Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív September 2014 Zdravie nadovšetko

Mdloba, kolaps  ( odpadnutie )

Mdloba alebo kolaps je krátkodobá a prechodná strata vedomia. Je jednou z mála príhod, ktorým je možné účinne predísť a pri ktorej môžeme pomôcť veľmi rýchlo a svojpomocne. Môže ju spôsobiť napr. dlhé státie, nedostatok tekutín, hnačky a celková slabosť pri chorobe, krvácanie. Takýto stav podporujú stavy ako hlad, nedostatok spánku a príliš veľké teplo. Veľmi často sa vyskytuje  v puberte, u seniorov, pri prudkej zmene polohy a podobne… Varovným príznakom môže byť náhle zblednutie, potenie, zívanie, postihnutý cíti nedostatok vzduchu, môže mať pocit tepla, má hviezdičky pred očami alebo nevidí ostro. Pri kolapse môže dôjsť až k pomočeniu, postihnutý po prebratí cíti napätie v končatinách, má studený pot na čele.

Čo treba urobiť?
Skontrolujte či je postihnutý pri vedomí ( nie je ), či dýcha ( dýcha ) a či má pulz ( cítite na krčnej tepne )
uložte ho na znak so zvýšenými dolnými končatinami
uvoľnite mu odev okolo krku, opasok ak môžete
zabezpečte prítomnosť čerstvého vzduchu ( vetranie, ovievanie )
pretrite mu tvár a krk chladnou vodou
skontrolujte, či sa neporanil pri páde ( končatiny, hlava )
ak sa postihnutý nepreberie privolajte lekársku pomoc 155, 112

 

 

 

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie