Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Január-Február-Marec 2019

Krst knihy, ktorá lieči dušu

Knihy sú najtichší a najstálejší priatelia, sú najprístupnejší a najmúdrejší radcovia a najtrpezlivejší učitelia. (Ch.W.Eliot)

Čítanie kníh nám ponúka možnosť zistiť, kým vlastne sme.
Cez postavy skutočných či vymyslených rôznorodých postáv, cez ich konanie, myslenie a vnímanie sveta, dostávame unikátnu možnosť nielen pochopiť, kým a čím vlastne sme, ale zároveň aj zistiť, kým sa môžeme stať. Aj preto sú knihy dverami do čarovného života a ten, kto túto možnosť využije a prekročí prah do neznáma, dostáva neobmedzenú možnosť seba zhodnocovania sa. Nejde však o to, akým veľkým množstvom kníh počas nášho života dokážeme prejsť skrz na skrz, ale koľko z nich prejde skrz na skrz priamo do nás, vďaka čomu sa dokážeme vnútorne budovať a napredovať. Kvalita kníh je rôzna. Niektorými iba preletíme, iné zľahka ochutnáme a iba pár tých najkvalitnejších dôkladne prežujeme. Niektoré síce so záujmom prečítame, ale potom odložíme a zabudneme na ne. Ďalšie si dokonca užijeme, ale sú aj také, ktoré navždy pohltia naše srdcia i duše a stanú sa našimi celoživotnými spoločníkmi vedúci nás ako sprievodcovia na ceste životom. Jednou z takýchto vzácnych kníh je aj útla knižôčka „Ela a jej kľúče k zázrakom“ autorky pani Zuzany Almáši Koreňovej, ktorá vďaka nádherným ilustráciám pani Ivety Košíkovej pohladí nielen oči, ale najmä dušu. PhDr. Zuzana Almáši Koreňová je nielen známa lektorka, rečníčka, NLP Master, koučka a mediátorka, ale aj tvorkyňa ručne robených dekorácií pre rôzne príležitosti, svadobných doplnkov a dekorácií, netradičných kraslíc a šperkovnice, šitých sošiek a bábik, ktoré liečia dušu.

Ako sama hovorí, citujem: „Oblasť fantázie je nekonečná ako vesmír a čím viac ju kŕmite, tým viac sa rozpína a potrebuje viac miesta. To, čo tvorím, obohacuje môj život a rozjímanie pri tvorení. Vtedy som sama so sebou, triedim svoje pocity a myšlienky, dobíjam sa ohromnou energiou, aby som ju následne mohla odovzdávať ďalším ľuďom.“

Prirodzeným pokračovaním vychádzajúcim z jej vnútra sa stali písmenká, cez ktoré čitateľovi tak ako bábkami, lieči dušu. Kým niektorí píšu 500-stranové romány, jej jedinečnosť spočíva v tom, že v krátkych, ale emocionálne silných príbehoch, dokáže na malej ploche rozohrať širokú paletu emočných vzplanutí, ktoré vyúsťujú v humanizujúce posolstvo, vďaka ktorému aj smutné príbehy u čitateľa nevyvolávajú traumu, lež naopak, kultivujú jeho dušu. Jedinečnosť tohto diela spočíva v tom, že autorke sa ako jednej z mála podaril obdivuhodný počin, pretože kniha je určená pre všetky vekové kategórie bez rozdielu, čo umožňuje širokospektrálnu diskusiu umožňujúcu harmonizáciu rodiny i spoločnosti. Krst knihy sa uskutočnil v príjemnom prostredí kaviarne Spoon&- Bakery vo Zvolene, ktorá doslova praskala vo švíkoch. Podujatím prítomných sprevádzala moderátorka pani Sanja Nikolov a vďaka jej empatii, šarmu a citu pre okamih, ako krásne vystihla ilustrátorka pani Iveta Košíková, zmenila podujatie na nádherný sen, pretože atmosféra dýchala srdečnosťou a vďačnosťou.

Vynikajúcu atmosféru decentne znásobila a zintímnila aj krstná mama, pani Lucia Hablovičková, ktorá distingvovane so silným citovým podfarbením odomkla srdcia prítomných nielen k Elliným zázrakom, ale aj k zázrakom života. Krstilo sa jagavými trblietkami, z akých sa skladá i náš život, len si ich treba pozornejšie všímať a Elle zaželala veľa úspechov na ceste ku svojim čitateľom. Klenotom podujatia bola ilustrátorka, pani Iveta Košíková, ktorá podujatie ozvláštnila svojimi nádhernými, ručne maľovanými šatami v štýle Elliných zázrakov a nádhernou tortou, ktorá pôsobila ako keby sa zjavila z rozprávky. Podujatie spríjemnili hudobných vystúpením Jana Filová a jej kapela Human Hills i malá Leuška, ktorá si na saxofóne pripravila skladbu Kohútik Jarabý. Keďže tvorba pani Zuzany Almáši Koreňovej pomáha liečiť dušu, to isté sa týkalo aj krstu knihy. Pokrstnená knižka bola následne v dražbe, ktorú moderoval herec a láskavý človek pán Radoslav Kuruc, vydražená za peknú sumu 100,-€ milou a empatickou pani Jankou Hronskou.
To ale nebolo všetko.

Krstom bol zároveň odštartovaný predaj originálnych bábok a ilustrácií, ktoré autorka v spolupráci s ilustrátorkou pani Ivetou Košíkovou vyrobili špeciálne len pre túto knihu. Do 12. októbra bolo touto formou vyzbieraných 2 416,-€, ktoré boli rozdelené na polovicu. Prvá časť tejto sumy v hodnote 1208 € bola určenej pre malú 7 ročnú Janku Tokárovú, ktorá sa na krste aj spolu so svojou maminou zúčastnila a obidve si naplno užívali tú krásnu atmosféru. Následne k tejto sume boli pripojené aj finančné prostriedky, ktorými prispeli zúčastnení počas krstu.

Všetky peniaze vyzbierané milými asistentkami Natáliou Václavkovou a Kristínou Konôpkovou, plus peniaze z dražby a dobrovoľných príspevkov od Petra Sasína, Juraj Chabadu a Lenky Balkovičovej, boli pripočítané k základnej sume a celkový finančný príspevok pre Janku bol nádherných 1820 €, ktoré boli odovzdané Jankinej maminke, pani Patrícii Tokárovej. Krst síce skončil, no sen sa tým nerozplynul. Práve naopak. Ella už v tejto dobe putuje po Slovensku rozdávajúc svoje zázraky. Hladí, vysvetľuje, utišuje, dáva nádej. Lieči ubolené duše. Ella učí nás etike zodpovednosti, aby sme akceptovali svoj životný príbeh a na základe prežitého sa snažili vnútorne formovať sa a učili sa byť zodpovední nielen za seba, ale aj za druhých. To je to, čo robí človeka človekom. Učí nás, že našou úlohou nie je dosahovať úspechy, ale žiť svoj jedinečný život s pokorou (humilitas), kedy prijímame seba samého i ostatných, čím sa stávame milosrdnými a dokážeme rozdávať to dobro, ktoré budujeme vo svojom vnútri. Verím, že tak, ako si Ella našla cestu do môjho srdca, nájde si aj do Vašich sŕdc.

Príjemné čítanie Vám želám.

Ing. Hraško Peter

Články v čísle Január-Február-Marec 2019 čítajte tu. 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Január-Február-Marec 2019

Články z časopisu Inak obdarení čítajte na informačnom portáli s rovnakým názvom.