Cesta k Láske a Radosti

Naša rodina má krásne zloženie, vo vnútri kráľovná (vo výcviku, učí sa držať priestor a vkladať do neho Lásku, Múdrosť a Pokoj) a okolo nej päť nádherných chlapov – manžel a štyria nádherní synovia. Ten prvý synček má teraz takmer 20 rokov, je prakticky slepý a  nechodiaci. Jeho meno je Miško. Vďaka nemu som ako jeho mama robila od jeho narodenia robila všetko pre jeho uzdravenie a  prepínala sily, hľadala terapie a so všetkým sa delila na www.radost.sk, teraz www.ozinfodom.info.

Až jedného dňa prišlo veľké pochopenie. Sú veci, ktoré určuje vyššia sila, a sú veci, ktoré sú niečou vnútornou voľbou. A kopec vecí medzi tým. Miško si z veľkej Lásky k tejto rodine a jej predkom zvolil byť „postihnutý“. A naučiť svojich rodičov rešpektu. Jeho Láska priniesla rodine veľký vývoj.
Otec sa naučil byť pevným stromom, ktorý objíme a  ochráni svoju rodinu. A uživí ju.
Mama sa naučila intuícii, telepatii a  čaru udržovať rodinný krb žiariacim a výživným miestom pre všetkých. Je to málo? Je to veľa? Stála Miškova obeta za to? Viem, že mnohé rodiny riešia podobné otázky. Začínajú bolesťou z toho, že máme doma iné dieťa a tým, že si kladieme otázku: Prečo sa toto nešťastie stalo práve nám? Kým sme ponorení v tejto otázke, naše nešťastie posilňované týmto spôsobom nazerania na  svet sa zväčšuje, hneváme sa na tých, ktorí za to môžu (pôrodníci, lekári, terapeuti, Boh a pod.) Táto otázka a tieto odpovede nám neprinášajú šťastie. Len nás umocňujú v našom utrpení. No je aj iná cesta. Je možné pýtať sa aj inak. Čo sa mám naučiť od tohto dieťaťa? S touto otázkou začína v živote ľudí hlboké porozumenie a hľadanie seba. Sprevádzané aj pádmi. No táto otázka prináša silu a nádej a  prináša nám dary nášho vnútorného bohatstva. Silnieme. Rastieme. Múdrieme. AK odpovedáme s Láskou a Pokorou. Ak nie, tak nás táto výuka občas zrazí na Zem a nie je láskavá. Nuž ani v škole sme neboli všetci tí najlepší žiaci, či áno? Keď sa prehupneme cez pády nášho pochopenia seba, môžeme sa posunúť ďalej.Bližšie k svojmu inakšiemu dieťatku. Mení sa názov z postihnutý na inak obdarovaný.
Dodnes si spomínam, ako som INFODOM – Informačný servis pre rodiny s postihnutými deťmi premenovala na Informačný servis pre rodiny s inak obdarovanými deťmi. Zmenilo sa tým všetko. Všetko navonok a všetko v mojom vnútri.Moja otázka znela:
Aké dary mi toto dieťa prináša?
Keď mal Miško 18 rokov, napísala som mu list, ktorý som mu prečítala. Bol to ďakovný list. Zhrnula som v ňom 18 rokov Miškovho času do oblastí môjho sebavývoja, za čo mu ďakujem a čo sa zmenilo. Bolo to oslobodzujúce vidieť a uvedomiť si ako veľmi som sa vďaka nemu mohla zmeniť. A  potom prišla najkrajšia otázka. Z  čoho sa môžem s týmto dieťaťom tešiť? Objavovala sa už aj skôr, korenila predchádzajúce obdobia vývoja radosťou. A niekedy ma táto otázka brzdí, pretože stále je tam bolesť, že toto dieťa je iné. Bolesť matiek, ktoré nevedeli priviesť na svet zdravé dieťa. Je to vedomie, v ktorom sa miestami nachádzam. Povedomie nás všetkých. Všetkých matiek a otcov s inak obdarenými deťmi. Keď toto zmeníme v sebe na radosť z krásnych bytostí s veľkými dušami a budeme sebe aj im rozumieť a budeme vďační za dar, ktorého sa nám dostalo, vtedy bude táto práca hotová. Moja práca na sebe. Vaša práca na Vás. Držím nám všetkým palce. Zatiaľ nám vesmír na skutočnú nefalšovanú radosť nadelil ešte troch nádherných chalošov. Nie náhodou sa všetci narodili cisárskym rezom. Ale o tom inokedy. Jakubko má 11 rokov a je to veľmi múdre a pokojné dieťa. Učí sa dobre, zaujíma ho vesmír a bude kozmonautom, alebo niečo veľmi podobné. Matejko je emócia sama. Má skoro päť rokov a učí ma nekonečnej trpezlivosti a ochote zvládať hraničné emocionálne situácie bez strachu a  predsudkov. A  potom nasleduje jeho šťastie, ktoré je rovnako nekonečné ako príval jeho smútku. Som za túto školu vďačná. Šimonko je rýchlosť, akčnosť v skoro trojročnom telíčku. Miluje rozprávky, miluje pohyb, je najohybnejší. A  keďže som liezla po skalách, vidím, že má nadanie, vydriape sa všade – okná, rebriny, múriky, stromy, kopčeky aj kopce. Ďakujem všetkým, ktorí si kladiete otázky a trpezlivo načúvate Vaše vlastné odpovede.

Mgr. Zuzana Mališová
www.radost.sk
tel.: 0905 337977
www.ozinfodom.info

Mgr.  Zuzana Mališová, 1973, autorka knihy „Deti nás učia a  liečia“.

Momentálne som na materskej dovolenke, príležitostne robím odblokovanie stresu, rituálne liečenie a prechodové rituály žien“. Oddychujem pri doma robených krémikoch a  kadidlových, vydymovacích zmesiach.
Viac na www.radost.sk.

Vo svojom voľnom čase vediem rubriku Volání Bohyne na www.casopisbohyne.cz

 

 

 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení November 2016
Archív článkov November 2016

 

Čítajte informačný portál Inak obdarení