Každé cvičenie je maličký krôčik k zlepšeniu zdravia.

Túto rodinu poznám osobne. Bola som u nich na návšteve. Keď som od nich odišla, mala som zmiešané pocity. Ako sa môže zmeniť život behom jednej sekundy. 61 rokov čulá čiperná žena a zrazu plne odkázaná na pomoc iných. S jej manželom komunikujem často ohľadom pomoci pre manželku. Súrne potrebujú pomoc, aby sa jej zlepšil zdravotný stav. Obidvaja sú na starobnom dôchodku. Penzie sú veľmi slabé a pokryjú výdavky len tak tak na živobytie. Na liečbu im nevychádza. Preto som sa rozhodla im týmto spôsobom pomôcť.

Iveta Burianeková, predsedníčka OZ Spolu to zvládneme – Burko

Každé cvičenie je maličký krôčik k zlepšeniu zdravia. 

Pani Márii sa v septembri 2016 zmenil život naruby, keď sa zrazu z ničoho nič prestala hýbať. Ráno vstala bez problémov a do troch hodín nepohla končatinami.
Keď si mohla začať užívať život na dôchodku prišla veľká životná skúška. Predtým veľmi rada chodila do prírody, hlavne na hríby.  Na dvore v maštali chovali z manželom prasiatka. Piekla výborné zákusky a koláče. Veľa čítala knihy. Tohto všetkého sa musela vzdať.

Pri pomyslení na to, že je odkázaná na pomoc iných sa jej tisnú slzy do očí. Aj najbližší príbuzní sa zrazu museli prispôsobovať novému životu. Bolo to náročné a samozrejme obrovský šok. Manžel pomáha manželke pri  bežných činnostiach ako je obliekanie, umývanie, polohovanie, kŕmenie, … Chodí k nim aj opatrovateľka, ktorá manžela odbremení aspoň na niekoľko hodín od týchto povinností, aby si on mohol oddýchnuť alebo ísť vybavovať na úrady príspevky na kompenzácie a rozmýšľať, aké pomôcky by im pomohli.
Bola na liečení v Kováčovej, pomohlo je to, no cvičiť treba aj doma.  Chodia na rehabilitácie, ktoré si hradia z vlastného vrecka. Je to finančne veľmi náročné. No nevzdávajú sa. Každé cvičenie je maličký krôčik k zlepšeniu zdravia.

Jej hlavnou diagnózou je Guillainov –Berrého syndróm

Guillainův-Barrého syndrom (GBS) je akútna zápalová demyelinizačná polyneuropatia. (AIDP), autoimunitné ochorenie postihujúce periférnu nervovú sústavu., zvyčajne vyvolané akútnym infekčným procesom.

Často ide o vážne ochorenie  obvykle sa prejavujúcou  vzostupnou paralýzou začínajúcou slabosťou v nohách, ktorá sa šíri do horných končatín a tváre, spoločne s úplnou stratou hlbokých šľachových reflexov. Pri rýchlej liečbe palzmaferéziou či intravenóznou imunoglobulínovou a podpornou liečbou, získa väčšina pacientov opäť úplnú mobilitu. GBS však môže skončiť smrťou v prípade, že sa vyskytnú závažné pľúcne komplikácie a problémy s autonomnou nervovou sústavou.

Prosíme dobrých ľudí nech pomôžu pani Márii postaviť sa na nohy, aby mohla vyjsť sama vonku medzi ľudí.

číslo účtu: SK2165000000000094730564

Pomôcť môžete aj cez túto výzvu https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5130