Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Vedeli ste, že …

Archív Október 2015 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Mobilné pracovisko na vydávanie dokladov

Okresné riaditeľstvo PZ, oddelenie dokladov oznamuje občanom, že dňa 2.11.2012 sa začalo používať mobilné pracovisko na vydávanie dokladov. Toto pracovisko je…

Archív August 2015 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Kto môže byť poistencom štátu

Za určité skupiny fyzických osôb – MATKA alebo OSOBA STARAJÚCA SA O  DIEŤA, POBERATEĽ OPATROVATEĽSKÉHO PRÍSPEVKU, OSOBNÝ ASISTENT osoby s ťažkým zdravotným…

Archív September 2014 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – zákon č. 447/2008 Z. z. § 40 ods. 18 o Peňažných príspevkoch na opatrovanie.

Dnes by som Vám drahí čitatelia chcela predstaviť jeden zákon, ktorého dopad na svoj život s dieťaťom s autizmom alebo iným postihnutím môžete…

Archív September 2014 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Kto alebo čo je pracovný asistent

Pracovný asistent sa môže poskytnúť zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí sú osoby so zdravotným postihnutím so zmenenou pracovnou schopnosťou…

Archív September 2014 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Kto môže žiadať o elektrický vozík?

1) Vozík elektrický určený prevažne pre interiér je indikovaný pri chorobnom stave a  pri závažnom postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje…

Archív September 2014 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, je možné poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je…

Archív September 2014 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Platenie poistného

Aké poistné štát platí za poistencov štátu a v akej výške. Štát platí za fyzickú osobu poistné: • na starobné poistenie 18% z vymeriavacieho základu (ak…

Archív September 2014 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Oslobodenie od úhrady za diaľničnú známku

ZÁKON z 27. novembra 2013 o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v § 7 hovorí o oslobodení od úhrady diaľničnej známky toto: Od úhrady diaľničnej…

Archív Júl - August 2014 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Životné minimum sa od 1.7.2014 nezvýši a tým ani peňažné príspevky

Sumy životného minima sa od 1. júla 2014 nezvýšia, rozhodlo o tom MPSVR SR. Výška, resp. zmena životného minima pre jednu plnoletú…

Archív Júl - August 2014 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Upozornenie na krádeže preukazov ŤZP a parkovacích preukazov

Upozorňujeme osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, že v poslednom období dochádza najmä vo veľkých obchodných centrách, supermarketoch ku krádežiam osobných dokladov osôb…