HYMNA – Inak obdarení

V tomto roku naša škola oslávi 30. výročie vzniku. Pripravíme krásny program s našimi deťmi, kde ukážu, čo všetko vedia – spievať, tancovať, recitovať, hrať divadlo. A na záver si spolu zaspievame hymnu.

Anjel k zemi letí s deťmi v náručí,
aké budú deti, nik ešte netuší.
Niektoré sú iné, než by sa mohlo zdať,
sú však obdarené niečo nám ukázať.

Všetky si však prajú byť šťastné, veselé,
i keď trochu majú krídelko zranené.
Aj oni sa chcú vznášať, až tam za hviezdami,
splniť si svoje priania a nezostať sami.

Tak sa pochytajme za ruky a spolu spievajme,
sme tu jeden pre druhého, srdcia otvorme.
Veď každý z nás má právo lásku dostávať,
každý z nás má schopnosť, veriť a milovať.

Tak sa pochytajme za ruky a spolu spievajme,
sme tu jeden pre druhého, srdcia otvorme.
Veď každý z nás má šancu, svojou cestou ísť,
rýchlejšie, či pomalšie k svojmu cieľu prísť.

(text – Silvia Kedroňová)