Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Vedeli ste, že …

Archív Júl - August 2014 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na pomoc druhých

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na účely tohto zákona, ak je odkázaná na osobnú asistenciu,…

Archív Júl - August 2014 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Opatrovateľská, prepravná a odľahčovacia služba

Opatrovateľská služba Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na  pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať…

Archív Júl - August 2014 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Zariadenia sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb sú určené pre: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, fyzické osoby s…