Spoločnými silami zvládneme všetko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Kategória: Terapie – vyskúšali sme

Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia

„Spojenie dotyku, zámeru a  usmerňovania energie je predzvesť potencionálnej lekárskej vedy neurčitého rozsahu a šírky.“ Dr. Grossinger  Kraniosakrálna terapia (KST) – jej názov je odvodený od  kranio – lebka a  sacrum – krížová kosť. Je to celostné, veľmi jemné a účinné neinvázne ošetrenie, pri ktorom sa jemným dotykom […]

Je neurofeedback a biofeedback liečba naozaj efektívna alebo je to len placebo efekt?

Je neurofeedback a biofeedback liečba naozaj efektívna alebo je to len placebo efekt?

V posledných 2-3 desaťročiach sa u nás začala používať pri liečbe rôznych zdravotných ťaž- kosti liečba pomocou biologickej spätnej väzby (biofeedback, neurofeedback). Využíva pri tom novodobé počítačové technológie, ktoré umožňujú snímať elektrickú aktivitu ľudského tela, prenášať ju na  obrazovku počítača a dávať vizuálnu alebo sluchovú spätnú väzbu človeku […]

Tvoríme nie len pre radosť, ale aj pre úžitok

Tvoríme nie len pre radosť, ale aj pre úžitok

V dennom stacionári MARGARÉTKA pre osoby so zdravotným a telesným postihnutím, sa denne realizuje množstvo tvorivých aktivít a činností. Každodenné tvorivé činnosti a  aktivity pomáhajú v  udržiavaní a v rozvoji fyzických, psychických a pracovných schopností klientov. S podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sme sa mohli zamerať aj na také aktivity a činnosti, […]

Vizuálne čítanie

Vizuálne čítanie

ABSTRAKT Príspevok sa zaoberá využitím digitálnych technológii vo výučbe čítania u  detí s  poruchou autistického spektra (PAS). Opisuje program vizuálne čítanie a jeho využitie vo výchove a vzdelávaní detí s PAS v materskej škole. Ponúka ukážku edukačnej aktivity s využitím programu Vizuálne čítanie. KĽÚČOVÉ SLOVÁ dieťa s PAS v materskej škole, program […]

Arteterapia – Umenie vlastnej duše

Arteterapia – Umenie vlastnej duše

MARGARÉTKA denný stacionár vďaka nadácii VÚB banky pravidelne realizuje arteterapiu formou projektu Umenie vlastnej duše. Ide o projekt, ktorý je určený pre osoby so zdravotným a  telesným postihnutím vo veku od  18 do  40 rokov, ktorí navštevujú denný stacionár. Cieľom je prostredníctvom arteterapeutických aktivít rozvíjať a […]

Energetická deka

Energetická deka

Energetická deka pozostáva z viacerých špecifických membrán, ktoré vďaka ich jedinečnému zloženiu dosahujú požadovaný liečebný efekt. Energetická deka chráni telo pred vonkajšími elektromagnetickými a elektrostatickými poľami. Rozdeľovanie energie Podľa tradičnej čínskej medicíny energiu Qi rozdeľuje 12 hlavných meridiánov. Energetické blokády v týchto kanáloch zabraňujú procesu prerozdeľovania energie a spôsobujú vznik rôznych ochorení. Meridiány sa môžu […]

Oxygenoterapia alebo inak kyslíková terapia

Oxygenoterapia alebo inak kyslíková terapia

Kyslíková terapia je vo svete veľmi zaužívanou terapiou. Ide o inhaláciu kyslíka, pre naše zdravie veľmi dôležitého. Vzduch obsahuje 21% kyslíka, kyslíkové generátory sú schopné produkovať 95% kyslíka. Okysličenie organizmu je jednou z podmienok prežitia. Preto pravidelnou inhaláciou kyslíka s vyšším obsahom ako je vzduch si preventívne chránime zdravie. Dnes […]

Skenarterapia

Skenarterapia

Ako si vysvetliť očistné procesy a prečo sa tešiť na takzvané aktivácie Skenarterapia je celostná alternatívna medicína. Jej záber nie je konkrétne zacielený len na diagnózu, s ktorou pacient prichádza, ale celkovo na jeho celý organizmus. Skenarterapia si hľadá v tele procesy, ktoré sú poškodené, […]

Biofeedback

Biofeedback

BFB a priebeh terapie  EEG biofeedback terapia je jedinečná terapeutická metóda na posilnenie žiaducej aktivácie nervovej sústavy, ktorá sa využíva predovšetkým ako tréning pozornosti, pamäte, reflexov a sústredenia, liečba hyperaktivity, sebaovládania, impulzivity, chronickej bolesti hlavy alebo tiež pre celkové zlepšenie výkonu mozgovej činnosti, zvýšenie imunity a odstránenie […]

Ergoterapia a liečebná výchova sebestačnosti na Slovensku

Ergoterapia a liečebná výchova sebestačnosti na Slovensku

„Cieľom ergoterapie je podporiť zdravie a celkový pocit pohody jedinca prostredníctvom zmysluplného zamestnania. Ergoterapia je liečba osôb s telesným a duševným ochorením alebo disabilitou, pri ktorej sa používajú špecificky zvolené činnosti s  cieľom umožniť osobám dosiahnutie maximálnej funkčnej úrovne a nezávislosti vo všetkých aspektoch života“ (Veľká Rada ergoterapeutov […]