Čo je nové v SPOSA BB – Jeseň 2018?

Dňa 13.6.2018 sa nám spoločne podarila skvelá vec! V rámci nadačného programu POMÁHAME ĎALEJ, ktorý zastrešuje nadácia Volkswagen a TV Stredoslovenská, bol náš projekt „Zavedenie aktivít a tvorivých dielní na zlepšenie hrubej a  jemnej motoriky“ vybraný ako jeden z najlepších.

Na základe toho sme získali 2000 Eur na ďalšiu činnosť a už rozbehnuté projekty. Tieto peňažné prostriedky nám prišli veľmi vhod, lebo momentálne prerábame priestory určené na ďalšiu prácu s deťmi a dospelými s autizmom, s rodičmi a rodinami aj s inými znevýhodnenými. Od Slovenskej sporiteľne sme dostali do daru funkčný a  veľmi zachovalý nábytok, ktorý nám sponzorsky previezla banskobystrická prepravná spoločnosť BB logistika. O nakladanie nábytku sa postarali rodičia a dobrovoľníci zo SPOSA BB a SPOSA Žiarsko. Za získané peniaze uskutočníme canisterapiu, cvičenia s deťmi, tvorivé dielne a pokryjeme náklady na prenájom priestorov, ktoré budú slúžiť aj na ďalšie sprievodné aktivity (muzikoterapia, psychoterapia, fyzioterapeutické rehabilitácie pre rodičov, vzdelávanie a mnohé iné aktivity).

O projekte PREVENCIOU K 100% STAROSTLIVOSTI O DETI 
Rodič či blízky príbuzný dieťaťa alebo dospelého človeka s akýmkoľvek znevýhodnením je permanentnou starostlivosťou o znevýhodneného oslabovaný, stojí ho to veľa síl a v konečnom dôsledku sa môže on sám stať hendikepovaným kvôli dlhodobej nadmernej psychickej a fyzickej záťaži. V OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB (OZ SPOSA BB) to pociťujú rodičia pri starostlivosti o blízkych s autizmom o to viac, lebo akákoľvek pomoc spomínanej cieľovej skupine rodín na Slovensku chýba. Keď vyšla výzva nadácie Dôvera, rodičia detí s  autizmom v Banskej Bystrici zadefinovali najurgentnejšie potreby a  zapracovali ich do inovatívneho projektu s názvom „PREVENCIOU K 100% STAROSTLIVOSTI O DETI“. Deti sú pre nás v podstate všeobecný pojem. Sú malé, väčšie či dospelé, ale stále sú deťmi svojich rodičov, ktorí sa o nich s láskou a pokorou starajú, pokým je to potrebné.
Projekt je inovatívny aj v tom, že je otvorený nielen pre opatrovateľov osôb s autizmom, ale aj pre opatrovateľov inak znevýhodnených osôb.

Vďaka nadácii Dôvera sa od júna konajú cvičenia na boľavé chrbtice, individuálne masáže, terapie, raz do mesiaca skupinová či individuálna psychoterapia pre rodičov, ktorí majú odvahu prijať pomoc a vyjsť zo zabehnutých stereotypov. Ponúkané aktivity navštevuje 10 klientov. Mamičkám, ktoré prichádzajú s hendikepovanými deťmi a v čase terapie ich nemajú komu zveriť, pomôžu asistenti – dobrovoľníci, aktivační pracovníci SPOSA BB, ktorí tu pracujú prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje (ÚPSVaR BB/) Maximálny počet klientov, o ktorých sa môžeme v rámci projektu postarať, je 21.
Projekt začal v júni 2018 a trvá do decembra 2018.
Tešíme sa , že Vám môžeme byť nápomocní. Radi Vás v SPOSA BB uvítame!
V mesiaci október – 10.10.2018 – otvárame náš nový Lokálny priestor SPOSA BB na Hornej 67.

Presnejšie informácie sú pravidelne zverejňované na www.familka.sk,
www. facebook.com/sposabb/ Mária Helexová Babalová

 

Archív článkov z čísla Október – November – December 2018

Informačný portál Inak obdarení nájdete tu.