Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Apríl 2015 Zdravie nadovšetko Žime zdravo s profesorkou Katarínou Horákovou

Čo urobiť, aby sme neochoreli?

Napriek tomu, že sme zdedili určité riziko, nemusíme ešte ochorieť. Naším cieľom by malo byť prostredníctvom včasného poznania rizika chorobe predchádzať a zvíťaziť nad ňou. Zistilo sa, že ak poznáme nebezpečenstvo, správnou životosprávou či inými prostriedkami môžeme riziko znížiť. Urobme si teda pri najbližšej vhodnej príležitosti malý rodinný test.

Desať nasledujúcich otázok pre rodičov nám môže pomôcť ostať zdravými, ak včas zaujmeme správny a zodpovedný postoj k nášmu životu. Všetkých desať otázok uvediem postupne v ďalších číslach časopisu. Mnohé tipy, ako obmedziť riziko ochorenia, nájdete predovšetkým však v mojich knihách.

Cieľom tejto série by malo byť prostredníctvom včasného poznania rizika chorobám predchádzať a  zvíťaziť nad nimi. Zistilo sa, že ak poznáme nebezpečenstvo, správnou životosprávou či inými prostriedkami môžeme riziko znížiť.

1/10 – MÁTE SRDCOVO-CIEVNE ŤAŽKOSTI?
Ženy za  normálnych okolností chráni pohlavný hormón estrogén, avšak ak silno fajčia (a súčasne užívajú antikoncepčné prostriedky) alebo prichádzajú do  prechodu, vtedy sa ochrana oslabuje. Danosti k srdcovému infarktu alebo porážke sa dedia. Hlavnou príčinou je vysoký krvný tlak a  vysoká hladina tukov v  krvi, na  čom sa podieľajú 50 až 60 percentami gény. Existuje však dobrá správa: srdcovému infarktu i porážke môžeme predísť, ak jeme nízkotučné potraviny bohaté na výživné látky, denne sa pohybujeme a  uvoľňujeme prostredníctvom antistresových cvičení. Pravidelne si necháme kontrolovať aj krvný tlak a hladinu tukov v krvi. O cievnych problémoch píšem v mojej najnovšej knihe Ako mať zdravé srdce a cievy v každom veku, ktorá vyjde v najbližších dňoch.

2/10 – MÁTE PROBLÉMY SO ŠTÍTNOU ZĽAZOU?
Choroby štítnej žľazy sa najčastejšie prenášajú z matky na dcéru. Ženy na ňu trpia päť- krát častejšie ako muži – väčšinou majú zní- ženú funkciu, čo im spôsobuje pocit únavy a malátnosti. Na predchádzanie výskytu tejto choroby sa u nás používa jodidovaná soľ. Kto má na to dedičné danosti, môže tomuto riziku predísť, ak si bude zaraďovať do stravy veľa rýb, jodidovanú soľ alebo tabletky. Zvýšená funkcia štítnej žľazy je zriedkavejšia a  často sa prehliadne. Varovnými signálmi býva strata hmotnosti, nespavosť a nepokoj, čo sa odôvodňuje tým, že je to pod vplyvom stresu. Pritom včasná diagnóza pri zvýšenej funkcii štítnej žľazy a vhodná lieková terapia môže predísť aj poruche menštruačného cyklu.
Konkrétne o štítnej žľaze píšem v mojej knihe Monitor zdravia, ktorá vyšla v  októbri 2005 a  o  strese a  nespavosti píšem v mojej knihe Ako mať zdravý mozog v každom veku, ktorá vyšla v októbri 2014.

3/10 – VYSKYTLA SA V NAŠEJ RODINE RAKOVINA PRSNÍKA?
Ak boli vo vašej rodine prípady rakoviny prsníka alebo vaječníkov, mali by ste to ihneď povedať svojmu gynekológovi a  poradiť sa s ním. Hlavnú zodpovednosť za dedičnú rakovinu prsníka a vaječníkov (5 až 10 percent sa dedí) majú dva gény, ktoré sa vyskytujú v stovkách mutácií. Mnohé sú nebezpečné. Ženám so zvýšeným rizikom lekári radia častejšie preventívne kontroly, najmenej raz za pol roka, a veľmi dôležitá je pravidelná sebakontrola.
Konkrétne o rakovine prsníka píšem v mojej knihe Monitor zdravia, ktorá vyšla v októbri 2005.

4/10 – MÁ U NÁS NIEKTO V RODINE CUKROVKU? Cukrovka typu 1 (mladistvá) je následkom dedičnej chyby imunitného systému, pri ktorej obranné bunky postupne ničia bunky pankreasu produkujúce inzulín. Aj cukrovka typu 2 (starecká) je dedičná. Až v  90 percentách sa prejaví len ako následok obezity a  nedostatku pohybu. U  niektorých žien sa prejaví už v priebehu tehotenstva, môže poškodiť dieťa a v neskoršom veku spôsobiť jeho cukrovku. Kto má takéto riziko, musí dbať o  zdravú stravu a  dostatok pohybu. Okrem toho je potrebné nechať si pravidelne robiť test hladiny cukru v krvi.
Konkrétne o  cukrovke píšem v mojej knihe Monitor zdravia, ktorá vyšla v októbri 2005.

5/10 – MAL NIEKTO Z VÁS ŽLČNÍKOVÉ KAMENE?
Zdá sa pritom, že dedičné faktory i  tu zohrávajú určitú úlohu. Ženy sú postihnuté dvakrát viac ako muži. Náchylnosť sa zvyšuje predovšetkým počas tehotenstva. Príčinou žlčových kameňov takmer vždy býva obezita, vysoký krvný tlak a príliš vysoká hladina tukov v  krvi. Kto pozná svoje riziko, môže zabrániť ich vzniku tým, že konzumuje jedlá s  obmedzeným množstvom cholesterolu a  živočíšnych tukov a  dostatočne sa pohybuje.

6/10 – AKO JE TO S REUMOU V NAŠEJ RODINE? 
Začína sa to po  dlhý čas náhodnými, krátkymi bolestivými pocitmi, až to časom prerastie do trvalej bolesti. Pohyblivosť kĺbov sa čoraz viac zhoršuje. Takmer každý človek sa v starobe stretne s reumou vo forme viac či menej prejavenej artrózy. Ide o  prirodzenú opotrebovanosť kĺbov. Oveľa horšia je reumatoidná artritída, tá je dedičná. Výskumníci identifikovali látku, ktorá narušuje kĺby. Ide o  telu vlastné látky, tzv. cytokíny, ktoré má každý človek. U reumatických pacientov obranné bunky tieto látky vylučujú čím ďalej tým viac. Súčasne sa vytvára menej protizápalových látok ako u  zdravých ľudí. Tejto artritíde nemožno predísť, ale včasným liečením sa dá priebeh choroby spomaliť.

7/10 – A ČO ALZHEIMEROVA CHOROBA? 
Túto chorobu prináša so sebou zvyčajne vysoký vek a  dvakrát viac ňou trpia ženy ako muži. Dôležitým rizikovým faktorom je choroba príbuzných prvého stupňa, pretože „Alzheimer“ je choroba dedičná. Príslušný gén je však už odhalený a včasná diagnóza môže zohrať dôležitú úlohu v súboji s časom. Pokiaľ je v mozgu poškodených iba málo buniek, môže sa choroba pozitívne ovplyvniť. Kto vie, že je nosičom zvýšeného rizika, ktoré zdedil, môže sa včas postaviť proti. Nové lieky spomaľujú stratu duševnej schopnosti. Konkrétne o  Alzheimerovej chorobe píšem v mojej knihe Ako mať zdravý mozog v každom veku, ktorá vyšla v októbri 2014 a  o rakovine hrubého čreva v Detoxikácia organizmu – kľúč k zdraviu 6. rozšírené vydanie, ktorá vyšla v roku 2012.

8/10 – MAL NIEKTO Z RODINY OSTEOPORÓZU? 
Každá tretia žena trpí po prechode na stratu hustoty kostí. Avšak aj prirodzený proces starnutia kostí zohráva rovnakú úlohu, navy- še sa pridružuje nedostatok vitamínu D, vápnika a pohybu. Z pohľadu dedičnosti človek získava schopnosť dobrého alebo zlého zu- žitkovania vápnika z  potravín. Predchádzanie a včasné odhalenie zohráva pri osteoporóze zvlášť dôležitú úlohu. Najnovšie štúdie ukazujú, že športovaním sa môže hustota kostí zvýšiť až do 40 percent, a to dokonca i  v  starobe. Ďalšia výhoda je, že u  človeka s dobre vyvinutým svalstvom sa kosti nezlomia tak ľahko. Navyše už dnes existujú lieky, ktoré pozitívne ovplyvňujú hustotu kostí.

9/10 – VYSKYTOL SA U NÁS PRÍPAD RAKOVINY HRUBÉHO ČREVA? 
U  pacientov s  rakovinou hrubého čreva sa ukázalo, že dedičnosť tu zohrala dôležitú úlohu. Proti rakovine hrubého čreva sú dnes už účinné liečebné postupy. Symptómy ochorenia sa prejavujú až v  pokročilejšom štádiu (krv, hlien v  stolici, neskôr chudnutie), preto je ťažké nádor včas odhaliť. Práve preto je pri rakovine hrubého čreva dôležité poznať svoje osobné riziko. Predchádzať mu môžeme pravidelnou konzumáciou potravín bohatých na  vlákniny, pohybom a  pravidelnou preventívnou kontrolou. V  rámci včasného zistenia rakoviny čreva je dôležité dať si každý rok urobiť test na  prítomnosť krvi v stolici. Vo veku nad 45 rokov by sa vyšetrenie malo prehĺbiť prvý raz o  základné endoskopické vyšetrenie. Ak pri ňom lekár odhalí malé bujnenie sliznice alebo polypy, môže problémy hneď odstrániť.

10/10 – MÁTE PROBLÉMY S KŔČOVÝMI ŽILAMI? 
Každá druhá žena a  každý štvrtý muž má v priebehu svojho života problémy s kŕčovými žilami. U každej tretej ženy sa vyskytnú prvé kŕčové žily už počas tehotenstva. Prečo? Krv v žilách sa musí pumpovať proti sile srdca a ak sú väzivové tkanivá a lýtkové svaly veľmi slabé, rozšíria sa steny žíl tak, že žilové chlopne sa správne neuzatvoria. Následok je, že namiesto toho, aby krv tiekla k srdcu, zahatá sa a  nastáva nebezpečenstvo, že sa zrazí. Tieto zrazeniny alebo tromby môžu upchať žilu alebo putovať k srdcu či do pľúc a  spôsobiť životu nebezpečnú embóliu. Rizikovým faktorom číslo jeden je dedičná dispozícia. Ak majú obaja rodičia problémy so žilami, vlastné riziko je až 80 percent. Našťastie, je toho dosť, čo môžeme urobiť pre to, aby sme stáli na  vlastných a  zdravých nohách. Dôležité je mať veľa pohybu, odbú- rať nadváhu, častejšie si položiť nohy vyššie – na  nejakú podložku – a  nenosiť sústavne topánky s vysokým opätkom.
Toto je posledná, desiata z  desiatich otázok: ČO UROBIŤ, ABY SME NEOCHORELI?

Cieľom tejto série by malo byť prostredníctvom včasného poznania rizika chorobám predchádzať a  zvíťaziť nad nimi. Zistilo sa, že ak poznáme nebezpečenstvo, správnou životosprávou či inými prostriedkami môžeme riziko znížiť. Všetkých desať otázok som uviedla postupne v priebehu týchto dní, všetky spoločne nájdete na  mojom blogu. Mnohé tipy, ktoré riešia spôsob ako obmedziť riziko ochorenia, môžete nájsť v mojich knihách .

Knihy si môžete zakúpiť v eshope www.zelenyjezko.sk a www.martinus.sk


Na našom webe nájdete aj ďalšie články od pani profesorky Horákovej. Viac tu. 

 

Archív článkov nájdete na našom webe aj tu. 

Články z časopisu môžete čítať aj na informačnom portáli s rovnakým názvom.