Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Jún - Júl 2017 Autizmus

INÝ UHOL VNÍMANIA

Výstava obrazov mladých autistických umelcov Mareka Golemu a Mária Balca

Vernisáž: 24.4.2017 Kollárova 18, Banská Bystrica
Modlitebňa CASD
Život človeka je ako obraz. Autor je vždy jedinečný, rukopis výnimočný. Živá paleta zážitkov, skúseností a momentov, ktoré ľudské oko zachytí, myseľ a srdce snažia uchopiť a  ako spomienku uložiť. Kto chce oceniť a uznať hodnotu umeleckého diela, mal by mať schopnosť vnímať detaily, preniesť sa do sveta zhotoviteľa a skúsiť čítať odkaz na pozadí. Život zdravotne znevýhodnených je tiež ako obraz. Nesie v sebe posolstvo reality, ako ju oni sami vidia a cítia. Viac starostí, prekážok, bolestí, zdokonaľuje často schopnosť vidieť jasnejšie a hlbšie alebo sa zamerať na to, na čom záleží, alebo čo je skutočne dôležité.
Talentovaní mladí umelci, 26-ročný Marek Golema a 22-ročný Mário Balco z OZ SPOSA BB ponúkli v dňoch od 24.4.-28.4.2017 v Banskej Bystrici príležitosť dotknúť sa sveta autizmu. Je zložitý, často nepochopený a plný bariér ale i  napriek tomu určite nie nudný a jednofarebný. Práve naopak, fantázia umož- ňuje cestovať v priestore a čase. Pre týchto mladých mužov je ťažké vyjadriť sa a  komunikovať verbálne s  okolím. Na čo slová nenachádzajú, prenášajú fixami, farbami a štetcami na papier.

 

 

 

 

 

Návštevníkov výstavy „Iný uhol vnímania“ prenesú do fantázie ich bezpečného vnútorného sveta. Má pevné pravidlá, poriadok pomáha orientovať sa, aby sa nestratili. Dvere sú otvorené, pristúpte bližšie priatelia a  nevnímajte pohľad na ľudí, zvieratká, prírodu a svet okolo nás. Taký, aký často nie je, ale mohol by byť. Založte si modré okuliare autizmu, netreba sa ho báť, len jeho inakosť rešpektovať…

Pozvánka na virtuálnu výstavu: https://www.youtube.com/watch?v=ASoB-x646Pc

 

 

Silvia Žabková

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie