Domov seniorov Sv. Martina v Hrnčiarovciach

Tento novozrekonštruovaný domov seniorov bol uvedený do prevádzky v októbri 2013 v obci Hrnčiarovce nad Parnou, je to súkromné zariadenie, ktoré poskytuje pokojné prežitie života jesene. „Domov” s príjemnou rodinnou atmosférou je vybavený s kapacitou 25 lôžok v 2 a 3 posteľových izbách. Všetky izby sú bezbariérové, takisto ako je bezbariérový vstup do budovy. Poschodia …
Čítať ďalej Domov seniorov Sv. Martina v Hrnčiarovciach

Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHlNS v Bratislave

Trochu o nás Naším pôvodným domovským klubom bol najprv Športový klub IAMES Bratislava, ktorý bol založený v roku 1967. Hlavným zameraním klubu bolo športové horolezectvo. Rozvojom ekonomickej sebestačnosti sa športový klub rozrastal o ďalšie športové a rekreačné odvetvia. Športový klub IAMES Bratislava sa ďalej rozvíjal a rastom členskej základne boli športovci začlenení do oddielov: horolezeckého, …
Čítať ďalej Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHlNS v Bratislave

Občianske združenie BODG/2014

Svet je predsa taký farebný… Začiatkom roka 2014 slovenskej novinárke žijúcej v  Nitre Henrieta Ďurovovej napadla myšlienka spojiť do  neformálneho združenia neprofesionálne výtvarníčky z  tohto krajského mesta a  zapojiť ich do projektu spoločných výstav, ktorými sa mali spolu so svojimi prácami predstaviť širokej verejnosti. Vznikol tak ženský spolok, ktorý formálne zastrešilo novovzniknuté občianske združenie BODG/2014 so …
Čítať ďalej Občianske združenie BODG/2014

Nadácia pomoc deťom v ohrození

Detské šťastie a  úsmev je cieľom každého rodiča. Deti sú budúcnosťou, zárukou rozvoja a  potenciálom rastu každej krajiny. Deti sú potešenie života a  opora v  starobe. Rozdávať šťastie a  vyčarovať úsmev na  nevinnej detskej tvári má za  cieľ aj nadácia Pomoc deťom v ohrození. Podporovateľom a priaznivcom tejto nadácie sa môže stať každé šľachetné srdce. Naším …
Čítať ďalej Nadácia pomoc deťom v ohrození

Občianske združenie Pomôžme pomáhať

Prečo práve názov „Pomôžme pomáhať“? Kedy a prečo vzniklo vaše združenie? Naše združenie vzniklo v roku 2006 a  dali sme si názov Pomôžme pomáhať. Vzniklo v čase, keď bola moja dcéra chorá a ja som nevedela, na  koho sa obrátiť. Oslovila som jednu známu, ktorá sa liečila na  leukémiu a  poprosila ju, či by neprišla k  nám domov …
Čítať ďalej Občianske združenie Pomôžme pomáhať

Otvorenie KINESIS centra

V auguste 2013 sme so spolumajiteľom a riaditeľom KINESIS centra Mgr. Martinom Malovcom, ponúkli rakúskym, slovenským a v poslednom období aj nemeckým a  českým klientom jedinečný a  efektívny Therasuit program pre deti a  dospelých s  neuromuskulárnymi poruchami. KINESIS centrum sa nachádza v rakúskom mestečku Bisamberg. Za rok a pol fungovania KINESIS centra tvoria náš tím fyzioterapeuti, ktorí už v minulosti mali bohaté skúsenosti …
Čítať ďalej Otvorenie KINESIS centra

Therasuit – nezisková organizácia

Terasuit, nezisková organizácia, vznikla za účelom vytvorenia centra, ktoré by „pod jednou strechou“ ponúkalo kvalitné rehabilitačné služby. Centrum KINESIS ponúka v Rakúsku, v meste Bisamberg, intenzívny rehabilitačný Therasuit program pre slovenských, českých a  rakúskych pacientov. Našou snahou je prinášať stále nové inovatívne metódy liečby, ktoré by mali pozitívny vplyv na progres v liečbe. Kladieme dôraz na starostlivosť o rodiny …
Čítať ďalej Therasuit – nezisková organizácia

ONAS – občianske združenie

Je mnoho organizácii, ktoré združujú ľudí so spoločnými záujmami, no každá je špecifická svojim prístupom. Pomoc osamelým, opusteným, chorým či postihnutým je častou náplňou činnosti občianskych združení, no nie všetky organizácie majú dostatočný prehľad o danej problematike. Je vzácne, ak si kompetentní môžu povedať – “je to o nás” a dobre rozumieme ľuďom, ktorým smerujeme …
Čítať ďalej ONAS – občianske združenie

Dobrý anjel

„Dobrým anjelom“ som sa stala ešte v dobe, keď som netušila, že prijímateľmi ich pomoci budú mne veľmi blízki ľudia. Čakala som na parkovisku v aute a zrazu som si všimla reklamu na bilboarde. „Aj ja som dobrý anjel,“ povedala som hrdo, keď sa manžel vrátil z obchodu a mne prišla potvrdzujúca SMS. Slovné spojenie Dobrý anjel rezonuje hádam v každom. Nie …
Čítať ďalej Dobrý anjel