Domácnosť bez bariér

Ten, kto nemá osobné skúsenosti, si ani nevie predstaviť, aké je náročné pre imobilných vykonávať čoby len základné ľudské potreby v domácom prostredí. Ale aj domáce prostredie je možné prispôsobiť. Nie každý imobilný pacient v domácnosti však pozná všetky svoje možnosti. Častokrát je osobná asistencia jediná možnosť ako sa to dá zvládnuť. Asistencia môže byť zo strany rodinného príslušníka alebo odborného asistenta.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prispieva peňažným príspevkom na osobnú asistenciu, priznáva počet hodín podľa posudku konkrétneho žiadateľa. V prvom rade, keď si hendikepovaná osoba chce žiadať príspevok (akýkoľvek), musí si najprv vybaviť preukaz ZŤP.
Keď sa Vám podarí urobiť prvý krok – vybaviť si preukaz ZŤP, budete si môcť žiadať od zdravotnej poisťovne invalidný vozík, polohovaciu posteľ, chodítko… ale stále pre Vás zostáva veľmi dôležitý aj Úrad práce, soc. vecí a rodiny.

Pokiaľ sa vo vašej domácnosti nachádzajú schody, alebo presun z postele do invalidného vozíka a celkový pohyb v domácnosti Vám spôsobuje problém a  rovnako škodí aj zdravotnému stavu vašich asistentov, existujú ešte ďalšie typy zariadení, ktoré sú vyvinuté na to, aby Vám pomohli prekonať hendikep a uľahčili vašu každodennú starosť. Pre riešenie schodiskových a  iných výškových bariér je vhodné použiť nájazdové rampy (so sklonom stúpania do 8° – stanovené normou), schodolez – jedná sa o prenosnú pomôcku, ktorú ovláda asistent.
Ďalej sú to: stoličkový výťah, schodisková plošina, zvislá vertikálna plošina (domáci výťah). A pri presune v domácnosti (z postele na vozík, do kúpeľne, priamo do sprchy, na toaletu, pri rehabilitácii, pri prechode medzi miestnosťami) je pre Vás najlepším riešením stropný zdvihák.

Spomínané zariadenia na odstránenie bariér a pomoc v domácnosti (nájazdové rampy, schodolez, stoličkový výťah, schodisková plošina, zvislá vertikálna plošina aj stropný zdvihák) Vám rovnako ako je to pri osobnej asistencii schvaľuje UPSVaR.

Žiadať môžete samostatne odstránenie výškových bariér a samostatne stropný zdvihák.
Informáciu o tom, či spĺňate požiadavky Vám zašlú poštou po rozhodnutí. Platí, že príspevok môže byť maximálne do výšky 95% zo sumy zariadenia.

 

Financovaním týchto zariadení sa zaoberá Zákon 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia V.HLAVA§ 33 – PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

Vďaka zákonu je možné získať maximálne 95% z ceny zariadenia, hovorí ale aj o nutnom doplatku zo strany žiadateľa.
Na šťastie pre Vás je na Slovensku vytvorený KLUB SPIG.
Vďaka Klubu SPIG, dokážeme nájsť pre klientov prostriedky na doplatok za zariadenie do výšky až 10% z ceny.
Vďaka tomuto klient získa zdvíhacie zariadenie bez použitia vlastných finančných prostriedkov.

Urobte prvý krok, dohodnite si bezplatnú obhliadku vašich priestorov, kdekoľvek na Slovensku.
Je Vám k dispozícii bezplatná infolinka 0800 105 707, môžete sa ozvať aj mailom spig@spig.sk.

 

Viac na webe SPIG s.r.o

Domácnosť bez bariér

Archív článkov z jarného čísla časopisu nájdete tu.

Články z časopisu nájdete na informačnom portáli Inak obdarení.