Kľúč našich dvier ku každému srdcu inak obdarovaných detí

Vrúcne objatie a oči plné vďaky Blíži sa koniec školského roka a s ním aj školská dochádzka nášho syna Marca, ktorý navštevuje Špeciálnu základnú školu v Ružomberku, Malé Tatry 3. Poklonu skladám všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom a aj ich asistentom. Bola som na začiatku prvých krokov do školy mojich inak obdarených detí veľmi …
Čítať ďalej Kľúč našich dvier ku každému srdcu inak obdarovaných detí

INAK OBDARENÍ V ŠKOLE IV. – SNOEZELEN

Ako som minule písala, pracujem už sedem rokov s deťmi, ktoré sú zaradené do C variantu špeciálnej základnej školy. V tomto roku mám 6 detí, troch z nich vzdelávam po dve hodiny denne a ďalší traja dochádzajú do školy 3 – krát do týždňa po hodinke. Vaneska (10), Matúško (12) a Jurko (18). Rodičia ich dovezú do inej miestnosti. Nie je to …
Čítať ďalej INAK OBDARENÍ V ŠKOLE IV. – SNOEZELEN

HYMNA – Inak obdarení

V tomto roku naša škola oslávi 30. výročie vzniku. Pripravíme krásny program s našimi deťmi, kde ukážu, čo všetko vedia – spievať, tancovať, recitovať, hrať divadlo. A na záver si spolu zaspievame hymnu. Anjel k zemi letí s deťmi v náručí, aké budú deti, nik ešte netuší. Niektoré sú iné, než by sa mohlo zdať, sú však obdarené niečo nám ukázať. Všetky …
Čítať ďalej HYMNA – Inak obdarení

Inak obdarení v škole III. – Pribudli ďalšie deti

V súčasnosti sa venujem deťom, ktoré sú zaradené do variantu C, už siedmy rok. No teda, ani sa mi to nezdá, že už toľko. Pani riaditeľka sa ma vždy v júni opýta, či nechcem na ďalší školský rok zobrať inú triedu a ja bez váhania poviem, že nie. Pokračujem ďalej s týmito deťmi, pretože viem …
Čítať ďalej Inak obdarení v škole III. – Pribudli ďalšie deti

Inak obdarení v škole II.

Ako som minule písala, som učiteľkou v špeciálnej základnej škole 23 rokov a prešla som všetkými ročníkmi, aj všetkými tromi variantmi A, B, C. V  C variante vzdelávam deti už 7 rokov, ale musím sa priznať, že moje začiatky boli dosť ťažké a problematické. Kým som nespoznala tieto detičky, zdieľala som úplne iný názor na vzdelávanie detí s ťažkým a hlbokým …
Čítať ďalej Inak obdarení v škole II.

Inak obdarení v škole

Som učiteľkou v špeciálnej škole pre deti s mentálnym postihnutím (tak nerada používam toto slovo) už 23 rokov. Pre ozrejmenie, deti sa vzdelávajú vo variante A – po skončení môžu pokračovať na  niektorom trojročnom učilišti (pomocný kuchár alebo murár, maliar, krajčírka, cukrárka, sanitárka a iné odbory), potom v B variante, tie podľa možností môžu ešte navštevovať praktickú školu a potom detičky …
Čítať ďalej Inak obdarení v škole