Palčekovia združenie ľudí s nízkym vzrastom, ale s veľkým srdcom

Naše občianske združenie sa venuje ľuďom s nízkym vzrastom. Nemáme žiadnu výškovú hranicu, sme otvorení pre všetkých. Najčastejším ochorením, ktoré majú naši členovia, je achondroplázia. Je to ochorenie so zmeneným chromozómom DNA. Ľudia s  touto diagnózou majú kratšie končatiny, hlavne dlhé kosti (od lakťa po rameno, stehennú kosť), väčšiu hlavu, prehnutý chrbát, ale aj voľnejšie kĺby a nedovyvinuté chrupavky. …
Čítať ďalej Palčekovia združenie ľudí s nízkym vzrastom, ale s veľkým srdcom

Domov sociálnych služieb ARCHA – Bánovce nad Bebravou

Nezisková organizácia Archa, n.o. vznikla 26.09.2003. Dňa 01.03.2004 začala prevádzkovať Domov sociálnych služieb Archa, ktorý je určený mentálne a  telesne postihnutým mladým ľuďom. Na post riaditeľky som do zariadenia nastúpila v septembri 2015. Z tejto pozície som úplne zmenila koncepciu aj štruktúru terapií, aktivít a činností a orientovala ju na uspokojovanie sociálnych a psychických potrieb klientov. Vzhľadom k tomu, že som vyštudovala špeciálnu …
Čítať ďalej Domov sociálnych služieb ARCHA – Bánovce nad Bebravou

Tanečný Klub Ellegance

Hlavným cieľom Tanečného Klubu Ellegance Košice je rozvíjanie všetkých foriem spoločenského tanca a tanečného športu určeného pre všetkých záujemcov bez ohľadu na vek a pohlavie. Sprístupniť a priblížiť spoločenské správanie a spoločenský tanec ľuďom rôznych vekových kategórií, no najmä vyvinúť talent a  potenciál malých detí a dať im možnosť byť „úspešný.” Občianske združenie TK Ellegance Košice vzniklo aj …
Čítať ďalej Tanečný Klub Ellegance

Občianske združenie go-ok

Každý máme rôzne potreby a čelíme rôznym bariéram. Monitoring prístupnosti vznikol ako reakcia na  situáciu ľudí so špecifickými potrebami (telesne znevýhodnení, seniori, rodičia s  deťmi…), ktorí musia denne čeliť problémom bariérovosti vo svojom živote O nás Občianske združenie go-ok sa od roku 2010 zaoberá vlastným originálnym a  celosvetovým projektom, ktorým je Monitoring prístupnosti (go-ok). Výsledným produktom je dynamická …
Čítať ďalej Občianske združenie go-ok

Občianske združenie Prístav nádeje

Občianske združenie Prístav nádeje primárne pomáha ľuďom s telesným hendikepom, no ich rady sa časom rozšírili i na pomoc osobám s akýmkoľvek zdravotným postihnutím a ľuďom v núdzi. Napriek tomu, že od februára 2015 neprevádzkujú chránenú dielňu, ročne zrealizujú približne 15 menších projektov a zväčša raz ročne projekt s celoslovenskou pôsobnosťou. V roku 2013 sa Prístavu nádeje podarilo otvoriť problematiku integrácie osôb prostredníctvom módnej prehliadky …
Čítať ďalej Občianske združenie Prístav nádeje

Občianske združenie BCF

OZ BCF vzniklo v roku 2014 a jeho základným poslaním je podpora, rozvoj a vytváranie podmienok športovej činnosti, ktoré prispievajú ku kladnému vzťahu občanov, predovšetkým detí a mládeže, formovaniu ich osobnosti, rozvíjaniu kladných morálnych a vôľových vlastností a upevňovaniu ich fyzického a duševného zdravia. Tento rok sa OZ BCF stalo hlavným sponzorom Žiackej chodeckej ligy v atletickej chôdzi. OZ BCF …
Čítať ďalej Občianske združenie BCF

Krajina nepoznaná, občianske združenie

Krajina nepoznaná, občianske združenie so sídlom v Košiciach vzniklo zaregistrovaním na MV SR 11.11.2013 a v zmysle platných stanov občianskeho združenia sa zameriava na široké spektrum zdravotných a sociálnych znevýhodnení, no v prvom rade na podporu týchto rodín ako celkov. Krajina nepoznaná, občianske združenie so sídlom v Košiciach vzniklo zaregistrovaním na MV SR 11.11.2013 a …
Čítať ďalej Krajina nepoznaná, občianske združenie

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. vzniklo v marci 2010 z iniciatívy pacientov s týmto závažným zriedkavým ochorením. Okrem pacientov združuje aj rodinných príslušníkov, lekárov, zdravotníkov a všetkých, ktorým je problematika pľúcnej hypertenzie blízka. Za podpory lekárov z Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave sa združeniu úspešne darí …
Čítať ďalej Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.

OZ JASANIMA

OZ JASANIMA so sídlom Špitálska č. 7, Rožňava bolo založené v roku 2006, hlavným cieľom je zabezpečovať, organizovať a  realizovať činnosti, aktivity a podujatia zamerané na zvyšovanie kvality života prijímateľov sociálnych služieb umiestnených v JASANIMA – DSS. Členmi združenia sú zamestnanci a klienti JASANIMA – DSS. OZ niekoľkoročne aktívne podporuje nasledujúce významné akcie: • „Unifikovaný futbal“ organizovaný v  spolupráci so …
Čítať ďalej OZ JASANIMA

Praktická škola v Novom Meste nad Váhom

„Niekedy je umenie milovať to, čo je múdre a krásne, ale prijať a pomáhať tým, ktorí týmto nie sú obdarení, to vyžaduje ozajstnú zrelosť ducha.“ Sú tu a žijú medzi nami, ale mnohí z nás sa stále tvária, že ich nevidia. Sú však medzi nami, potrebujú našu pomoc, aj keď o ňu neprosia. Ich mlčanie …
Čítať ďalej Praktická škola v Novom Meste nad Váhom