Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Monika Ponická Pozitívne myslenie

„Inovácie a pilotné projekty vo firme“ „Ako spustiť nový projekt, tak aby bol úspešný a fungoval“

V živote má všetko svoje etapy. Svoj začiatok, svoje životaschopné účelné obdobie a  svoj koniec. Tak je to s vecami hmotnými, aj nehmotnými. Prechádzajú svojimi zmenami a  premenami. Keď prestanú plniť svoj účel v podobe v akej sme ich poznali, je čas na ich premenu. Premenu vecí, myšlienok, emócií, čohokoľvek.

Napríklad, ak nám košeľa prestala slúžiť, je čas zmeniť jej účel a urobiť z nej možno prachovku a  možno vykurovaciu látku v  peci. Nahradí ju nová, s lepšími vlastnosťami. Ak starý spôsob evidovania skladových zásob je už pomalý, je čas na iný systém, ktorý splní účel rýchleho spoľahlivého prehľadu a  kontroly v sklade. Ak stará brána padá z pántov, možno je čas vymeniť ju za funkčnejšiu, účelnejšiu a lepšiu. A ak sme zistili, že náš hnev na kohokoľvek nám síce pomáhal neupadnúť do sebaľútosti, ale je zbytočný, tiež je čas postúpiť na iné emócie a poznania.

Ako ale zabezpečiť, aby zavedenie nových vecí do života bolo úspešné? Treba vedieť, či sme my príčinou zmeny a jej tvorcom, alebo zmena prišla mimo nás a sme len jej efektom. Ten rozdiel je v tom, či „ja som spôsobil zmenu“, alebo „deje sa mi zmena“. Ak „sa mi zmena deje“, rozhodnutie je na nás v tom, či ju akceptujeme a vyhovuje nám. Ak nie, aj tak sa musíme postaviť do roly príčiny a rozhodnúť sa urobiť veci tak, ako nám vyhovujú, sú prijateľné a akceptujeme ich. Inak by sme asi len celý zvyšok času na zmenu boli nahnevaní, v nesúhlase, a tak asi nikto nechce žiť. Preto je dôležité uvedomiť si, že čokoľvek sa deje, ja som príčinou toho, čo s tým urobím. Preto sa budeme zaoberať pohľadom na zmeny z hľadiska nás samých ako tvorcov zmeny. Z môjho hľadiska je začiatok zmeny dôležitý. Tu cítime potrebu, že niečo má byť inak, lepšie. Toto je idea, nad ktorou najprv premýšľame.
Chvíľa, keď sa rozhodneme, že áno, idem robiť, myslieť, cítiť inak, je chvíľou, kedy sme ideu posunuli do tvorivej reality. Na počiatku je vždy idea. Je duchom zmeny a čím je silnejšia, s tým väčším záujmom a zanietením jej dávame čas, silu, vieru… Na základe rozhodnutia zrealizovať ideu začneme hľadať cestu, možnosti, ľudí. A sila našej idey je stále v nás a oslovuje naše okolie a priťahuje nám vhodných ľudí, vhodné príležitosti. Keď naša zmena je dobrá nielen pre nás, ale aj pre naše okolie, či ešte väčší okruh ľudí, keď má dobrý, poctivý účel, idú tieto veci nejako ľahšie, vyplývajú synchrónne zo seba, idú na „zelenej vlne“. Táto príprava je akoby mysľou zmeny, tvorivou a činnou. Až keď dobre budúcu zmenu pripravíme, môžeme začať s jej zavedením podľa plánu, ktorý sme si stanovili. V tomto zavádzaní je pre zmenu životne dôležitá kontrola, štatistika toho, či zmena plní očakávaný výsledok, či sa deje očakávaným spôsobom podľa jej účelu. Či je skutočne naplnením očakávaní, ktoré sme mali.

Napríklad už nechcete mať hnisavé angíny a dať si vyberať mandle, chcete byť zdraví. Na základe idey svojho zdravia hľadáte, AKO SA TO DÁ dosiahnuť. Zistíte, že napríklad liečivé pramene s obsahom soli podobným ako Mŕtve more môže pomôcť. Premýšľate, ako si dopriať takéto ozdravné kúry. Stretnete susedov, ktorí tam boli a potvrdia vám, že to má dobrý vplyv. V reklamnom spote zistíte, že je tam dokonca krásne. Rozhodnete sa, áno, idem urobiť túto zmenu! Zistíte na webe otváracie hodiny, ceny. Spočítate cestovné náklady. Myslíte aj na  manželku a deti, preto ich dobre „zaškolíte,“ nadchnete, (aj oni sú radi zdraví) naplánujete prvú cestu, kde stojíte, tankujete, jete… A proste idete.
Po prvej úspešnej overovacej návšteve sa utvrdíte v správnosti idey a namiesto víkendových túlačiek po  obchodných domoch si zavediete ozdravné kúpacie víkendy. Po pár mesiacoch či rokoch sa vás váš lekár spýta, čo je s vami, že nechodíte. A vy viete, že toto bol najvyšší bod kontroly a zmena splnila ideu, cieľ, ktorý mala. Aj keď nemanažujem gigantický podnik, myslím, že princíp zavedenia zmien do praxe je podobný v malom, aj veľkom. A podobne to ide so všetkými zmenami v rôznych oblastiach. Napríklad vaše produkty už sú x-rokov takmer také isté, konkurencia pribúda, čo do počtu aj kvality. Je čas na zmenu. Ideou však nie je zničiť konkurenciu. Ideou je, čo lepšie môžem klientovi ponúknuť, v čom môžem svojimi službami a tovarmi lepšie riešiť klientov dopyt. Zistíte, čo je to, čo vás robí pre klienta zaujímavým. A ešte jedna vec, to, čo plánujete, neplánujete na „teraz“ ale na x-rokov dopredu, preto musíte myslieť v budúcnosti.
To čo by stačilo zmeniť teraz, bude o  rok dva už málo. Preto myslite vo veľkom. Konkurencia v zdvíhacích zariadeniach má kľúčenkové vysielačky na  ovládanie? Pokrok je, že my dáme kľúčenky každému užívateľovi? Nie. Lepšie bude ovládanie smartfonom a  diagnostika či oprava na diaľku. Rozhodujete sa pre budúcnosť a na to potrebujete poznať trend súčasnosti. Nájdete si teda svoju víziu budúcnosti, vidíte, kde chcete byť. Uverte, že je to možné. Urobte si plán na  min. 5 rokov dopredu. Ak sa rozhodnete, že váš sen je byť o 5 rokov dodávateľom x-násobku toho, čo teraz, s obratom y-násobku, dajte si to navrch tabuľky v roku 2019. Rozkúskujte hodnoty roku 2019 na drobné: koľko ľudí, strojov, áut a ostatných prostriedkov vám to zabezpečí. Našli ste cieľ. Začnite hľadať cesty, ako sa k tomu dopracovať.
Dopíšte pred 2019 aj roky 2015 až 2018 a naplánujte si, ktorý rok o koľko narastiete v počte produkcie, obratu, koľko obchodníkov treba, koľko technikov, všetky podrobnosti. Proste si rozdeľte cieľ roku 2019 na splniteľné čiastky. Normálnym zrozumiteľným spôsobom si urobte plán a  verte mu. Je to vaša idea, váš plán, nie ekonómkin, robte si ho vy. Ostatná príprava je o hľadaní priestorov, ľudí, dobrom zaškolení, nastavení dobrých kvót, prehľade a kontrole plnenia, vytváraní prostriedkov na plnenie „schodíkov“ vedúcich k  cieľu: pracovných, finančných, priestorových, dopravných… Mne sa osvedčilo, že na  tieto úkony sme získali skvelých ľudí, ktorí rozumejú jednotlivým podrobnostiam úloh lepšie ako ja, odborníci a ľudia ochotní rásť a učiť sa. Je dôležité, aby vedeli, čo presne majú robiť. A vidia cieľ aj účel svojej práce, veria naším zmenám a  tešia sa na  skvelé výsledky, čo zmeny prinesú. Títo ľudia skutočne veria v dobrý výsledok nášho snaženia a nepozerajú sa na hodinky, či na to, že urobili o krok viac. A my ich za to radi oceníme.
Som vďačná svojim ľuďom, že ich mám. Mojou úlohou je vedieť ich presvedčiť, že idea zmeny a účel zmeny sú správne a  dobré a  všetky veci posúvať k  naplneniu tejto zmeny. Vytvárať podmienky, zametať cestičky, odstrániť prekážky. A každý z  nás si svoju časť plní najlepšie ako vie a  naším potešením je rastúci trend štatistík. A čo je dôležité? Že výsledok je pre zákazníka výborný, rieši jeho problém lepšou cestou. Naším krédom je, že my ľuďom nepredávame len tovar. My im chceme dať aj dobrý pocit, zdvihnúť emócie, spolu žiť s klientom na úrovni dobrého, živého vzťahu. Verím, že takýchto klientov máte aj vy a  chcete im dávať to najlepšie, čo môžete. Preto stojí za to potrebné zmeny urobiť. A ja vám prajem, nech sa vám to dobre podarí.
S Láskou Monika Ponická

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie