Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Február - Marec 2018 Autizmus

Čo nás čaká v Novom roku?

Vždy, keď sa človek odhodlá urobiť niečo nové, zasadí semienka svojich darov do pôdy vlastného poznania, vyživuje ich trpezlivosťou a polieva pokorou, v pravý čas príde očakávané ovocie. Tak sa to deje aj v našom OZ.
V minulom roku s podporou mesta BB sa rodičia detí s autizmom, združení v  OZ SPOSA BB, vzdelávali v PC gramotnosti, v projektovom riadení a iných zručnostiach. Zo semienok zámerov, cez postupné kroky vyrastajú mladé stromčeky v podobe troch projektov, ktoré sa začali zhmotňovať koncom roka 2017 a majú pokračovanie v roku 2018.

Prvý projekt fyzioterapeutických cvičení detí s autizmom a tvorivých dielní pre tú istú cieľovú skupinu realizujeme už tretí mesiac, a to vďaka nadácii Volkswagen Slovakia. S  deťmi pravidelne cvičíme špeciálne a individuálne cielené cvičenia pod vedením skúsenej fyzioterapeutky. Rehabilitujú svoje telo, zlepšujú si držanie tela, svalový tonus, zlepšujú hrubú a jemnú motoriku, koncentráciu, všetko podľa vlastných potrieb a možností. Pomáhajú nám aj dobrovoľníci cez ÚPSVaR, ktorí sú odborne zruční a majú vzťah k podobným aktivitám. Cvičí sa dva až tri razy do týždňa.
V tvorivých dielňach, na ktorých sa robia aktivity iného charakteru, no rovnako prospešné, deti i rodičia zažívajú radosť z tvorby, učia sa používať nové kreatívne techniky, upevňujú svoju schopnosť koncentrácie, rozvíjajú zručnosť rúk, koordináciu hemisfér a tešia sa z výsledkov svojej šikovnosti. Deje sa to aj vďaka nadanej lektorke – mame, ktorá má sama životné skúsenosti s dieťaťom s  autizmom. Tvorivé dielne majú dvere otvorené aj zdravej komunite. Konajú sa v Komunitnom centre Fončorda. Učíme sa tak všetci vzájomnej inklúzii a postupnej integrácii do bežnej spoločnosti.

Od februára, s podporou nadácie VÚB, štartujeme vzdelávací a osvetový projekt v spolupráci so SPOSA Bratislava pod názvom Vnímajte svet 10 minút očami autistu. Tešíme sa, že môžeme s  rodičmi, učiteľmi, žiakmi, študentmi SŠ, VŠ, s odbornou či laickou verejnosťou hovoriť a poskytnúť všetkým možnosť skúsiť simulované vnímanie bežného prostredia tak, ako sa to deje ľuďom s autizmom. Pomôže nám pri tom špeciálne zariadenie – simulátor autizmu. Je to vo svete jedinečný audiovizuálny program, ktorý pomáha pochopiť a priblížiť bežnému človeku, ako to má niekto s  inými danosťami a  prečo často reaguje inak, než bežná populácia. Je to príspevok k spolupráci a empatickému vnímaniu akejkoľvek odlišnosti medzi ľuďmi a k zbavovaniu sa strachu z prekvapivých reakcií ľudí so špeciálnymi potrebami.

V apríli sa rodiny s osobami s autizmom zo SPOSA BB, ktoré sa aktívne podieľajú na realizácii rôznych aktivít určených pre deti a dospelých s autizmom zúčastnia rekondično – terapeutického víkendového pobytu. Bude to prvé spoločné niekoľkodňové stretnutie našich rodín počas šestnásťročného fungovania OZ. Uskutoční sa v krásnom prostredí Liptovského Mikuláša. Rodiny tak zažijú trocha relaxu, vzájomného zdieľania svojich náročných životov a veríme, že aj zábavy a radosti. Celý projekt podporila Nadácia ČSOB. Pomocou výťažku z benefičného koncertu, ktorý realizovala CASD v Banskej Bystrici a prostredníctvom finančnej zbierky mladých ľudí a veriacich ECAV v BB podporíme v roku 2018 terapeutické a rodinné aktivity, či talenty ľudí s autizmom. Nové nápady stále prichádzajú a klíčia a  určite pribudnú na tento rok aj nové plány a krátkodobé aktivity v spolupráci s inými partnermi. Sme im otvorení a tešíme sa na ne.

Chcem sa poďakovať všetkým rodičom detí s autizmom, dobrovoľníčkam cez ÚPSVaR, ktorí urobili v roku 2017 kusisko dobrej práce. Vzájomne sme sa učili, spájali a tvorili všetky postupy, ktorých výsledkom sú ďalšie aktivity roka 2018.
Vďaka patrí aj všetkým priateľom a  partnerom, ktorých sme mali a zostávajú s nami, ale aj tým, ktorí medzi nás prišli a priniesli nové zážitky, priateľstvá a skúsenosti.

Mária Helexová – Babalová

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie