Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív September 2014 Margarétka Občianske združenia a nadácie Predstavujeme

Margarétka, občianske združenie

Ak nevládzeš bežať, tak kráčaj, ak nevládzeš kráčať, tak sa plaz … Ale hlavne choď dopredu … !

Margarétka bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v júli  2003 ako nepolitické občianske združenie pre zdravotne a telesne postihnuté detí a ich rodiny. Jej hlavnou úlohou, rozvíjať osobnosť týchto ľudí zaujímavými akciami a aktívne zlepšovať ich zdravotný stav rehabilitačnými cvičeniami. Margarétka vznikla v Banskej Štiavnici, kde ma aj dones sídlo s celoslovenskou pôsobnosťou.

Nie sú podstatní tí ľudia, ktorí ťa opustia, ale tí, ktorí pri tebe ostanú v dobrom aj v zlom …

Cieľom Margarétky je zoskupovať rodiny, ktoré majú v rodine  inak obdarených, robiť pre nich rôzne akcie a stretnutia, kde si vzájomné poradíme, ak je potrebné aj pomôžeme. Snažíme sa udržiavať a zlepšovať fyzickú aj psychickú kondíciu našich detí či mládeže a to formou rehabilitačných pobytov pri mori a v klubovni Margarétky. Snažíme sa robiť to čo nás a hlavne našich členov baví, ako napr.:“ pyžamová párty, klobúková párty, karneval, stretnutie s Mikulášom, rehabilitačné pobyty v Grécku. S našimi členmi sme navštívili Parlament, Úrad vlády aj Prezidentsky palác, Slovenské národné múzeum, Slov. televíziu, Tropicarium v Budapešti, Viedeň …

Margarétka v  auguste  2012 požiadala o registráciu poskytovateľov sociálnych služieb  a  2.1.2013 otvorila denný stacionár Margarétka – DS. pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sú odkázaní na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Jeho hlavným cieľom je rozvíjať tvorivosť, kreativitu, fantáziu, hrubú a jemnú motoriku a predovšetkým vzájomnú kooperáciu medzi cieľovými skupinami, prezentovať činnosť a výstupy z tvorivej činnosti na verejnosti, eliminovať predsudky voči ŤZP, lepšie ich spoznať a pokúsiť sa ich čo najviac zapojiť do tvorivej činnosti v spoločnosti. V dennom stacionári mládež  (klient)  je vedení k samostatnosti v rámci svojich možnosti, tvorí učí sa hravou formou základy cudzieho jazyka, varí, pečie, v skratke robí čo ho baví.

Hlavným cieľ denného stacionára je podporovať tvorivú činnosť a nájsť u každého jedinca jeho skrytý talent a rozvíjať ho. V našom zariadení máme veľmi šikovnú mládež , píšu básne, články do novín, robia prezentácie, fotografujú, tvoria kreatívne a to všetko pod dohľadom našich šikovných asistentiek  Biankou, Danielkou a Zuzkou.

V dennom stacionári mame kapacitu 16 miest. Zmluvne máme podchytenú mládež (klienta) nielen z Banskej Štiavnici a okolia ale aj z Banskej Bystrice, Podbrezovej či Žiaru nad Hronom. Na zaver len jeden citát,  ten povie všetko, čo tu nie je napísané: „ Nie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, ale len veľká láska sa dokáže skloniť k dieťaťu postihnutému!… . „ Aj my sa snažíme všetko robiť s láskou pre našich inak obdarených priateľov.

Slovo na papieri či slovo povedané je stále len slovo, človek môže stokrát čítať či počuť, ale len raz stačí vidieť, a pochopí veľa. Preto ste u nás kedykoľvek vítaní.

Občianske združenie MARGARÉTKA
Bratská 9
96901 BANSKÁ ŠTIAVNICA
tel.: 0907144103
margaretka@margaretka.sk
www.margaretka.sk

č. účtu: 5045625349/0900

 

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie