Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Dagmar Sváteková

Hyperbarická oxygenoterapia

V reči nášho kmeňa, liečba kyslíkom za tlaku rovnajúcemu sa zhruba 11 m pod hladinou mora. Čiže výcvik potápača už mám za sebou. 🙂 Nie, nebolo to také vtipné.

Niektoré veci viem iba z rozprávania (môj stav bol natoľko vážny, že isté obdobie môjho života = jedno veľké okno). No bezpečne môžem prehlásiť, že keby ma kedysi dávno istá známa lekárka neodhovorila, bola by som poistencom niektorej súkromnej poisťovne a tieto riadky by ste pravdepodobne nečítali.

Topiaci sa aj slamky chytá. A tak tomu zrejme bolo aj v mojom prípade. Neviem, ako to celé vzniklo, viem len, že tretia nemocnica v poradí bola tá v Trenčíne. Tam ma prijali na hospitalizáciu a pod vedením MUDr. Ota Hermana vskrsla nová nádej v podobe hyperbarickej komory.

Neviem, kde na Slovensku by ešte boli schopní sa ujať tak závažného zdravotného stavu, v akom som bola ja. Br, radšej na to ani nemyslieť, vskutku som rada, že začiatky si nepamätám.

Bolo potrebné ma prekladať, z ležiaceho vozíka na posteľ, s ktorou ma následne zasunuli do čohosi, čo medicínu pripomínalo iba zďaleka. Ale pomohlo. A to je hlavné. Viem iba (asi z nejakého neskoršieho obdobia), že pri slove tri sa na chvíľočku moje bezvládne telo ocitlo vo vzduchu. 🙂

Tiež si pamätám, že ešte keď som nebola schopná sa odokryť, či prikryť, v komore som plakávala. Dnes už mi je hej, pokúšam sa rozpamätať na každý detail, ktorý u mňa vyvolával stavy plaču, a pomôcť tak zvyčajne rodičom ľudí, ktorí majú rovnaký problém ako som mala ja.

Zodpovedne však môžem prehlásiť, že je to bezbolestné, ani nemáte pocit, že sa s Vami niečo deje. Zato Váš mozog by iste o tom vedel rozprávať. Okysličuje sa niekoľkonásobne viac, ako normálne.

Pamätám si na jeden príbeh, ako testovali účinky komory. Vložili tam čerstvo zarezané prasa. Ešte 20 minút potom žilo.

Kyslík sa pod tlakom dostane i tam, kam krvným riečišťom nie.

O tejto metóde vedia viacerí neurológovia, či iní lekári na Slovensku. Máloktorý z nich má s komorou však aj osobné skúsenosti.

Tento článok vznikol, pretože ponúka nádej mnohým ľuďom a myslím, že keďže som to sama zažila, treba aby túto informáciu malo viac a viac ľudí. Tiež by som chcela vyjadriť vďaku celému personálu HBO v Trenčíne, už spomínanému primárovi MUDr. Hermanovi, vždy usmiatej sestričke Zuzke, pánovi Fillovi, ktorý ma po veľmi krátkom čase skúšal zo zákonov fyziky, a pánovi s fúzkami, ktorý žiaľ neviem, ako sa volá.

Prajem nám všetkým, aby takýchto miest po Slovensku bolo stále viac a aby sa našli peniaze nielen na veci, z ktorých majú prospech naši politici, či finančné skupiny, ale aj na vytváranie nových a modernizáciu už jestvujúcich centier na Slovensku.

Na našom webe čítajte aj ďalšie články od tejto autorky.

Viac článkov od Dagmar nájdete na jej blogu.