Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Júl - August 2014 Autizmus

Čo je autizmus

Pojem dnes veľmi často skloňovaný, hlavne v médiách, ale spoločnosťou veľmi ťažko a povrchne prijímaný. Stáva sa desivou hrozbou, ktorú si zatiaľ uvedomujú len tí, ktorým vstúpil do života. Odborne sa vyjadrovať nebudem, som len rodič, ktorý jeho realitu každý deň prežíva na vlastnej koži. Okrem nadradeného autizmu, sa náš syn narodil v 26.týždni tehotenstva, prekonal detskú mozgovú obrnu a  je vybavený aj inými diagnózami, ktoré sme si časom prestali všímať. Naoko vyzerá ako iné zdravé deti, ale nie je to tak, keď to na neho príde, je zrazu iný.

Niektoré veci sú prebrané s internetu z Bratislavskej hlavnej stránky SPOSA a iných zdrojov.
Toto je oficiálny štúdia o autizme v USA Americké centrum pre kontrolu chorôb (CDC) odhaduje, že autizmus len za 5 rokov vzrástol o  78%. Avšak nedávne štatistiky dokazujú, že skutočná prevalencia autizmu v USA i  vo svete môže byť značne vyššia. V roku 2011 juhokórejská štúdia financovaná Fondom „Autizmus hovorí“ našla prevalenciu ochorenia u 1 z 38 detí a u 1 z 27 chlapcov, pričom využila lepší skríningový prístup v komunite.„Autizmus hovorí“ v spolupráci s CDC teraz financuje štúdiu na zlepšenie metód používaných k  odhadu prevalencie v USA a k pochopeniu, prečo autistické prípady chýbajú. Autizmus nie je liečiteľný – predstavuje celoživotný stav.TRIÁDA POŠKODENIA
Autizmus je závažná porucha psychického vývinu dieťaťa, ktorá sa prejavuje nasledovnou triádou poškodení: 1/ Sociálne interakcie
Dieťa s autizmom:
• sa často vyhýba kontaktu s  inými ľuďmi, alebo sú mu tieto kontakty ľahostajné, najmä kontakty iných detí (hoci niektorí autisti obľubujú niektoré formy aktívneho fyzického kontaktu),
• pasívne akceptuje sociálny kontakt, niekedy dokonca prejavuje veľkú radosť z neho, ale len veľmi zriedka nadväzuje spontánne kontakty,
• len príležitostne „pristupuje“ k  iným ľuďom, ak aj, vždy veľmi zvláštnym, neprimeraným, repetitívnym spôsobom, pričom nevenuje žiadnu (alebo len veľmi malú) pozornosť reakciám týchto ľudí.2/ Sociálna komunikácia
Dieťa s autizmom:

• nedoceňuje sociálne využitie a radosť z komunikácie. (Platí to aj u tých autistov, ktorí rozprávajú veľa, ale skôr „na“ iných ľudí ako „s“ nimi.)
• nechápe, že reč je prostriedkom získavania informácií o ostatných ľuďoch. (Autisti môžu byť schopní vyjadrovať vlastné potreby, ale je pre nich ťažké hovoriť o vlastných pocitoch alebo myšlienkach a nevyznajú sa ani v emóciách a myšlienkach iných ľudí.)
• nerozumie skutočnému významu gest, výrazov tváre, alebo tónu hlasu. (Vysoko funkční autisti používajú gestá, sú ale zvláštne a neprimerané.)
• používa a  rozumie reči veľmi doslovne, s  idiosynkratickým, niekedy „bombastickým“ výberom slov a viet a obmedzeným rozsahom slovnej výpovede. (Hoci niektoré deti sú fascinované slovami, nepoužívajú ich k sociálnym interakciám.)

3/ Imaginácia
Dieťa s autizmom:

• nie je schopné hrať sa s predmetmi alebo hračkami imaginatívne (ani s inými deťmi či dospelými),
• má sklony zameriavať sa na nepodstatné alebo triviálne veci, napr. na náušnice, nie na človeka, ktorý ich nosí, alebo na koleso namiesto celého vláčika (hračky) atď.,
• má obmedzený rámec imaginatívnych aktivít, väčšinou okopírovaných a zaoberá sa nimi rigidne a repetitívne,
• postráda zmysel aktivít, ktorých podstatou je zapodievanie sa so slovami (napr. spoločenských rozhovorov, literatúry, najmä beletrie, či slovných hračiek).

Laické rozdelenie AUTIZMU
VYSOKOFUNKČNÍ AUTISTI a ASPERGERI
– sú šikovní, majú vysoké IQ, sú geniálni v rôznych smeroch a je možné správnym vedením, aby boli po ústretovosti školy zaintegrovaní medzi populáciu zdravých detí.
STREDNEFUNKČNÍ AUTISTI – majú mierny stupeň mentálnej zaostalosti, niektorí majú problém s rečou a sú väčšinou umiestnení v  špeciálnych školách alebo školách zameraných na autizmus.
NÍZKOFUNKČNÍ AUTISTI – sú mentálne zaostalí, väčšinou verbálne nekomunikujú a majú pridružené ďalšie diagnózy (Downov syndróm, DMO, zrakové a  iné problémy), ktoré im hlavne v edukácii spomaľujú plynulé napredovanie.

Ako Vám môže pomôcť SPOSA BB?
Sme tu pre Vás rodičia autistických detičiek. Všetci sa pýtate na čo máte nárok, čo máte žiadať? Ale musíte si uvedomiť jednu vec a to je, že každé dieťa s autizmom je individualita. Všetko sa odvíja od stupňa postihu Vašich detičiek, a preto kým sa nás budete pýtať na čo máte nárok, začnite asi týmto. Vek, rozpráva alebo nie, ako je schopné samostatne existovať, má nejakú pohybovú anomáliu, aké zdravotné problémy má? Lebo všetko so všetkým súvisí. SPOSA BB je tu pre Vás, sme tak ako vy rodičia takýchto detičiek a preto Vám rozumieme, sme komunita, ktorá sa vzájomne posilňuje. Neostávajte s  týmto problémom sami, lebo Vás to jedného dňa dostane. A Vaše detičky sú od Vás bytostne závislé, myslite na to, kým u Vás vyhrá podvedomá myšlienka, že to zvládnete sami. Nezvládnete, to Vám hovorím z vlastnej skúsenosti. Spojením síl, zmeníme nemenné. Vždy sa postavíme na Vašu stranu.

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie