených dát pomocou špeciálneho softvéru zvolí terapeut vhodnú liečebnú techniku.MFK ponúka komplexné riešenie
Jedinečnosť metódy spočíva v nahliadnutí na kondíciu pacienta ako na celok. Treba mať na pamäti, že na udržanie funkčného pohybového systému, je nutné udržiavať pohybový systém v  rovnovážnom stave. Problémom klasických fyzioterapeutických metód je ich nekomplexnosť a zameriavanie sa len na konkrétny problém v ľudskom tele a neodstraňovanie jeho príčin, ktoré v mnohých prípadoch leží niekde inde. Program MFK je však schopný vyhodnotiť veľmi rýchlo príčinu problému v mieste vzniku.

Ako metóda MFK funguje?
Funguje tak, že najprv fyzioterapeut vyšetrí Vaše svaly, diagnózu následne vyhodnotí s  využitím počítačového programu a  nakoniec pre Vás navrhne tú najvhodnejšiu terapiu, ktorú Vám môže ponúknuť a aplikovať. Jednoduché vyšetrenie Prvým krokom k úspešnej liečbe je jednoduché kinetické vyšetrenie svalov. Ak sa budete riadiť pokynmi fyzioterapeuta, bude pre Vás vyšetrenie nenáročné a bezbolestné.
Je však nutné použiť metódu, ktorá skutočne ukáže, ako Vaše svaly fungujú. Počas vyšetrenia Vám fyzioterapeut bude priebežne ukazovať na  monitore vizualizácie jednotlivých vyšetrovacích úkonov a následne ich s Vami konzultovať.
Vzájomná komunikácia terapeuta s pacientom je pre nás dôležitá.

 

Diagnostika inak
Počítačový program MFK umožňuje zobraziť projekciu svalového, kĺbového, nervového i vnútorného systému Vášho tela. Počas krátkej chvíľky máprehľad o Vašom pohybovom systéme a môže spoznať príčiny a následky akútnych i  chronických ťažkostí. Program porovnáva nálezy a  hodnotí vývoj zmien. Môže tak dostať ucelenú predstavu o  účinkoch zvolenej terapie.

Terapia šitá na mieru
MFK Systém umožňuje vďaka počítačom určiť správnu diagnózu a uplatniť vyhovujúce terapeutické procedúry v náležitom poradí. Terapeut je vďaka aplikácii schopný analyzovať vzťahy rôznych funkčných porúch pacienta. Rola digitálneho spracovania dát je v tomto prípade nenahraditeľná.

Efektívna kontrola a prehľadná anamnéza
Terapeuti Vám po skončení terapie budú vykonávať pravidelné kontroly a vyšetrenie. Môžu napríklad pomocou svalového testu overiť reakciu na liečbu a vhodne naviesť do prípadných ďalších terapeutických procedúr. Počítačový program môže anamnézu vygenerovať v mnohých podobách tak, aby bola čo najzrozumiteľnejšia a dala sa z nej vyčítať aj história liečby. Môže tak spoločne získať jedinečnú spätnú väzbu našej liečby.

Časté diagnózy
Metóda MFK prepája prácu fyzioterapeuta s počítačovým programom MFK systém. Zaoberá sa liečbou funkčných ťažkostí pohybového aparátu, ktoré sprevádza prevažná väčšina diagnóz stanovených lekárom. S  ktorými ťažkosťami sa môžete obracať a  ktoré sa dajú efektívne riešiť? Uvádzame základné diagnózy, s ktorými sa najčastejšie trápia ľudia a u ktorých možno obnoviť funkčné poruchy spôsobujúce bolesti alebo obmedzenia komfortu hybnosti.

Na fyzioterapiu môžete ale chodiť aj preventívne, teda bez stanovenej diagnózy. Jednostranné, či nadmerné zaťažovanie pohybového systému (dlhodobé sedenia pri počítači, cvičenie vo fitnes, golf, tenis, squash, ako ai iné športové aktivity) vedie k svalovej dysbalancii. Tá môže byť príčinou bolesti a obmedzenia pohybu. Pokiaľ nie je včas liečená, môže viesť najprv k funkčným a neskôr štrukturálnym zmenám na svaloch, kĺboch, chrbtici aj ostatných častiach tela.

Medzi najčastejšie diagnózy, pri ktorých je možné využiť MFK metódu patria:
Roztrúsená skleróza
Úplná endoprotéza kolenného kĺbu
Artróza bedrového kĺbu
Zlomeniny
Vyskočená platnička
Skolióza
Chybné držanie tela
Svalová dystrofia /myopatia/
DMO
Poranenie krížového väzu v kolene

Metóda MFK INFORMÁCIE
R1 – centrum intenzívnej terapie
Nám. Ľudovíta Štúra 29
974 05 Banská Bystrica
Jana Kvasnová 0905 947997
kvasnova.jana@gmail.com

 

 

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie