Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Január-Február-Marec 2019

Čo je nové v SPOSA BB?

Lokálny priestor SPOSA BB otvorený pre verejnosť
Lokálny priestor SPOSA BB na Hornej 67 sme dňa 10.10.2018 neformálne otvorili aj pre verejnosť. Čakali sme na to dlhých sedemnásť rokov, o to vážnejšie a zodpovednejšie sme sa na tento krok pripravovali.
S nadšením a plní vízií do budúcnosti sme nové priestory maľovali, zariaďovali, opravovali, sťahovali nábytok, upratovali. Vybudovanie domovského zariadenie nášho OZ trvalo celé letné prázdniny, september a časť októbra. Stálo nás to množstvo potu, driny a voľného času. Veľa dobrovoľne odpracovaných hodín sa odzrkadlilo vo výsledku. Každý z nás, či vysoký, či nízky, silný či slabší priložil ruku k dielu. Spojením priateľstva, súdržnosti, tolerancie, láskavosti i vzájomnej pomoci sme dokázali oveľa viac, než sme si mysleli. Presvedčili sme sa, že vieme uskutočniť a rozvíjať spoločné ciele, z čoho máme úžitok, radosť a dobrý pocit z úspechu. Zhmotňujeme a ďalej rozvíjame náš sen o bezpečnom a dostupnom mieste pre osoby s autizmom a ich rodiny, ktorý je pre nich v každom zmysle podporujúci. Otvorenia nového priestoru sa zúčastnili mnohé významné osoby nášho mesta, ktoré s našimi aktivitami sympatizujú a podporujú ich. Zo srdca ďakujeme.

Fyzioterapiou a tancom k radostnejšiemu životu
Vďaka Nadácii pre deti Slovenska a grantovému programu DôVERA sa od júna konajú pre rodičov, ktorí sa dlhodobo starajú o svoje zdravotne znevýhodnené deti, pravidelné rehabilitačné aktivity. Vďaka tomuto projektu OZ SPOSA BB úspešne nadviazala spoluprácu s kvalifikovanými fyzioterapeutmi a masérmi, Zinkou a Romanom, ktorí sú svojimi odbornými i ľudskými kvalitami pre nás a našich klientov veľkým prínosom. Štvrtky sú zas oživené umením a čarom orientálnych tancov s dobrovoľníčkou Alenkou, ktorá svoj tanečný talent rozvíja od 13-tich rokov. Tento deň, v rámci načasovaných aktivít, je venovaný hlavne maminkám autistických detí, ktoré chodia do LP SPOSA BB spolu so svojimi deťmi. Radi však uvítame aj iné ženy, ktoré si chcú zatancovať a relaxovať. Majú možnosť trochu si oddýchnuť, prísť na iné myšlienky, uvoľniť sa, načerpať silu a energiu do tela i duše, podebatovať, zabaviť sa. Centrum takto napĺňa svoje poslanie v tom, že nie je určené len osobám s autizmom, ale aj ich rodinám a opatrovateľom, ba navyše všetkým záujemcom. Prispievame ku integrácii osôb s autizmom tak, ako je to v našich aktuálnych možnostiach. Raz do mesiaca sa koná pre rodičov psychoterapia a svojpomocná skupina.
Niekoľko spätných väzieb od maminiek:
„Masáže sú veľmi profesionálne, naozaj pomáhajú a sú potrebné. Ja som spokojná a dúfam, že budú aj naďalej.“ I.G.
„Ja by som dala 100 bodov obom za obe služby. Vyhovujú mi priestory, prostredie, priateľský kolektív a vždy veselá atmosféra. Po každej masáži a tanci sa cítim oddýchnutá a dobitá energiou na ďalšie fungovanie. Veľmi som vďačná za možnosť, zúčastňovať sa týchto aktivít.“L.K.

Fantázia a tvorivosť bez obmedzení
Každý utorok sa konajú v Lokálom priestore SPOSA BB tvorivé dielne s našou dobrovoľníčkou Katkou, maminou chlapčeka s autizmom. Aktivity sú pripravené pre mamičky, ktoré majú v tomto čase deti v škole a škôlke. Činnosť na tvorivých dielňach býva rôznorodá. Niekedy je to tematika aktuálnych sviatkov, ako napríklad v týchto dňoch prebieha výroba vianočných pozdravov s pomocou špeciálnych techník (scrapovanie, razítkovanie, vyrezávanie), inokedy sa tvorí podľa vlastnej inšpirácie a nálady. Čo sa týka tvorivosti, podobné možnosti ponúkame aj v spolupráci s Komunitným centrom Fončorda (KCF). Tu je to tiež zamerané na inkluzívno integračné spájanie komunity osôb s autizmom s bežnou verejnosťou. Tvorivé dielne, kde sa účastníci venujú spoznávaniu rôznych typov výtvarných techník, vedie Miriam – mamička chlapca s autizmom.

Cvičenia pre deti a mladých s autizmom
Pondelky a stredy v poobedňajších hodinách sú venované voľnočasovým mimoškolským aktivitám detí a mladých ľudí s autizmom. Začínajú sa o 13,00 a končia o 16,00 hod. Druhá etapa je po 16,00 h. Aktivity sa konajú vďaka programu nadácie Volkswagen „Pomáhame ďalej“ a Komunitnej nadácii zdravé mesto cez projekt „Posúvame sa“. Z projektu KNZM sme zakúpili pre deti dve kolobežky, nové nástenné zrkadlá a popisovateľné fólie. Písaním a kreslením na veľkú plochu si deti rozvíjajú grafomotorické zručnosti. Kolobežky slúžia na rozvoj pohybových vzorcov.

V. Marciová SPOSA BB

Články v čísle Január-Február-Marec 2019 čítajte tu. 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Január-Február-Marec 2019

Články z časopisu Inak obdarení čítajte na informačnom portáli s rovnakým názvom.